Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen > EPSO-tests: mythes en feiten

EPSO-tests: mythes en feiten

Ik heb heel wat beroepservaring en expertise, maar de enige manier om een vaste baan bij de EU te krijgen, is door me te meten met tienduizenden kandidaten.

Vergelijkende onderzoeken voor AD-generalisten kunnen jaarlijks inderdaad tienduizenden kandidaten trekken, want volgens het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (dat de regels, beginselen en arbeidsvoorwaarden van de Europese ambtenaren vastlegt) mag iedereen met een universitair diploma solliciteren. Voor kandidaten met ervaring organiseert EPSO verschillende vergelijkende onderzoeken voor specialisten, met specifieke selectiecriteria die rekening houden met beroepservaring. Deze specifieke selectieprocedures voor specialisten (juristen, economen, onderzoekers, enz.) stellen zeer...

meer

Ik werk al voor een EU-instelling. Maak ik meer kans om door de selectie te komen?

De open selectieprocedures van EPSO zijn afgestemd op alle burgers van de EU. We maken in geen enkel stadium onderscheid tussen interne en externe kandidaten. Bovendien worden alle tests (redeneertests, talent screener en schriftelijke proeven) anoniem beoordeeld. De tests zijn voor iedereen even moeilijk en voor iedereen gelden dezelfde toelatingseisen. Het Statuut van de ambtenaren (dat de regels, beginselen en arbeidsvoorwaarden van de Europese ambtenaren definieert) bevat een duidelijk rechtskader voor de organisatie van selectieprocedures. De algemene vergelijkende onderzoeken zijn...

meer

Waarom gebruikt EPSO meerkeuzetests?

Het belangrijkste doel van deze cognitieve vaardigheidstests is het meten van het redeneervermogen van alle toekomstige EU-ambtenaren, niet simpelweg het elimineren van een groot aantal kandidaten. Deze meerkeuzetests zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en geven een betere voorspelling van hoe een kandidaat op de werkvloer zou presteren dan pure kennistests. Hoewel de deelnemers aan een bepaald vergelijkend onderzoek niet allemaal dezelfde vragen krijgen, zijn alle vragensets even moeilijk, waardoor iedereen toch gelijk behandeld wordt. De geldigheid en betrouwbaarheid van de...

meer

Ik heb een lage score voor mijn verbaal redeneervermogen, terwijl ik de toets in mijn moedertaal heb afgelegd.

De toets over het verbaal redeneervermogen is geen taaltoets. Een lage score betekent dus niet dat u de betrokken taal onvoldoende beheerst. Bij de toets wordt alleen het verbaal redeneervermogen beoordeeld. Zo'n toets van het redeneervermogen is een essentieel onderdeel van elk assessment omdat EU-medewerkers in hun dagelijks werk complexe informatie moeten kunnen begrijpen en verwerken. De moeilijkheidsgraad van de meerkeuzetoets per computer wordt voor elke selectieprocedure apart door de jury bepaald. Het is dus niet zeker dat u als kandidaat bij elke procedure hetzelfde resultaat behaalt...

meer

De opgaven zijn in sommige talen beter vertaald dan in andere.

Meerkeuzevragen en andere teksten voor selectieprocedures worden vertaald door professionele vertalers van de EU-instellingen en zorgvuldig nagekeken. De puntenverdeling en minimumscores voor de computertoetsen zijn voor alle EU-talen gelijk. We controleren regelmatig de kwaliteit van de meerkeuzevragen voor die toetsen (taal per taal, vraag per vraag enz.), zodat we eventuele problemen kunnen opsporen en corrigeren. Bij klachten van kandidaten onderzoekt de jury de betrokken vraag of opdracht. Is de klacht gegrond, dan wordt het onderdeel niet meegerekend bij de beoordeling van alle...

meer

De scores van mijn meerkeuzetests verschillen van het ene vergelijkend onderzoek tot het andere.

Dat is normaal. De moeilijkheidsgraad van de meerkeuzetests wordt bepaald door de jury van elk vergelijkend onderzoek en kan dus uiteenlopen. Daarom zijn uw scores van verschillende jaren of voor verschillende profielen niet vergelijkbaar. EPSO beschikt over een database met ruim 80 000 vragen, volgens deskundigen de grootste van zijn soort ter wereld. Dat neemt niet weg dat sommige vragen op elkaar kunnen lijken of zelfs opnieuw gebruikt worden.

meer

Hoe worden EPSO-tests ontworpen?

EPSO-tests worden zorgvuldig ontwikkeld en gecontroleerd door een team van eigen bedrijfspsychologen in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde juryleden afkomstig uit alle EU-instellingen. EPSO houdt constant de nieuwste wetenschappelijke innovaties op het vlak van testontwikkeling in de gaten, en heeft de afgelopen jaren nieuwe tests in zijn selectieprocedures geïntroduceerd zoals de postbakoefening (e-tray) en live video-interviews op afstand. Tegelijkertijd moet EPSO ook rekening houden met het complexe juridische kader waarin het moet werken, en alles wat er komt kijken bij het afnemen...

meer

Hoe zorgt EPSO voor gelijke kansen voor iedereen?

Alle EPSO-tests, en de wijze waarop ze worden gescoord, worden grondig geanalyseerd om ervoor te zorgen dat ze eerlijk zijn en geen negatieve gevolgen hebben voor bepaalde groepen kandidaten. EPSO stelt momenteel alles in het werk om de gloednieuwe ISO-norm voor beoordelingsprocedures toe te passen en houdt zich nu al aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Een belangrijk aspect van rechtvaardigheid is genderevenwicht en EPSO probeert om evenveel mannelijke als vrouwelijke kandidaten aan te trekken en te selecteren. In de praktijk solliciteren mannen en vrouwen in...

meer

In welke taal moet ik mijn sollicitatieformulier invullen?

De talen die u in uw sollicitatieformulier kiest, bepalen ook in welke talen u de verschillende fasen van het vergelijkend onderzoek of de selectieprocedure moet afleggen en in welke taal u het sollicitatieformulier moet invullen. Meer informatie over het talenbeleid bij de selectieprocedure waar u aan meedoet en de vereiste talenkennis vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. U kunt elk van de aangeboden talen kiezen, maar besef wel dat de jury en de aanwervende diensten in een beperkt aantal voertalen (de meeste...

meer

Hoe worden kennis van de EU en motivatie getest?

Het is natuurlijk belangrijk dat toekomstig EU-personeel hart voor de Europese zaak heeft. Uw kennis van de EU en uw motivatie om voor de EU te werken worden in verschillende fases van de selectieprocedure getest: U kunt online een doe-het-zelftest doen voordat u uw sollicitatie indient. Op het sollicitatieformulier moet u alle EU-gerelateerde studies en/of professionele ervaring invullen, en beschrijven wat uw motivatie is om voor de EU te werken. Tijdens het assessment doet u tests die gebaseerd zijn op echte werksituaties bij de EU-instellingen. De scenario's daarvoor zijn aangedragen door...

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee