Ofte stillede spørgsmål

Home > Spørgsmål og svar > EPSO-prøver: myter og fakta

EPSO-prøver: myter og fakta

Jeg har stor faglig ekspertise og erfaring, men den eneste måde, jeg kan blive fastansat EU-tjenestemand på, er at konkurrere med titusindvis af ansøgere.

Ja, det er rigtigt, at udvælgelsesprøver for AD-generalister ofte tiltrækker titusinder af ansøgere, fordi man ifølge personalevedtægten (det officielle dokument, der beskriver de regler, principper og arbejdsvilkår, der gælder for EU-forvaltningen) kun behøver en kandidatgrad for at ansøge. Ansøgere, som har arbejdet i en kortere eller længere periode, kan melde sig til EPSO's mange forskellige udvælgelsesprøver for specialister, hvor der med specifikke udvælgelseskriterier tages højde for erhvervserfaring. Deltagelse i disse skræddersyede udvælgelsesprøver for specialister (f.eks. jurister...

mere

Hvis jeg allerede arbejder for en EU-institution, har jeg så større chance for at bestå en udvælgelsesprøve?

EPSO afholder primært åbne udvælgelsesprøver for alle EU-borgere. Der bliver ikke gjort forskel på interne og eksterne ansøgere på noget trin i ansøgningsproceduren, og prøverne, herunder de computerbaserede test, Talent Screener og de skriftlige prøver, bedømmes anonymt. Alle ansøgere til en udvælgelsesprøve skal tage de samme eller tilsvarende test, og der gælder de samme adgangskriterier for alle.

mere

Hvorfor benytter EPSO computerbaserede multiple choice-test?

Hovedformålet med EPSO's prøver i kognitive færdigheder er at bedømme alle fremtidige EU-tjenestemænds evne til at ræsonnere – det gælder ikke bare om at reducere antallet af ansøgere. Grundige videnskabelige undersøgelser viser, at prøverne i kognitive færdigheder (frem for test, der udelukkende måler paratviden) er dem, der er bedst til at forudsige, hvordan ansøgerne vil præstere i et fremtidigt job. Selv om alle ansøgerne i den samme udvælgelsesprøve ikke får de samme spørgsmål, er sværhedsgraden den samme for alle test, og dette sikrer ligebehandling af ansøgerne. Relevansen og...

mere

Jeg fik ikke særlig mange point i prøven i verbalt ræsonnement, selvom jeg tog den på mit modersmål.

Prøven i verbalt ræsonnement er ikke en sprogtest, så en lav score betyder ikke nødvendigvis, at du ikke har et godt kendskab til sproget. Prøven måler udelukkende din evne til sproglig tænkning. Ræsonnementsprøver spiller en afgørende rolle i vurderingen, fordi det daglige arbejde for EU's tjenestemænd i høj grad afhænger af deres evne til at ræsonnere og forstå komplekse oplysninger. Sværhedsgraden af de computerbaserede prøver besluttes af udvælgelseskomitéen for hver udvælgelsesprøve og kan derfor variere fra en udvælgelsesprøve til en anden. Man bør derfor ikke sammenligne sine...

mere

Kvaliteten af oversættelserne af testspørgsmålene er bedre på nogle sprog end på andre.

Testene og testspørgsmålene oversættes af professionelle oversættere i EU's institutioner og gennemgår en grundig kvalitetskontrol, inden de frigives. Fordelingen af point og det krævede antal point i de computerbaserede mutiple choice-test er ensartede i alle EU-landene. Der udføres regelmæssigt kvalitetskontroller af spørgsmålene i de computerbaserede multiple choice-test (sprog for sprog, spørgsmål for spørgsmål osv.) for at finde eventuelle problemer og rette op på dem. Udvælgelseskomitéen gennemgår de testspørgsmål, som ansøgere klager over, og hvis det viser sig, at et spørgsmål...

mere

Mit resultat i de computerbaserede multiple choice-test svinger fra den ene udvælgelsesprøve til den anden.

Det er helt normalt. Det er vigtigt at huske på, at sværhedsgraden af de computerbaserede prøver besluttes af udvælgelseskomitéen for hver udvælgelsesprøve, og at den derfor kan variere fra en udvælgelsesprøve til en anden. Du bør derfor ikke sammenligne dine resultater fra år til år. Nogle spørgsmål kan minde om hinanden eller endda være de samme, men EPSO' database med over 80 000 spørgsmål er ifølge eksperter alligevel en af de største af sin slags i verden.

mere

Hvordan bliver EPSO's test udformet?

EPSO's test udformes og følges tæt af vores team af interne erhvervspsykologer sammen med en udvælgelseskomité med nøje udvalgte medlemmer fra alle EU-institutionerne. EPSO følger hele tiden med i udviklingen på testområdet baseret på videnskabelig forskning og har i de seneste år indført en række nye test i udvælgelsesproceduren som f.eks. testen i e-mailindbakke og samtaler via videoopkald. Samtidig skal EPSO tage højde for de komplekse juridiske rammer, som vi skal arbejde inden for, samt for kravet om, at testene skal kunne gennemføres på op til 24 sprog samtidigt rundt om i hele verden.

mere

Hvordan sikrer EPSO lige muligheder?

Der gennemføres nøje analyser af alle EPSO's test og af pointgivningen for at sikre, at de er retfærdige og ikke stiller bestemte grupper dårligere end andre. EPSO er i gang med at sikre overensstemmelse med den helt nye ISO-standard for bedømmelsesprocedurer og følger allerede FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Et vigtigt aspekt hvad angår retfærdighed er balancen mellem kønnene, og EPSO arbejder på at tiltrække og udvælge en afbalanceret pulje af mandlige og kvindelige ansøgere. I praksis er der en uligevægt mellem antallet af kvindelige og mandlige ansøgere for visse...

mere

Hvilket sprog skal jeg udfylde min ansøgningsformular på?

De sprogvalg, du træffer i ansøgningsformularen, kommer til at afgøre, hvilke sprog du skal bruge i de forskellige trin af udvælgelsesprøven eller udvælgelsesproceduren, samt hvilket sprog du skal udfylde selve formularen på. Læs mere om, hvilke sprog du kan vælge imellem i din udvælgelsesprocedure, og hvilket niveau der kræves, i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser. Du kan frit vælge mellem de tilbudte sprog, men vær opmærksom på, at udvælgelseskomitéen og de ansættende tjenestegrene arbejder på et begrænset antal fællessprog (de mest udbredte EU-...

mere

Hvordan testes ansøgernes viden om EU og deres motivation?

Europæisk engagement er en vigtig faktor, når EU skal tiltrække og udvælge kommende personale. Din viden om EU og motivation for at arbejde for EU testes i forskellige faser af udvælgelsesprocessen: via den onlineselvevaluering, som du skal udfylde, inden du indsender din ansøgning i ansøgningsformularen, hvor du skal angive eventuel EU-relateret uddannelse eller erhvervserfaring og beskrive din motivation for at arbejde for EU i assessmentcentret, hvor du testes i autentiske arbejdsscenarier fra EU's institutioner Disse arbejdsscenarier, som er udarbejdet af EU-tjenestemænd, bygger på...

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej