Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > EPSO-ovi testovi: mitovi i činjenice

EPSO-ovi testovi: mitovi i činjenice

Imam bogato znanje i radno iskustvo, no jedini način da dobijem stalno radno mjesto u institucijama EU-a jest da se natječem s desecima tisuća kandidata.

Istina je, natječaji za administratore općeg profila mogu svake godine privući desetke tisuća kandidata jer je prema Pravilniku o osoblju (službeni dokument u kojem su opisana pravila, načela i uvjeti rada europskih javnih službenika) za prijavu potrebna samo diploma. Međutim za kandidate s radnim iskustvom EPSO organizira brojne natječaje za specijalizirane profile, u kojima je radno iskustvo jedan od kriterija odabira. Ti postupci odabira namijenjeni stručnjacima (pravnicima, ekonomistima, istraživačima itd.) imaju vrlo specifične zahtjeve u pogledu radnog iskustva, obrazovanja itd. i na...

Više

Imam veće izglede da prođem postupak odabira ako već radim za institucije EU-a.

EPSO organizira otvorene postupke odabira u prvom redu za sve državljane EU-a. Ni u kojoj fazi postupka ne pravi se razlika između internih kandidata i onih koji dolaze izvana, a testovi se, uključujući računalne testove, Talent Screener („probir talenata”) i pisane testove, ocjenjuju anonimno. Svi kandidati polažu jednake testove i na sve se primjenjuju isti uvjeti za sudjelovanje. Pravilnikom o osoblju (službeni dokument u kojem su opisana pravila, načela i uvjeti rada europskih javnih službenika) utvrđen je jasan pravni okvir za organiziranje natječaja. Otvoreni natječaji namijenjeni su...

Više

Zašto se EPSO služi računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora?

Glavni cilj EPSO-ovih testova kognitivnih sposobnosti jest mjerenje ključnih sposobnosti zaključivanja budućih službenika EU-a, a ne puko smanjivanje broja kandidata. Dobro potkrijepljena znanstvena istraživanja dokazala su da se takvim testovima najbolje predviđa uspjeh na radnome mjestu (za razliku od testova koji se temelje isključivo na znanju). Iako kandidati unutar istog natječaja ne rješavaju ista pitanja, težina pitanja koje rješavaju jednaka je za sve kandidate, čime se osiguravaju ravnopravni uvjeti. Valjanost i pouzdanost računalnih testova s višestrukim izborom odgovora potvrdila...

Više

Postigao sam loš rezultat na testu verbalnog zaključivanja unatoč tome što sam ga polagao na materinjem jeziku.

Test verbalnog zaključivanja nije jezični test, pa loš rezultat na tom testu ne znači nužno nedostatno znanje tog jezika. Tim se testom mjeri vještina zaključivanja. Testovi zaključivanja od presudne su važnosti u procjeni jer svakodnevni rad službenika EU-a uvelike ovisi o njihovoj sposobnosti zaključivanja i razumijevanja složenih informacija. Povjerenstvo za odabir određuje težinu računalnih testova s višestrukim izborom odgovora za svaki pojedini natječaj i ona može varirati od natječaja do natječaja, pa da ne bi trebalo uspoređivati vlastite rezultate iz godine u godinu. 

Više

Testna pitanja na neke su jezike bolje prevedena nego na druge.

Testove i testna pitanja prevode stručnjaci, prevoditelji zaposleni u institucijama EU-a, a prije uporabe prolaze strogu kontrolu kvalitete. Distribucija rezultata i bodovni prag za računalne testove s višestrukim izborom odgovora jednaki su za sve službene jezike EU-a. Kontrola kvalitete pitanja u računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora (za svaki jezik, za svako pitanje itd.) provodi se redovito kako bi se utvrdile i ispravile eventualne pogreške. Testno pitanje koje kandidat osporava preispitat će povjerenstvo za odabir. Ako se preispitivanjem potvrdi da je pitanje manjkavo, ono...

Više

Moji rezultati u računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora variraju od natječaja do natječaja.

To je uobičajeno. Važno je naglasiti da povjerenstvo za odabir određuje težinu računalnih testova s višestrukim izborom odgovora za svaki pojedini natječaj te ona može varirati od natječaja do natječaja, pa ne bi trebalo uspoređivati vlastite rezultate iz godine u godinu ili za različite profile. Iako su neka pitanja naizgled ista ili se čak ponavljaju, EPSO-ova baza sadržava više od 80 000 pitanja i stručnjaci za to područje smatraju je najvećom takvom bazom na svijetu.

Više

Kako se sastavljaju EPSO-ovi testovi?

EPSO-ove testove sastavlja i pažljivo kontrolira interni tim psihologa specijaliziranih za psihologiju rada u suradnji s članovima povjerenstva za odabir, odabranima prema strogim kriterijima iz raznih institucija EU-a. EPSO kontinuirano prati inovacije i znanstvena istraživanja na temelju kojih se sastavljaju testovi procjene, a posljednjih je godina u postupke odabira uveo i nove testove kao što su simulacija e-sandučića (e-tray) i intervjui na daljinu s pomoću video-veze. Pri sastavljanju testova EPSO uzima u obzir i složeni pravni okvir unutar kojeg djeluje te zahtjeve povezane s...

Više

Kako EPSO jamči jednake mogućnosti?

EPSO-ovi se testovi, kao i način njihova ocjenjivanja, temeljito analiziraju kako bi se zajamčila njihova pravednost i kako ne bi zakinuli određene skupine kandidata. EPSO posluje u skladu s UN-ovom konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i u postupku je ishođenja potvrde o usklađenosti s normom ISO za postupke procjene. Ravnoteža spolova ključan je aspekt pravednosti i EPSO nastoji održati ravnotežu spolova pri privlačenju i odabiru kandidata. U praksi se za određene profile muškarci i žene prijavljuju u različitim omjerima. Općenito je međutim omjer žena i muškaraca među kandidatima...

Više

Na kojem jeziku moram ispuniti obrazac za prijavu?

Jezik na kojem ćete morati ispuniti obrazac za prijavu i na kojem ćete polagati razne faze natječaja ili postupka odabira odredit će se na temelju jezika koje ste odabrali u obrascu za prijavu. Dodatne informacije o ponuđenim jezicima i traženoj razini njihova poznavanja pronaći ćete u relevantnoj obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa. Možete odabrati bilo koji od ponuđenih jezika, no imajte na umu da se povjerenstvo za odabir i službe koje zapošljavaju novo osoblje sporazumijevaju na ograničenom broju najčešće upotrebljavanih službenih jezika EU-a. Stoga vas, radi lakšeg...

Više

Kako se testiraju znanje o EU-u i motivacija?

Predanost Europi i dalje ima važnu ulogu u privlačenju i odabiru budućeg osoblja. Znanje o EU-u i motivacija za rad za EU testiraju se u raznim fazama tijekom postupka odabira: u elektroničkom upitniku za samoselekciju koji kandidati ispunjavaju prije nego što podnesu prijavu u obrascu za prijavu, gdje kandidati navode obrazovanje ili radno iskustvo povezano s EU-om i iznose svoju motivaciju za rad za EU na testiranju u centru za procjenu koje se temelji na stvarnim situacijama na radnome mjestu u institucijama EU-a; te situacije osmišljavaju službenici EU-a, a temelje se na stvarnom životu;...

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne