Najčešća pitanja

Prijava

Trebam li u obrascu za prijavu navesti sve svoje kvalifikacije/diplome?

Obvezno je navesti sve diplome/kvalifikacije. U točki 1. „izjave” u Vašoj prijavi navodi se: „Izjavljujem da su informacije u ovoj prijavi istinite i potpune.” Nepoštovanje tog zahtjeva može uzrokovati isključenje iz postupka odabira.

Više

Kako mogu svojoj državi članici omogućiti da mi ponudi pomoć u pripremi za postupak odabira i zapošljavanja?

Kao kandidat u EPSO-ovu natječaju možete svoje podatke za kontakt učiniti dostupnima tijelima svoje države članice. Ona će vam tada moći ponuditi pomoć u postupku odabira i zapošljavanja (seminari, predavanja, publikacije i sl.). To odabirete kad se prijavljujete na pojedini natječaj (svoje preferencije u tom pogledu iskazujete u odgovarajućoj rubrici elektroničkog obrasca za prijavu). Te preferencije vrijede samo za natječaj za koji su iskazane te se u svakoj novoj prijavi moraju ponovno iskazati. Potvrdnim odgovorom na relevantno pitanje u obrascu za prijavu dajete EPSO-u izričitu privolu...

Više

Kako da odgovorim na pitanja iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Na svako pitanje morate odgovoriti klikom na „da” ili „ne”. Ako ste odgovorili s „da”, morate odgovoriti i na potpitanje. Ako ste odgovorili s „ne”, prijeđite na sljedeće pitanje.

Više

Koje se vrste informacija mogu tražiti u rubrici "Talent Screener" (Probir talenata)?

Najvažnije informacije jesu one o vašem radnom iskustvu i kvalifikacijama, s obzirom na trenutačne potrebe za zapošljavanjem u institucijama EU-a. To u pravilu znači da morate navesti informacije o svojem obrazovanju, osposobljavanju i radnom iskustvu koje su relevantne za pitanje. Informacije koje se mogu tražiti jesu ime poslodavca, opis poslova radnog mjesta, datum početka i završetka ugovora, vrijeme provedeno na obavljanju određenog zadatka kao postotak ukupnog vremena itd.

Više

Koliko kandidata iz faze "Talent Screener" (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja?

Točan broj kandidata koji će biti pozvani u sljedeću fazu natječaja pronaći ćete u obavijesti o natječaju. U velikom broju slučajeva taj je broj najviše tri puta veći od traženog broja uspješnih kandidata.

Više

Zašto je važan moj ukupni broj bodova?

Ako je vaš ukupni broj bodova dovoljno visok, bit ćete uvršteni među najviše rangirane kandidate i proći ćete u sljedeću fazu. 

Više

Kako povjerenstvo za odabir boduje odgovore iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Prije početka postupka odabira povjerenstvo za odabir na temelju obavijesti o natječaju određuje objektivne kriterije ocjenjivanja. Pri bodovanju povjerenstvo za odabir procjenjuje u kojoj mjeri informacije iz vaše prijave odgovaraju tim kriterijima.

Više

Hoće li povjerenstvo za odabir pri bodovanju rubrike "Talent Screener" (Probir talenata) uzeti u obzir sve dijelove moje prijave?

Ne, odabir na temelju kvalifikacija temelji se ISKLJUČIVO na odgovorima iz rubrike Talent Screener. Povjerenstvo za odabir ne uzima u obzir informacije iz drugih dijelova prijave.

Više

Kako se kandidatima jamče ravnopravni uvjeti?

Kako bi se kandidatima osigurali ravnopravni uvjeti, prije početka postupka odabira na temelju obavijesti o natječaju određuju se objektivni kriteriji ocjenjivanja, koji se strogo primjenjuju na sve kandidate.

Više

Tko će biti pozvan u sljedeću fazu?

Budući da u sljedeću fazu može proći samo određeni broj kandidata, pozivaju se samo oni s najvećim ukupnim brojem bodova. Ukupni broj bodova tih kandidata mora biti jednak bodovnom pragu ili viši od njega. Povjerenstvo za odabir sastavlja popis uspješnih kandidata silaznim redoslijedom s obzirom na ukupni broj postignutih bodova.

Više

Kako se određuje bodovni prag?

Pri određivanju bodovnog prava kandidati se najprije poredaju silaznim redoslijedom prema ukupnom broju bodova. Povjerenstvo za odabir zatim odabire najviše rangirane kandidate i poziva ih u sljedeću fazu natječaja (vidjeti pitanje: „Koliko kandidata iz faze Talent Screener (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja”). Ukupni broj bodova posljednjeg kandidata na tom popisu jest bodovni prag.

Više

Koje pojedinosti moram navesti u rubrici "Talent Screener" (Probir talenata) i koliko će mi za to trebati vremena?

Odvojite dovoljno vremena kako biste u rubrici Talent Screener povjerenstvu za odabir pružili sve informacije koje su mu potrebne za ocjenu vaših odgovora. Povjerenstvo za odabir mora jasno moći ocijeniti ispunjavate li kriterije utvrđene za traženi profil. Ako svoje odgovore sastavite na temelju tih kriterija, vaša će rubrika Talent Screener biti relevantnija za postupak odabira i lakša za ocjenjivanje. Dobro pročitajte pitanje i u odgovoru navedite tražene informacije. To u pravilu znači da morate navesti informacije o svojem obrazovanju, osposobljavanju i radnom iskustvu koje su relevantne...

Više

Kako se utvrđuju kriteriji iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Kriteriji odabira utvrđuju se na temelju vještina koje se traže za slobodna radna mjesta i interesa službi koje zapošljavaju novo osoblje. Ti se kriteriji zatim u rubrici Talent Screener prikazuju kao niz pitanja.

Više

Kako se ponderiraju kriteriji iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Povjerenstvo za odabir svakom kriteriju odabira ili pitanju dodjeljuje ponder od 1 do 3, ovisno o njegovoj razmjernoj važnosti.

Više

Kako se ocjenjuje rubrika "Talent Screener" (Probir talenata)?

Svaki odgovor kandidata boduje se sa 0 do 4 boda.  Bodovi se množe s ponderom te zbrajaju kako bi se dobio ukupni broj bodova. Taj se ukupni broj bodova rangira u odnosu na rezultate drugih kandidata kako bi se odabrali oni kandidati čiji profili najviše odgovaraju poslovima radnog mjesta.

Više

Što je "Talent Screener" (Probir talenata) i kako funkcionira?

Rubrika Talent Screener osmišljena je kako bi povjerenstva za odabir u natječajima za specijalizirane profile mogla lakše odabrati kandidate čiji profili najviše odgovaraju poslovima radnog mjesta i kriterijima odabira iz obavijesti o natječaju. U rubrici Talent Screener elektroničke prijave morat ćete odgovoriti na niz pitanja. Ta se pitanja temelje na kriterijima odabira iz obavijesti o natječaju, a vaše odgovore ocjenjivat će povjerenstvo za odabir. Svi kandidati u određenom natječaju odgovaraju na isti skup pitanja. To povjerenstvu za odabir omogućuje da odgovore svih kandidata razmotri...

Više

Postoje li kakve upute za popunjavanje rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Trud i predanost pri popunjavanju rubrike Talent Screener od presudne su važnosti u ovom natječaju stoga prije podnošenja prijave pročitajte ovdje navedene smjernice.

Više

Osoba sam s invaliditetom te uz pomoć posebnog alata za tehničku pomoć ne mogu otvoriti svoj EPSO račun, pristupiti mu ni pregledavati ga. Što bih trebao učiniti?

Pristupačnost je za EPSO vrlo važna. Stalno nastojimo poboljšati pristupačnost svoje komunikacije i postupaka odabira. Međutim, naiđete li na poteškoće u pristupanju svojem EPSO računu ili našem web-mjestu odmah nam se obratite kako bi nas obavijestili o problemu ili nam dostavili primjedbe i preporuke. Dodatne informacije o EPSO-ovim nastojanjima da se poboljša pristupačnost potražite na našem web-mjestu o jednakim mogućnostima.

Više

Imam poteškoća pri ispunjavanju obrasca za prijavu. Što da radim?

EPSO-ovi sustavi podržavaju najčešće korištene internetske preglednike. Ako imate poteškoća, prije nego što nam se obratite, pokušajte zamijeniti preglednik. Preporučujemo vam da obrazac za prijavu ne ispunjavate na mobilnim uređajima. Za kretanje po obrascu za prijavu nemojte se koristiti gumbima „Naprijed” („Forward”) i „Natrag” („Back”). Isto tako, za kretanje s jedne na drugu prijavu u vašem EPSO računu (npr. ako želite doći do podataka iz prijašnjih prijava) izbjegavajte gumbe preglednika i radije se koristite gumbima zaslona (npr. „Nazad na račun”, „Back to account”).

Više

Gdje mogu pronaći obrazac za prijavu?

Kandidati se moraju prijaviti na web-mjestu EU Careers.  Prije nego što kliknete na „prijava”, odjavite se iz svojeg EPSO računa. Od vas će se tražiti da se ponovno prijavite na sljedećoj stranici.

Više

Mogu li upotrijebiti svoju prijavu iz baze podataka EU CV online ili neku od svojih prethodnih prijava za natječaj EPSO-a?

Ne. Za svaki postupak odabira za koji se želite prijaviti morate ispuniti i podnijeti novu prijavu s pomoću svojeg EPSO računa.

Više

Mogu li se prijaviti za više postupaka odabira, profila i/ili funkcijskih skupina?

Da, možete se prijaviti za bilo koji postupak odabira ako ispunjavate uvjete prihvatljivosti, osim ako je u obavijesti / pozivu na sudjelovanje u natječaju navedeno drukčije. Napominjemo da ćete možda morati podnijeti zasebnu prijavu za svaki profil i/ili funkcijsku skupinu.

Više

Kada je rok za prijavu?

Rok za prijavu bit će jasno naveden u svakoj obavijesti / svakom pozivu na sudjelovanje u natječaju te na web-mjestu EPSO-a.

Više

Trebam li poslati diplome i druge dokumente povezane s profesionalnim iskustvom?

Pri podnošenju prijave ne trebate slati popratne dokumente. U kasnijoj fazi postupka odabira od vas će se tražiti da dostavite originale popratnih dokumenata, diploma i potvrda kako biste potvrdili da ispunjavate uvjete prihvatljivosti.

Više

Gdje se mogu prijaviti?

Prijave se podnose na internetu, na web-mjestu EPSO-a. Za prijavu morate imati EPSO račun. Ako još nemate EPSO račun, upute o tome kako ga otvoriti nalaze se u vodiču za elektroničku prijavu.

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne