Pogosta vprašanja

Prijava

Ali moram v prijavnici navesti vse pridobljene kvalifikacije/diplome?

Obvezno morate navesti vse svoje diplome/kvalifikacije. Točka 1 izjave v vaši prijavnici navaja: „Častno izjavljam, da so vse navedene informacije v tej prijavi resnične in popolne.“ Neizpolnjevanje te obveznosti lahko pomeni izključitev iz izbirnega postopka.

več

Kako lahko organom svoje države članice dovolim, da mi pomagajo pri pripravi v postopku izbora in zaposlitve?

Kandidati, ki sodelujejo v natečajih EPSO, lahko svoje kontaktne podatke razkrijejo nacionalnim organom njihove države članice, da jih lahko kontaktirajo in jim ponudijo pomoč v postopku izbora in zaposlitve (denimo usposabljenje, informativno srečanje, publikacije itd.). Kandidati to možnost izberejo ob prijavi na natečaj, in sicer tako, da navedejo svoje strinjanje ali nestrinjanje v ustreznem delu elektronskega obrazca za prijavo. Strinjanje ali nestrinjanje velja samo za posamezni natečaj, zato ga je treba navesti ob vsaki novi prijavi.

več

Kako odgovorim na vprašanja v zavihku Preverjanje dodatnih sposobnosti?

Pri vsakem vprašanju morate odgovoriti s klikom gumba Da ali Ne. Če boste odgovorili Da, se bo odprlo podvprašanje, na katerega boste morali odgovoriti. Če boste odgovorili Ne, se bo odprlo naslednje vprašanje.

več

Kakšna vprašanja lahko pričakujem pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Poudarek je na tem, kako delovne izkušnje in kvalifikacije izpolnjujejo trenutne kadrovske potrebe institucij. Opisati boste morali posamezne vidike svojega šolanja, usposabljanja in delovnih izkušenj, ki se nanašajo na vprašanje. Morda bo treba navesti imena delodajalcev, opis del in nalog, začetni in končni datum zaposlitve/izobraževanja, delež časa, ki ste ga porabili za določeno nalogo itd.

več

Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka?

V razpisu natečaja je navedeno, koliko kandidatov bomo povabili v naslednji del izbirnega postopka. Navadno jih povabimo do trikrat več, kot je končno število uspešnih kandidatov.

več

Kako pomembno je, kakšen rezultat dosežem?

Doseči morate tako visoko število točk, da boste med kandidati na vrhu seznama – samo ti se bodo namreč uvrstili v naslednji del izbirnega postopka. 

več

Kako natečajna komisija določi število točk za posamezni odgovor pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Natečajna komisija določi objektivne kriterije ocenjevanja v skladu z razpisom natečaja in jih sprejme še pred izbirnim postopkom. Točkovanje posameznih odgovorov nato temelji na presoji natečajne komisije, kako dobro navedene informacije v vaši prijavnici izpolnjujejo ocenjevalne kriterije.

več

Ali bo natečajna komisija pri preverjanju dodatnih sposobnosti upoštevala mojo celotno prijavo?

Ne, izbor na podlagi kvalifikacij temelji IZKLJUČNO na vaših odgovorih v zavihku Preverjanje dodatnih sposobnosti. Natečajna komisija ne bo upoštevala informacij, ki jih boste navedli drugje v prijavnici.

več

Kako zagotavljate enako obravnavanje?

Pred izbirnim postopkom so v skladu z razpisom natečaja sprejeti objektivni kriteriji ocenjevanja, ki se strogo uporabljajo za vse kandidate, kar zagotavlja enako obravnavanje vseh kandidatov.

več

Koga povabite na naslednji del izbirnega postopka?

V naslednji del izbirnega postopka se lahko uvrsti samo določeno število kandidatov, zato povabimo samo kandidate, ki so dosegli najboljše rezultate: njihovi rezultati so enaki ali višji od določenega mejnega števila točk. Seznam uspešnih kandidatov sestavi natečajna komisija po padajočem vrstnem redu glede na doseženi rezultat.

več

Kako določite „mejno število točk‟?

Pri določanju mejnega števila točk kandidate razvrstimo po padajočem vrstnem redu glede na njihove rezultate. Natečajna komisija nato označi najvišje uvrščene kandidate, ki jih lahko povabimo na naslednji del izbirnega postopka (glej vprašanje: Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka). Mejno število točk je enako rezultatu zadnjega označenega kandidata v tem ožjem izboru.

več

Kako podrobno moram odgovoriti na vprašanja o dodatnih sposobnostih in koliko časa mi bo to vzelo?

Vzemite si dovolj časa, da boste v odgovorih na vprašanja o dodatnih sposobnostih navedli vse informacije, ki jih natečajna komisija potrebuje za oceno odgovora. Informacije naj bodo jasne, da bo natečajna komisija zlahka presodila, ali ustrezate kriterijem razpisanega profila: v odgovorih se osredotočite na te kriterije, tako bo ocenjevanje vaših dodatnih sposobnosti relevantnejše in lažje. Natančno preberite, kaj sprašuje vprašanje, in ustrezno odgovorite. Največkrat boste morali opisati posamezne vidike svojega šolanja, usposabljanja in delovnih izkušenj, ki se nanašajo na vprašanje. Morda...

več

Kako se določijo kriteriji za preverjanje dodatnih sposobnosti?

Kriteriji za preverjanje sposobnosti se določijo na podlagi sposobnosti, ki so zahtevajo za posamezno delovno mesto, in potreb kadrovske službe. Kriteriji so nato v zavihku Preverjanje dodatnih sposobnosti predstavljeni v obliki vprašanj.

več

Kaj točno pomeni „utež‟ pri kriterijih za preverjanje dodatnih sposobnosti?

Natečajna komisija za vsak kriterij oziroma vprašanje določi utež (od 1 do 3), ki odraža relativno pomembnost tega kriterija oz. vprašanja.

več

Kako poteka točkovanje pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Vsak odgovor kandidata se točkuje s točkami od 0 do 4.  Točke nato pomnožijo z „utežjo‟ in jih seštejejo za končni rezultat. Kandidate razvrstijo glede na doseženi rezultat in tako določijo tiste, ki po svojem profilu najbolje ustrezajo razpisanim nalogam.

več

Kaj je preverjanje dodatnih sposobnosti in kako poteka?

S preverjanjem dodatnih sposobnosti lahko natečajna komisija laže določi kandidate, ki po svojem profilu najbolje ustrezajo nalogam in merilom izbora, določenim v razpisu natečaja za specialistične profile. V spletni prijavnici boste morali v oddelku o dodatnih sposobnostih odgovoriti na sklop vprašanj. Vprašanja temeljijo na merilih izbora iz razpisa natečaja, odgovore bo ocenila natečajna komisija. Vsi prijavljeni kandidati odgovarjajo na isti sklop vprašanj. Natečajna komisija ima tako na voljo odgovore vseh kandidatov v enaki strukturirani obliki, kar omogoča objektivno oceno primerljivih...

več

Ali imate kak nasvet glede izpolnjevanja zavihka Preverjanje dodatnih sposobnosti?

Za ta natečajni postopek je zelo pomembno, da zavihek Preverjanje dodatnih sposobnosti izpolnite skrbno in zavzeto, zato pred oddajo prijavnice upoštevajte naslednje nasvete.

več

Z orodji za tehnično pomoč, ki jih uporabljam zaradi invalidnosti, ne morem ustvariti, odpreti oziroma uporabljati računa EPSO. Kaj naj naredim?

V uradu EPSO se zavedamo pomena dostopnosti in si stalno prizadevamo izboljšati svoje storitve komuniciranja in izbirne postopke. Če naletite na težave pri dostopanju do svojega računa EPSO oziroma našega spletišča, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoje težave, opažanja in priporočila. Več informacij o prizadevanjih urada EPSO za boljšo dostopnost boste našli na naši spletni strani o enakih možnostih.

več

Pri izpolnjevanju prijavnega obrazca imam težave. Kaj naj naredim?

Sistemi EPSO podpirajo internetne brskalnike, ki so v splošni rabi. Če imate pri odpiranju obrazca težave, poskusite najprej zamenjati brskalnik, šele nato se obrnite na nas. Izpolnjevanje obrazca z mobilnimi napravami odsvetujemo. Za pomikanje po prijavnem obrazcu ne uporabljajte gumbov brskalnika Naprej in Nazaj. Tudi za pomikanje med raznimi prijavnimi obrazci v svojem računu EPSO (da bi na primer uporabili podatke iz prejšnjih prijav) ne uporabljajte gumbov brskalnika, pač pa zaslonski gumb (npr. Nazaj na račun). Podatke kopirajte samo iz preprostih besedilnih datotek (.txt) in...

več

Kje lahko najdem prijavni obrazec?

Prijaviti se morate na spletišču EU Careers.  Preden kliknete gumb Apply, se odjavite iz svojega računa EPSO. Na naslednji strani se boste morali ponovno prijaviti.

več

Ali se lahko prijavim prek spletne zbirke EU CV online ali s svojo prejšnjo prijavo na natečaj EPSO?

Ne. Za vsak izbirni postopek morate ustvariti in predložiti novo prijavo prek svojega računa EPSO.

več

Ali se lahko prijavim na različne izbirne postopke, profile in/ali funkcionalne skupine?

Da, lahko se prijavite na izbirne postopke, za katere izpolnjujete pogoje, razen če je drugače navedeno v razpisu natečaja/razpisu za prijavo interesa. Opozarjamo, da boste mogoče morali predložiti prijavo za vsak profil in/ali funkcionalno skupino.

več

Kdaj je rok za prijavo?

Rok za prijavo bo jasno naveden v vsakem razpisu natečaja/razpisu za prijavo interesa in na spletišču EPSO.

več

Ali moram poslati svoje diplome in druge dokumente, ki dokazujejo moje poklicne izkušnje?

Pri vložitvi prijave vam ni treba poslati dokazil. Originalna dokazila ter originale diplom in potrdil, ki potrjujejo, da izpolnjujete pogoje, boste morali predložiti pozneje v izbirnem postopku. 

več

Kje se lahko prijavim?

Prijavite se na spletišču EPSO. Za prijavo potrebujete račun EPSO. Če še nimate računa EPSO, si poglejte spletna navodila za prijavo.

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne