Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Behörighet

Behörighet

Ska jag uppge alla mina utbildningar/examensbevis i min ansökan?

Det är obligatoriskt att uppge alla utbildningar/examensbevis. I punkt 1 i ”försäkran” i ansökningsformuläret står: ”Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i den här ansökan är riktiga och fullständiga.” Om du inte följer den regeln kan du bli utesluten från urvalsförfarandet.

mer

Jag är inte medborgare i något av EU-länderna. Får jag söka ändå?

Nej, den dag du validerar din ansökan måste du vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer för att få söka. Ett giltigt uppehållstillstånd gäller inte som bevis på medborgarskap.

mer

Får jag delta trots att jag inte uppfyller behörighetskraven?

Du måste uppfylla alla krav och vi rekommenderar att du inte söker om du inte uppfyller dem.

mer

Finns det någon åldersgräns för att få söka?

Det finns ingen övre åldersgräns, men pensionsåldern är 66 år. Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-personal.

mer

Vilken typ av yrkes- och utbildningsmässiga kvalifikationer behöver jag?

Utbildningskraven beror på vilken typ av tjänst det gäller. I allmänhet måste assistenter (AST eller funktionsgrupp II och III) ha (minst) avslutad gymnasieutbildning handläggare (AD eller funktionsgrupp IV) ha en högskoleexamen på minst kandidatnivå. Ibland kan det också krävas yrkeserfarenhet. Läs mer i våra riktlinjer för yrkeserfarenhet och se exempel på godkända examina.

mer

Får jag söka en tjänst trots att jag är överkvalificerad?

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att anmäla intresse anges minimikraven på utbildning och yrkeserfarenhet. Där beskrivs också vilka arbetsuppgifter du förväntas utföra. Alla som uppfyller minimikraven och vars utbildning och yrkeserfarenhet är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna får lov att söka. Men även om du har högre utbildning och längre yrkeserfarenhet kan du bara anställas i den lönegrad/tjänstegrupp och för den profil som provet eller inbjudan gäller. Om du till exempel har en kandidatexamen kan du ändå söka till ett urvalsförfarande för assistenter där...

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej