DUK

Home > DUK > EPSO testai: mitai ir faktai

EPSO testai: mitai ir faktai

Turiu daug profesinių žinių ir didelę darbo patirtį, bet vienintelis būdas tapti nuolatiniu ES pareigūnu – dalyvauti konkurse kartu su dešimtimis tūkstančių kitų kandidatų.

AD bendro profilio darbuotojų konkursai iš tiesų kasmet gali pritraukti dešimtis tūkstančių kandidatų, nes pagal Tarnybos nuostatus (tai oficialus dokumentas, kuriame aprašomos Europos Sąjungos institucijų pareigūnų darbo taisyklės ir sąlygos bei principai) kandidatams tereikia turėti aukštąjį išsilavinimą. Tam tikrą profesinę patirtį turintiems kandidatams EPSO rengia nemažai specialistų konkursų, per kuriuos taikomi specialūs atrankos kriterijai, kuriais atsižvelgiama į profesinę patirtį. Per šias specialias konkrečios srities darbuotojų (teisininkų, ekonomistų, mokslininkų ir kt.) atrankos...

daugiau

Jeigu jau esu ES institucijų darbuotojas, ar tai reiškia, kad mano galimybės įveikti atranką didesnės?

EPSO atrankos procedūras visų pirma rengia visiems ES piliečiams. Nė vienu etapu nedaroma jokio skirtumo tarp kandidatų, kurie dar nedirba ar jau dirba ES institucijose, o testai (kompiuteriniai testai, atrankos pagal kvalifikaciją, rašytiniai ir kt. testai) vertinami anonimiškai. Visi kandidatai laiko lygiaverčius testus, visiems taikomi tie patys atrankos kriterijai.

daugiau

Kodėl EPSO naudoja kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus?

Pagrindinis EPSO rengiamų pažintinių gebėjimų testų tikslas – įvertinti svarbiausius visų būsimų ES pareigūnų mąstymo gebėjimus, o ne tiesiog sumažinti kandidatų skaičių. Remiantis patikimais moksliniais tyrimais, tokie testai geriausiai tinka būsimiems darbo rezultatams numatyti (palyginti su vien tik žinių tikrinimu grindžiamais testais). Net jeigu tame pačiame konkurse dalyvaujantys kandidatai gauna skirtingus klausimus, kiekvienam kandidatui tenka vienodo sudėtingumo užduotys, todėl visiems užtikrinamos vienodos sąlygos. Klausimų su keliais atsakymų variantais kompiuterinių testų...

daugiau

Per žodinio mąstymo testą surinkau mažai balų, nors laikiau jį savo gimtąja kalba.

Žodinio mąstymo testas nėra kalbos žinių testas, taigi prasti rezultatai nereiškia, kad prastai mokate kalbą. Per šį testą vertinami mąstymo gebėjimai. Įvertinti mąstymo gebėjimus itin svarbu, nes ES pareigūnams kasdieniame darbe reikia gerų gebėjimų analizuoti ir suprasti sudėtingą informaciją. Kokio sunkumo bus kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai, sprendžia kiekvieno konkurso atrankos komisija, todėl sudėtingumo lygis per skirtingus konkursus gali būti nevienodas. Taigi savo rezultatų nereikėtų lyginti su ankstesnių metų rezultatais. 

daugiau

Testai į vienas kalbas išversti geriau negu į kitas.

Testus ir jų elementus verčia profesionalūs ES institucijų vertėjai raštu. Prieš vertimą pateikiant naudoti, kruopščiai patikrinama jo kokybė. Kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų balų paskirstymas ir minimalus reikalaujamas balų skaičius vienodas visoms ES kalboms.

daugiau

Visuose konkursuose, kuriuose dalyvauju, per kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus surenku skirtingą balų skaičių.

Tai gana įprasta. Svarbu žinoti, kad tai, kokio sunkumo bus kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai, sprendžia kiekvieno konkurso atrankos komisija, todėl sudėtingumo lygis per skirtingus konkursus gali būti nevienodas. Taigi savo rezultatų nereikėtų lyginti su ankstesnių metų konkursų arba konkursų kitoms pareigoms eiti rezultatais. Nors kai kurie klausimai gali pasirodyti panašūs, o kai kurie gali net kartotis, EPSO duomenų bazė, kurioje sukaupta daugiau kaip 80 000 klausimų, pasak šios srities specialistų, yra viena iš didžiausių tokių bazių pasaulyje.

daugiau

Kaip sudaromi EPSO testai?

EPSO testus sudaro ir atidžiai kontroliuoja tarnybos organizacinės psichologijos specialistų grupė kartu su rūpestingai atrinktais atrankos komisijos nariais iš įvairių ES institucijų. EPSO nuolat stebi moksliniais tyrimais grindžiamas testų rengimo naujoves ir per pastaruosius metus į savo atrankos procedūras įtraukė naujų testų, pavyzdžiui, e. korespondencijos tvarkymo testą ir nuotolinius pokalbius internetu. Be to, EPSO turi atsižvelgti į sudėtingą teisinę savo veiklos sistemą ir į poreikį tuo pačiu metu įvairiuose pasaulio vietose testuoti įvairiomis kalbomis, kurių gali būti iki 24.

daugiau

Kaip EPSO užtikrina lygias galimybes?

Visi EPSO testai ir jais grindžiamas vertinimas atidžiai nagrinėjami siekiant užtikrinti, kad jie būtų teisingi ir nebūtų nepalankūs kurioms nors kandidatų grupėms. Šiuo metu EPSO diegia priemones, kad atitiktų naują ISO vertinimo procedūrų standartą. Ji jau laikosi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos. Svarbus teisingumo aspektas yra lyčių pusiausvyra. EPSO siekia vyrus ir moteris sudominti ir atrinkti taip, kad ji būtų pasiekta. Iš tiesų paraiškas eiti kai kurias pareigas teikia labai nevienodas skaičius vyrų ir moterų. Tačiau apskritai kandidatų ir kandidačių skaičius yra...

daugiau

Kokia kalba reikia pildyti paraiškos formą?

Jūsų paraiškos formoje nurodytos kalbos lems, kokiomis kalbomis laikysite įvairių konkurso arba atrankos procedūros etapų testus ir kuria kalba turėsite užpildyti paraiškos formą. Daugiau informacijos apie galimas jūsų atrankos procedūros kalbas ir reikalaujamą jų mokėjimo lygį pateikiama pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą. Galite rinktis bet kurią iš siūlomų kalbų, tačiau turėkite omenyje, kad atrankos komisija ir įdarbinančios tarnybos vartoja ribotą darbo kalbų skaičių (tai plačiausiai vartojamos oficialiosios ES kalbos), todėl rekomenduojama paraiškos formą...

daugiau

Kaip tikrinamos žinios apie ES ir motyvacija?

Noras dirbti Europai tebėra vienas iš pagrindinių veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama sudominant ir atrenkant būsimus darbuotojus. Žinios apie ES ir motyvai, dėl kurių norima dirbti ES institucijose, tikrinami įvairiais atrankos procedūros etapais: naudojant elektroninę saviatrankos priemonę, kurią kandidatai užpildo prieš pateikdami paraišką; naudojant paraiškos formą, kurioje kandidatai praneša apie visas su ES susijusias studijas arba profesinę patirtį ir paaiškina, kodėl nori dirbti ES institucijose; per vertinimo centro testus, kurie grindžiami realiais darbo ES institucijose scenarijais....

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne