Veelgestelde vragen

Sollicitatie

Moet ik al mijn kwalificaties/diploma’s op mijn sollicitatieformulier vermelden?

Ja, dat is verplicht. In punt 1 van de "Verklaring op erewoord" bij uw sollicitatie bevestigt u immers dat alle informatie in uw sollicitatie juist en volledig is. Als er gegevens ontbreken of niet correct zijn, kunt u van de selectieprocedure worden uitgesloten.

meer

Hoe kan ik mijn land toestemming geven om mij bij de selectieprocedure te helpen?

Als kandidaat bij een vergelijkend onderzoek van EPSO kunt u ervoor kiezen om uw contactgegevens te delen met de nationale instanties van uw land, zodat die u tijdens de selectieprocedure hulp kunnen aanbieden (in de vorm van een cursus, informatiebijeenkomst, brochure enz.). U maakt die keuze wanneer u zich opgeeft voor een vergelijkend onderzoek, door op het elektronisch sollicitatieformulier aan te geven of u hiermee al dan niet akkoord gaat. Deze keuze geldt uitsluitend voor het vergelijkend onderzoek waarvoor u zich opgeeft. Daarom moet u als kandidaat bij elke sollicitatie opnieuw uw...

meer

Hoe moet ik de vragen in de Talent Screener beantwoorden?

U moet elke vraag beantwoorden door op "ja" of "nee" te klikken. Als u "ja" antwoordt, moet u een extra vraag beantwoorden. Als u "nee" antwoordt, kunt u meteen doorgaan naar de volgende vraag.

meer

Wat voor soort vragen kan ik verwachten in de Talent Screener?

De nadruk ligt op diploma's, kwalificaties en werkervaring, afhankelijk van de huidige behoeften binnen de Europese instellingen. Beschrijf de aspecten van uw opleiding en werkervaring die gevraagd worden. Er kan worden gevraagd naar namen van werkgevers, taakomschrijvingen, begin- en einddata, hoelang u aan een bepaalde taak gewerkt heeft, enz.

meer

Hoeveel kandidaten gaan van de Talent Screener door naar de volgende fase?

In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende fase. Meestal is dit maximaal drie keer het aantal kandidaten dat uiteindelijk kan slagen.

meer

Hoe belangrijk is mijn score?

U moet hoog genoeg scoren om tot de beste kandidaten te behoren en door te mogen naar de volgende fase. 

meer

Hoe bepaalt de jury hoeveel punten elk antwoord op de vragen in de Talent Screener krijgt?

De jury bepaalt vooraf objectieve beoordelingscriteria, op grond van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Vervolgens gaat de jury na in hoeverre de informatie in uw antwoorden voldoet aan deze criteria.

meer

Kijkt de jury naar mijn hele sollicitatieformulier bij de beoordeling van de Talent Screener?

Nee, de selectie op basis van uw kwalificaties gebeurt UITSLUITEND op grond van uw antwoorden in de rubriek Talent Screener. De jury houdt daarbij geen rekening met de informatie in de rest van uw sollicitatie.

meer

Hoe garandeert u dat alle kandidaten gelijk behandeld worden?

Op basis van de aankondiging worden van tevoren objectieve beoordelingscriteria vastgesteld, waaraan alle kandidaten zonder uitzondering worden getoetst.

meer

Wie mag deelnemen aan de volgende fase?

Een vooraf vastgesteld aantal kandidaten wordt uitgenodigd deel te nemen aan de volgende fase. Het gaat om de kandidaten met de hoogste scores. De jury stelt de lijst van succesvolle kandidaten op.

meer

Hoe wordt de minimumscore vastgesteld?

Om de minimumscore vast te stellen worden alle scores op volgorde gezet. De jury selecteert de kandidaten met de beste scores. Zij worden uitgenodigd voor de volgende fase van het vergelijkend onderzoek (zie vraag: "Hoeveel kandidaten gaan van de Talent Screener door naar de volgende fase?"). De minimumscore is de score van de laatste kandidaat op de lijst die door mag naar de volgende fase.

meer

Hoeveel details moet ik geven bij het invullen van de Talent Screener en hoe lang doe ik daar over?

Trek in elk geval genoeg tijd uit voor het invullen van de Talent Screener zodat u de jury alle informatie kunt geven die nodig is om een goed beeld van u te krijgen. Zorg dat de jury aan de hand van uw antwoorden kan beoordelen of u aan de criteria voor het functieprofiel voldoet. Door uw antwoorden rond deze criteria op te bouwen, wordt uw Talent Screener relevanter en beter te beoordelen. Lees de vragen aandachtig en geef er een duidelijk antwoord op. Beschrijf alle aspecten van uw opleiding en beroepservaring die gevraagd worden. Er kan worden gevraagd naar namen van werkgevers,...

meer

Hoe worden de selectiecriteria voor de Talent Screener vastgesteld?

De selectiecriteria worden vastgesteld op basis van de voor de functie vereiste vaardigheden en de belangen van de opdrachtgevende dienst. Deze criteria worden vervolgens omgezet in een reeks vragen voor de Talent Screener.

meer

Wat wordt bedoeld met het "gewicht" van de criteria in de Talent Screener?

De jury kent aan elk selectiecriterium of elke vraag een cijfer van 1 tot 3 toe, dat het relatieve belang ervan weergeeft.

meer

Hoe wordt de score voor de Talent Screener toegekend?

Voor elk antwoord kunt u 1 tot 4 punten krijgen.  De punten worden vermenigvuldigd met het "gewicht" en opgeteld. De uitkomst is uw score. De kandidaten met de beste scores voldoen het beste aan de functie-eisen.

meer

Wat is de "Talent Screener" en hoe werkt het?

De Talent Screener helpt de jury’s van vergelijkende onderzoeken voor gespecialiseerde profielen om de kandidaten te vinden die het best overeenkomen met de functieomschrijving en de selectiecriteria in de aankondiging. U moet in de rubriek Talent Screener van het online-sollicitatieformulier een aantal vragen beantwoorden. Deze vragen gaan over de selectiecriteria in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Uw antwoorden worden beoordeeld door de jury. Alle kandidaten van hetzelfde vergelijkend onderzoek krijgen dezelfde vragen. Zo kan de jury de antwoorden van alle kandidaten goed...

meer

Heeft u tips voor het invullen van de Talent Screener?

Beantwoord de vragen zorgvuldig, want de Talent Screener is een uitermate belangrijke fase van het selectieproces. Wij raden u aan de volgende adviezen goed door te nemen voordat u uw sollicitatie indient.

meer

Ik kan geen EPSO-account aanmaken/ik kan mijn account niet gebruiken met de tools die ik nodig heb vanwege mijn handicap. Wat moet ik doen?

Toegankelijkheid is erg belangrijk voor EPSO. Wij doen er alles aan om onze communicatie en de selectieprocedures zo toegankelijk mogelijk te maken. Mocht u toch moeilijkheden ondervinden in verband met de toegankelijkheid van uw EPSO-account of onze website, aarzel dan niet om meteen contact met ons op te nemen, om uw opmerkingen, problemen en suggesties te delen. Meer informatie over hoe EPSO de toegankelijkheid probeert te verbeteren, kunt u terugvinden op onze specifieke webpagina over gelijke kansen.

meer

Ik heb problemen met mijn sollicitatieformulier. Wat moet ik doen?

De EPSO-website wordt door de meest gangbare webbrowsers ondersteund. Probeer bij problemen eerst eens een andere webbrowser uit voor u contact met ons opneemt. We raden u aan om uw sollicitatieformulier niet op een mobiel toestel in te vullen. Gebruik ook niet de knoppen "Terug" of "Vooruit" (of het equivalent daarvan) van uw browser om door uw sollicitatie te navigeren of van het ene naar het andere sollicitatieformulier in uw EPSO-account te springen (omdat u bijvoorbeeld gegevens uit oude sollicitaties wilt overnemen). Doe dat altijd met de knoppen op de pagina zelf ("Terug naar...

meer

Waar vind ik het sollicitatieformulier?

U moet solliciteren via de website EU Careers.  Log uit van uw EPSO-account voordat u op de button "Nu solliciteren" klikt. Op de volgende pagina moet u opnieuw inloggen.

meer

Kan ik solliciteren via de EU CV Online-database of mijn vorige EPSO-sollicitaties gebruiken?

Nee, u moet voor elke selectieprocedure waaraan u wilt meedoen, via uw EPSO-account een nieuwe sollicitatie aanmaken en indienen.

meer

Mag ik solliciteren voor verschillende vacatures, profielen en/of functiegroepen?

Ja, u mag meedoen aan elke selectieprocedure waarvoor u in aanmerking komt, tenzij in de aankondiging/oproep anders is vermeld. Besef wel dat u meestal voor elke vacature, elk profiel en elke functiegroep apart moet solliciteren.

meer

Wat is de uiterste inschrijvingsdatum?

De uiterste inschrijvingsdatum wordt altijd duidelijk vermeld in de aankondiging/oproep en op de EPSO-website.

meer

Moet ik mijn diploma's en de bewijsstukken voor mijn beroepservaring insturen?

Bij de inschrijving is dit nog niet nodig. Pas later in de procedure zal u worden gevraagd de originele documenten, diploma's en certificaten in te dienen om te bewijzen dat u in aanmerking komt.

meer

Hoe kan ik aan een selectieprocedure meedoen?

U kunt via de EPSO-website solliciteren. Daarvoor moet u eerst een EPSO-account aanmaken, voor zover u dat nog niet gedaan heeft. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u in onze online-instructies.

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee