Bieži uzdotie jautājumi

Pieteikums

Vai pieteikuma veidlapā man ir jānorāda visi savas kvalifikācijas veidi / diplomi?

Jums ir obligāti jānorāda visi savi diplomi / kvalifikācijas veidi. Jūsu pieteikumā esošās deklarācijas 1. punktā teikts: “Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.” Ja neievērosiet šo noteikumu, jūs var izslēgt no atlases procedūras.

vairāk

Kā varu sniegt atļauju manas dalībvalsts iestādēm piedāvāt man palīdzību saistībā ar gatavošanos atlasei un darbā pieņemšanas procedūru?

Kandidāti, kas piedalās EPSO konkursos, var izvēlēties, lai viņu kontaktinformāciju atklāj viņu valsts iestādēm, lai tās varētu ar kandidātiem sazināties, piedāvājot palīdzību atlases un darbā pieņemšanas procedūrā (piemēram, mācības, informējošas sanāksmes, publikācijas u.tml.). Šo izvēli kandidāti izdara, piesakot dalību konkursā. Proti, viņi attiecīgajā elektroniskās veidlapas sadaļā norāda, ka piekrīt (vai ka nepiekrīt). Šī piekrišana vai nepiekrišana ir spēkā tikai attiecībā uz to konkursu, kura procedūrā tā pausta. Tāpēc tā ir jānorāda katru reizi, kad ievadāt jaunu pieteikumu.

vairāk

Kā lai atbildu uz talantu vērtēšanas sadaļas jautājumiem?

Uz katru jautājumu jums jāatbild, noklikšķinot uz “jā” vai “nē”. Ja esat atbildējis “jā”, jums ir jāatbild uz pakārtoto jautājumu. Ja atbildat “nē”, pārejiet pie nākamā jautājuma.

vairāk

Kāda veida jautājumus man uzdos talantu vērtētāja sadaļā?

Uzsvars tiek likts uz dažādiem profesionālās pieredzes un kvalifikācijas elementiem, kas atspoguļo to, kādi darbinieki iestādēm pašlaik vajadzīgi. Parasti jums liks aprakstīt dažādus savas izglītības, apmācības un profesionālās pieredzes aspektus, kas saistīti ar uzdoto jautājumu. Iespējams, ka prasīs norādīt darba devēju nosaukumu, darba aprakstu, darba sākuma un beigu datumu, konkrēta pienākuma veikšanai patērētā laika īpatsvaru u. tml..

vairāk

Cik daudz kandidātu pēc “Talent Screener” (talantu vērtētājs) tiks nākamajā posmā?

To, cik daudz kandidātu uzaicinās uz konkursa nākamo posmu, varat uzzināt paziņojumā par konkursu. Parasti šis skaits ir ne vairāk kā trīsreiz lielāks par rezerves saraksta kapacitāti.

vairāk

Cik svarīgi ir mani punkti?

Kvalificēties nākamajam posmam varat tikai tad, ja esat ieguvis pietiekami daudz punktu, lai būtu starp kandidātiem, kas saņēmuši vislabāko vērtējumu. 

vairāk

Kā atlases komisija izlemj, cik daudz punktu piešķirt par katru talantu vērtēšanas sadaļā sniegto atbildi?

Atlases komisija pirms lēmuma par atlasi piemēro objektīvus novērtēšanas kritērijus un rīkojas atbilstīgi paziņojumam par konkursu. Piešķirtais punktu skaits atspoguļo atlases komisijas vērtējumu, kādā mērā jūsu pieteikuma veidlapā sniegtā informācija atbilst novērtēšanas lapā iekļautajiem kritērijiem.

vairāk

Vai atlases komisija iepazīsies ar visu mana pieteikuma saturu, kad tā piešķirs punktus sadaļā “Talantu vērtētājs” (Talent Screener)?

Nē, atlases pamatā ir TIKAI tā informācija, ko esat norādījis sadaļā “Talantu vērtētājs”. Atlases komisija nelasīs informāciju, kas sniegta citās jūsu pieteikuma sadaļās.

vairāk

Kā tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme?

Pirms atlases tiek pieņemti objektīvi novērtēšanas kritēriji, kas atbilst paziņojumam par konkursu, un tos konsekventi piemēro visiem kandidātiem, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi.

vairāk

Ko uzaicinās uz nākamo posmu?

Tā kā nākamajā posmā var pāriet tikai ierobežots kandidātu skaits, uzaicinās vien tos, kuriem ir visvairāk punktu. Tie ir kandidāti, kuru punktu skaits ir vienāds ar robežvērtību vai lielāks par to. Atlases komisija sastāda konkursu izturējušo kandidātu sarakstu dilstošā secībā, pamatojoties uz kopējo iegūto punktu skaitu.

vairāk

Kā tiek noteikta robežvērtība?

Lai noteiktu robežvērtību, kandidātu iegūtos punktus sakārto dilstošā secībā. Tad komisija atlasīs vislabāko vērtējumu ieguvušos kandidātus, kurus var uzaicināt uz nākamo konkursa posmu (sk. jautājumu par to, cik daudz kandidātu pēc “Talent Screener” (talantu vērtētājs) tiks nākamajā posmā). Robežvērtība ir punktu skaits, ko ieguvis sarakstā pēdējais kandidāts.

vairāk

Kādas ziņas man jāsniedz talantu vērtēšanas sadaļā, un cik ilgu laiku prasīs tās aizpildīšana?

Ieplānojiet pietiekami laika, lai sadaļā “Talantu vērtētājs” jūs spētu atlases komisijai sniegt visu informāciju, kas tai būs vajadzīga, vērtējot jūsu atbildes. Informāciju pasniedziet skaidri, lai komisija varētu novērtēt, vai jūs atbilstat kritērijiem, kas izvirzīti meklētajam profilam. Ja atbildes strukturēsiet, par pamatu ņemot šos kritērijus, tad atbildes, ko sniegsiet talantu vērtēšanas sadaļā, būs relevantākas un vieglāk novērtējamas. Pievērsiet īpašu uzmanību, kas tieši tiek vaicāts, un atbildiet adekvāti. Parasti jums liks aprakstīt dažādus savas izglītības, apmācības un darba...

vairāk

Kā tiek noteikti “Talantu vērtētāja” atlases kritēriji?

Atlases kritērijus izvēlas, pamatojoties uz attiecīgajos amatos vajadzīgajām prasmēm un darbā pieņemošo dienestu interesēm. Tad atlases kritērijus iekļauj talantu vērtēšanas sadaļā kā jautājumu sēriju.

vairāk

Ko tieši nozīmē talantu vērtētāja kritēriju svērums?

Atlases komisija katram atlases kritērijam vai jautājumam piešķir svērumu (no 1 līdz 3), kas atspoguļo tā relatīvo svarīgumu.

vairāk

Kā piešķir talantu vērtēšanas punktus?

Par katru kandidāta atbildi piešķir no 0 līdz 4 punktiem.  Pēc tam punktus reizina ar katra jautājuma “svērumu” un saskaita kopā. Punktu kopskaitu salīdzina ar citu kandidātu iegūto kopskaitu, lai noskaidrotu, kuru kandidātu profils vislabāk atbilst veicamajiem darba pienākumiem.

vairāk

Kas ir sadaļa “Talantu vērtētājs” (Talent Screener), un kā tā darbojas?

Sadaļa “Talantu vērtētājs” ir izveidota, lai speciālistu profiliem paredzētu konkursu atlases komisijām palīdzētu identificēt tos kandidātus, kuru profils vislabāk atbilst paziņojumā par konkursu izklāstītajiem darba pienākumiem un atlases kritērijiem. Talantu vērtēšanai paredzētajā tiešsaistes pieteikuma veidlapas sadaļā jums būs jāatbild uz virkni jautājumu. To pamatā ir paziņojumā par konkursu norādītie atlases kritēriji, un jūsu atbildes vērtēs atlases komisija. Visi kandidāti, kas piedalās konkursā, atbild uz vienādiem jautājumiem. Šādi atlases komisija saņem katra kandidāta atbildes uz...

vairāk

Vai varat sniegt kādus ieteikumus, kā aizpildīt talantu vērtēšanas sadaļu?

Šajā konkursā sadaļas “Talantu vērtētājs” (Talent Screener) aizpildīšanai veltītie pūliņi ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc pirms pieteikuma iesniegšanas vēlams iepazīties ar šiem ieteikumiem.

vairāk

Es nevaru izveidot savu EPSO kontu, piekļūt savam EPSO kontam un/vai pārlūkot savu EPSO kontu ar tehniskās palīdzības rīkiem, kurus izmantoju savas invaliditātes dēļ. Kas man jādara?

EPSO piešķir lielu nozīmi pieejamībai. Mēs daudz strādājam, lai uzlabotu saziņu un padarītu atlases procedūras pieejamākas. Ja tomēr saskaraties ar problēmām, kas saistītas ar jūsu EPSO konta vai mūsu vietnes pieejamību, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, lai darītu mums zināmus savus novērojumus, problēmas un ieteikumus. Lai uzzinātu vairāk par to, ko EPSO dara, lai uzlabotu pieejamību, skatiet mūsu iespēju vienlīdzībai veltīto lapu.

vairāk

Man radušās problēmas ar savu pieteikuma veidlapu. Kas man jādara?

EPSO sistēmas atbalsta visplašāk lietotās interneta pārlūkprogrammas. Ja jums rodas grūtības, apsveriet, vai pirms sazināšanās ar mums nenomainīt pārlūkprogrammu. Nav ieteicams pieteikuma veidlapas aizpildīšanai izmantot mobilās ierīces. Neizmantojiet pārlūkprogrammas pogas “Tālāk” un “Atpakaļ”, lai pārietu uz citām pieteikuma veidlapas daļām vai citām pieteikuma veidlapām savā EPSO kontā (piemēram, lai piekļūtu datiem, kas iekļauti agrākos pieteikumos). Šīm vajadzībām lietojiet ekrānā redzamās pogas (“Back to account” - “Atpakaļ uz kontu”). Kopēt un ielīmēt iesakām tikai no tīra teksta...

vairāk

Kur varu atrast pieteikuma veidlapu?

Jums ir jāpiesakās vietnē “EU Careers”.  Izejiet no sava EPSO konta un tad noklikšķiniet uz pogas “Apply”. Sistēma jūs nākamajā lapā vēlreiz aicinās pieteikties.

vairāk

Vai drīkstu izmantot savus pieteikumus no datubāzes “EU CV online” vai savus agrākos pieteikumus EPSO?

Nē. Katrai atlases procedūrai, kurā gribat piedalīties, jums ir savā EPSO kontā jāizveido un jānosūta jauns pieteikums.

vairāk

Vai drīkstu pieteikties vairākās atlases procedūrās, vairākiem darbinieku profiliem un/vai funkciju grupām?

Jā, ja vien paziņojumā (uzaicinājumā uz konkursu) nav norādīts kas cits, jūs drīkstat pieteikties visās atlases procedūrās, kuru prasībām atbilstat. Ņemiet vērā, ka jūs, iespējams, drīkstat iesniegt tikai vienu pieteikumu katram profilam un/vai funkciju grupai.

vairāk

Kāds ir reģistrēšanās termiņš?

Tas ir skaidri norādīts gan katrā paziņojumā (uzaicinājumā), gan EPSO vietnē.

vairāk

Vai man ir jāsūta savi diplomi un citi dokumenti, kas apliecina profesionālo pieredzi?

Iesniedzot pieteikumu, jums nav jāsūta nekādi apliecinoši dokumenti. Jūs lūgs uzrādīt atbilstību prasībām apliecinošo dokumentu, diplomu un sertifikātu oriģinālus vēlākā atlases procedūras posmā. 

vairāk

Kur varu pieteikties?

Piesakieties internetā EPSO tīmekļa vietnē. Lai varētu pieteikties, jums vajadzīgs pašam savs EPSO konts. Ja jums vēl nav EPSO konta, tad norādījumus par to, kā to izveidot, meklējiet rokasgrāmatā par to, kā pieteikties tiešsaistē.

vairāk

Vai atradāt atbildi?