Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα

Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα

Έχω μεγάλη επαγγελματική πείρα αλλά ο μόνος τρόπος να γίνω μόνιμος υπάλληλος της ΕΕ είναι να διαγωνιστώ με δεκάδες χιλιάδες άλλους υποψηφίους.

Είναι γεγονός ότι οι διαγωνισμοί για μόνιμους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων μπορεί να προσελκύσουν δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους κάθε χρόνο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (το επίσημο έγγραφο που περιγράφει τους κανόνες, τις αρχές και τους όρους εργασίας για τους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών οργάνων), το μόνο που απαιτείται για την υποβολή υποψηφιότητας είναι ένα πτυχίο. Για υποψηφίους που διαθέτουν επαγγελματική πείρα, η EPSO διοργανώνει πολλούς ειδικούς διαγωνισμούς με συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής τα οποία λαμβάνουν υπόψη την επαγγελματική πείρα. Αυτές οι...

περισσότερα

Εάν εργάζομαι ήδη στα όργανα της ΕΕ, έχω περισσότερες πιθανότητες να επιτύχω στη διαδικασία επιλογής.

Η EPSO, κατ΄ αρχήν, διοργανώνει διαδικασίες επιλογής ανοικτές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών υποψηφίων σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και όλες οι δοκιμασίες, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή, του αξιολογητή ταλέντου και των γραπτών δοκιμασιών, βαθμολογούνται ανώνυμα. Όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε ισότιμες δοκιμασίες και ισχύουν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας για όλους.

περισσότερα

Γιατί η EPSO χρησιμοποιεί δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή;

Κύριος στόχος των δοκιμασιών γνωστικών ικανοτήτων που χρησιμοποιεί η EPSO είναι η αξιολόγηση των κύριων ικανοτήτων λογικού συλλογισμού όλων των μελλοντικών υπαλλήλων της ΕΕ, και όχι η μείωση του αριθμού των υποψηφίων. Αυτές οι δοκιμασίες βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες και αποτελούν το πλέον αξιόπιστο μέσο εκτίμησης των μελλοντικών επαγγελματικών επιδόσεων ενός υποψηφίου (σε σύγκριση με τις δοκιμασίες που έχουν αποκλειστικό γνώμονα τις γνώσεις). Παρότι οι υποψήφιοι στον ίδιο διαγωνισμό δεν λαμβάνουν τις ίδιες ερωτήσεις, το επίπεδο δυσκολίας κάθε δοκιμασίας είναι το ίδιο για...

περισσότερα

Πέτυχα χαμηλή βαθμολογία στη δοκιμασία κατανόησης κειμένου, παρότι χρησιμοποιούσα τη μητρική μου γλώσσα.

Η δοκιμασία κατανόησης κειμένου δεν είναι γλωσσική δοκιμασία και επομένως δεν εξετάζει την επάρκεια στη συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά τις δεξιότητες λογικού συλλογισμού. Η δοκιμασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιολόγηση, δεδομένου ότι η καθημερινή εργασία των υπαλλήλων της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να προβαίνουν σε λογικούς συλλογισμούς και να κατανοούν σύνθετες πληροφορίες. Το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή αποφασίζεται από την εξεταστική επιτροπή κάθε διαγωνισμού και συνεπώς μπορεί να διαφέρει σε κάθε διαγωνισμό....

περισσότερα

Η ποιότητα της μετάφρασης των θεμάτων των δοκιμασιών είναι καλύτερη σε ορισμένες γλώσσες απ΄ ό,τι σε άλλες.

Οι δοκιμασίες και τα θέματα των δοκιμασιών μεταφράζονται από επαγγελματίες μεταφραστές των οργάνων της ΕΕ και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας προτού χρησιμοποιηθούν. Οι μονάδες που δίνονται στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή, καθώς και η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, είναι ίδιες για όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

περισσότερα

Η βαθμολογία που επιτυγχάνω στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή διαφέρει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό.

Αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Έχετε υπόψη σας ότι το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή αποφασίζεται από την εξεταστική επιτροπή κάθε διαγωνισμού και συνεπώς μπορεί να διαφέρει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση των βαθμολογιών που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι από χρόνο σε χρόνο ή από προφίλ σε προφίλ. Παρότι ορισμένες ερωτήσεις μπορεί να ομοιάζουν, ή να επαναλαμβάνονται, αξίζει να σημειωθεί ότι η EPSO, με πάνω από 80.000 ερωτήσεις στη βάση δεδομένων της, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες θεμάτων αυτού του είδους...

περισσότερα

Πώς σχεδιάζονται οι δοκιμασίες της EPSO;

Οι δοκιμασίες της EPSO σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από εσωτερική ομάδα ψυχολόγων ειδικών σε εργασιακά θέματα, σε συνεργασία με τα προσεκτικά επιλεγμένα μέλη της εξεταστικής επιτροπής που προέρχονται από όλα τα όργανα της ΕΕ. Η EPSO ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες καινοτομίες σχετικά με τη διοργάνωση δοκιμασιών βάσει επιστημονικής έρευνας, και τα τελευταία χρόνια έχει εισαγάγει στις διαδικασίες επιλογής νέου τύπου δοκιμασίες, όπως την e-tray και τις εξ αποστάσεως συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η EPSO πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περίπλοκο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου...

περισσότερα

Πώς διασφαλίζει η EPSO τις ίσες ευκαιρίες;

Όλες οι δοκιμασίες της EPSO, όπως και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, αναλύονται διεξοδικά ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι δίκαιες και ότι δεν θίγουν συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων. Η EPSO βρίσκεται στο στάδιο της συμμόρφωσής της με το νέο πρότυπο ISO για τις διαδικασίες αξιολόγησης, ενώ έχει ήδη συμμορφωθεί με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Βασικό στοιχείο δίκαιης μεταχείρισης είναι η ισορροπία μεταξύ των φύλων και η EPSO μεριμνά ώστε να προσελκύει και να επιλέγει ισορροπημένο αριθμό ανδρών και γυναικών υποψηφίων. Στην πράξη, υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των αιτήσεων...

περισσότερα

Σε ποια/ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω το έντυπο της αίτησής μου;

Η επιλογή των γλωσσών που κάνετε στην αίτησή σας θα καθορίσει σε ποιες γλώσσες θα διαγωνιστείτε στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού ή της διαδικασίας επιλογής, και σε ποια γλώσσα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησής σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες γλώσσες για τη διαδικασία επιλογής σας, καθώς και για το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης τους, θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες γλώσσες, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η εξεταστική επιτροπή και οι υπηρεσίες...

περισσότερα

Πώς εξετάζονται οι γνώσεις των υποψηφίων για την ΕΕ καθώς και τα κίνητρά τους;

Η προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα παραμένει κύριος παράγοντας για την προσέλκυση και την επιλογή μελλοντικού προσωπικού. Οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ και τα κίνητρα για εργασία στα όργανα της ΕΕ αξιολογούνται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής: κατά τη διαδικτυακή δοκιμασία αυτοαξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν οι υποψήφιοι προτού υποβάλουν την αίτησή τους· κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, όπου οι υποψήφιοι δηλώνουν τις σπουδές τους ή την επαγγελματική εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την ΕΕ και περιγράφουν ποια είναι τα κίνητρά τους για να εργαστούν στην ΕΕ·

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι