Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Mīti un fakti par EPSO testiem

Mīti un fakti par EPSO testiem

Man ir plašas zināšanas profesijā un liela darba pieredze, taču vienīgais veids, kā varu kļūt par pastāvīgā darbā pieņemtu ES ierēdni, ir konkurss, kurā jāsacenšas ar daudziem tūkstošiem citu kandidātu.

Tik tiešām ir tā, ka vispārīga profila administratoriem paredzētajos konkursos ik gadu piedalās desmitiem tūkstoši kandidātu procedūrā, kas notiek atbilstīgi Civildienesta noteikumiem (oficiālajam dokumentam, kurā aprakstīti ES civildienesta noteikumi, principi un darba nosacījumi). Lai varētu pieteikt dalību šajā konkursā, kandidātam ir tikai jābūt ieguvušam augstāko izglītību. Tiem kandidātiem, kuriem ir zināma darba pieredze, EPSO rīko daudzus speciālistiem paredzētus konkursus ar īpašiem atlases kritērijiem, kuros tiek ņemta vērā darba pieredze. Šajās tieši speciālistiem (juristiem,...

vairāk

Ja es jau strādāju ES iestādēs, man ir labākas izredzes izturēt atlasi.

EPSO visbiežāk rīko atklātas atlases procedūras visiem ES pilsoņiem. Nevienā atlases posmā un testos (tostarp nevienā datorizētajā testā, sadaļā “Talantu vērtētājs” un rakstiskajos testos) iekšējie kandidāti netiek nodalīti no ārējiem, un testus vērtē anonīmi. Visi kandidāti kārto vienādus testus, un uz visiem attiecas vieni un tie paši atbilstības kritēriji. Civildienesta noteikumos (oficiālajā dokumentā, kurā aprakstīti ES civildienesta noteikumi, principi un darba nosacījumi) ir ļoti skaidri izklāstīts konkursu rīkošanas tiesiskais regulējums. Atklātie konkursi ir paredzēti visiem ES...

vairāk

Kāpēc EPSO izmanto datorizētos daudzizvēļu testus?

Galvenais EPSO izmantoto kognitīvo spēju testu mērķis ir pārbaudīt visu nākamo ES ierēdņu analītiskās spējas, nevis vienkārši samazināt kandidātu skaitu. Šo testu pamatā ir vispāratzīti zinātniski pētījumi, un tie labāk prognozē nākotnē gaidāmo sniegumu darbā (salīdzinājumā ar testiem, kuros pārbauda tikai zināšanas). Kaut arī viena un tā paša konkursa kandidāti nesaņem vienādus jautājumus, testu grūtības līmenis ir identisks, līdz ar to attieksme ir vienāda pret visiem. Datorizēto daudzizvēļu testu piemērotību un uzticamību apliecina ES Tiesas judikatūra, un Tiesa ir arī apliecinājusi, ka...

vairāk

Es ieguvu maz punktu teksta loģiskās analīzes testā, lai arī to kārtoju savā dzimtajā valodā.

Teksta loģiskās analīzes testā nepārbauda valodas zināšanas, līdz ar to mazs punktu skaits nenozīmē vājas attiecīgās valodas zināšanas. Šajā testā pārbauda spēju analizēt. Loģiskās analīzes testi ir ļoti svarīga novērtēšanas daļa, jo ES ierēdņu ikdienas darbā ir jāspēj analizēt un saprast sarežģītu informāciju. Lēmumu par datorizēto daudzizvēļu testu grūtības līmeni pieņem katra konkursa atlases komiteja, līdz ar to dažādos konkursos šis līmenis var atšķirties. Tāpēc nevajag salīdzināt dažādos konkursos iegūto punktu skaitu. 

vairāk

Dažās valodās testu jautājumu tulkojuma kvalitāte ir labāka nekā citās.

Testus un to jautājumus tulko profesionāli ES iestāžu tulkotāji, un pirms lietošanas tulkojuma kvalitāte tiek rūpīgi pārbaudīta. Datorizētajos daudzizvēļu testos punktu sadalījums un nepieciešamais minimums ir vienādi visām ES valodām. Regulāri tiek veikta datorizēto daudzizvēļu testu elementu kvalitātes kontrole (katrā valodā atsevišķi un katram jautājumam atsevišķi), lai apzinātu iespējamās problēmas un tās novērstu. Testu jautājumus, par kuriem sūdzējušies kandidāti, pārskata atlases komiteja. Ja tiek konstatēta kvalitātes problēma, tos anulē visiem kandidātiem, kam tie uzdoti testā, un...

vairāk

Punktu skaits, ko dažādos konkursos esmu saņēmis datorizētajos daudzizvēļu testos, ir atšķirīgs.

Tas ir itin normāli. Ir svarīgi paturēt prātā, ka lēmumu par datorizēto daudzizvēļu testu grūtības līmeni pieņem katra konkursa atlases komiteja, līdz ar to šis līmenis dažādos konkursos var atšķirties. Tāpēc nevajag salīdzināt dažādos gados vai atšķirīgiem darbinieku profiliem domātos konkursos iegūto punktu skaitu. Lai arī daži jautājumu var izskatīties līdzīgi vai pat atkārtoties, EPSO datubāze, kurā ir vairāk nekā 80 000 jautājumu, pēc šīs jomas speciālistu domām, ir viens no lielākajiem šāda veida krājumiem pasaulē.

vairāk

Kā tiek izstrādāti EPSO testi?

EPSO testus izstrādā un uzmanīgi novēro šajā iestādē strādājoši psihologi, kas specializējušies darba psiholoģijā, kopā ar rūpīgi atlasītiem atlases komitejas locekļiem no dažādām ES iestādēm. EPSO nepārtraukti seko līdzi jaunievedumiem zinātniski pamatotu testu izstrādē un pēdējos gados savās atlases procedūrās ir ieviesis jaunus testus, piemēram, e-simulāciju un videointervijas, kas notiek attālināti ar tīmekļa palīdzību. Tajā pašā laikā EPSO savā darbā ir jāievēro sarežģīts tiesiskais regulējums un tas, ka testēšanai jānotiek paralēli līdz pat 24 valodās un dažādās vietās visā pasaulē.

vairāk

Kā EPSO nodrošina visiem vienādas iespējas?

Visi EPSO testi un punktu piešķiršana tajos tiek rūpīgi analizēti, lai nodrošinātu taisnīgumu un to, ka kādas atsevišķas kandidātu grupas nav grūtākā situācijā salīdzinājumā ar citām. EPSO pašlaik strādā pie tā, lai panāktu atbilstību jaunajam ISO standartam attiecībā uz atlases procedūrām, un jau tagad nodrošina atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Viens no svarīgiem taisnīguma aspektiem ir dzimumu līdzsvars, un EPSO cenšas piesaistīt un atlasīt abu dzimumu kandidātus tā, lai viņu skaits būtu līdzsvarā. Reālajā dzīvē gan ir tā, ka dažiem profiliem piesakās vai nu...

vairāk

Kādā valodā man ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa?

No tā, kādas valodas izvēlēsieties pieteikuma veidlapā, būs atkarīgs, kādās valodās jums būs jāpiedalās konkursa vai atlases procedūras dažādajos posmos un kurā valodā jums ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa. Plašāku informāciju par to, kuras valodas tiek piedāvātas jūsu atlases procedūrā un kāds zināšanu līmenis tiek prasīts, varat uzzināt paziņojumā par konkursu vai uzaicinājumā izteikt ieinteresētību. Jūs varat izvēlēties jebkuras no piedāvātajām valodām, tomēr ņemiet vērā, ka atlases komisija un darbā pieņemošie dienesti strādā ierobežotā skaitā saziņas valodu (visplašāk lietotajās ES...

vairāk

Kā pārbauda zināšanas par ES un motivāciju?

Atbalsts ES idejai joprojām ir svarīgs priekšnoteikums nākamo darbinieku ieinteresēšanā un atlasē. Zināšanas par ES un motivāciju strādāt ES iestādēs pārbauda atlases procedūras dažādos posmos: ar tiešsaistes pašnovērtēšanas rīku, kuru kandidāti izmanto pirms pieteikuma iesniegšanas; ar pieteikuma veidlapu, kurā kandidāti norāda ar ES saistītas studijas vai darba pieredzi un apraksta, kāpēc viņi vēlas strādāt ES iestādēs; vērtēšanas centra testos, kuros tiek izspēlētas reālas ES ierēdņu sagatavotas darba situācijas ES iestādēs. Šajos testos ir vajadzīga padziļināta izpratne par iestāžu...

vairāk

Vai atradāt atbildi?