Întrebări și răspunsuri

Home > Întrebări și răspunsuri > Testele EPSO: mit și realitate

Testele EPSO: mit și realitate

Am studii aprofundate și multă experiență profesională, dar singura modalitate de a deveni funcționar european titular este de a concura alături de zeci de mii de candidați. De ce?

Într-adevăr, concursurile generale pentru administratori atrag anual zeci de mii de candidați. Aceasta pentru că, în conformitate cu Statutul funcționarilor (documentul oficial care descrie regulile, principiile și condițiile de lucru ale funcționarilor publici europeni), este suficient să dețineți o diplomă de licență pentru a vă înscrie la un astfel de concurs. Însă EPSO organizează și numeroase concursuri specializate, cu criterii de selecție stricte printre care se numără și experiența profesională. Aceste proceduri de selecție pentru specialiști (juriști, economiști, cercetători etc.)...

mai mult

Dacă deja lucrez în instituțiile UE, am șanse mai mari să reușesc la o procedură de selecție?

EPSO organizează în primul rând proceduri de selecție deschise, la care pot participa toți cetățenii UE. Nu se fac distincții între candidații interni și cei externi în nicio etapă, la niciun test. De altfel, toate testele – teste pe calculator, răspunsurile din etapa selecției pe bază de calificări („talent screener”), testele scrise – sunt notate fără ca evaluatorii să cunoască numele candidaților. Toți candidații susțin teste echivalente și trebuie să respecte aceleași criterii de eligibilitate.

mai mult

De ce a optat EPSO pentru teste pe calculator cu variante multiple de răspuns?

Principal obiectiv al testelor de raționament organizate de EPSO este de a măsura capacitatea cognitivă a tuturor viitorilor funcționari europeni, nu de a reduce pur și simplu numărul de candidați. Bazate pe studii științifice consacrate, aceste teste estimează cel mai bine performanțele profesionale ulterioare (comparativ cu testele bazate strict pe cunoștințe). Chiar dacă întrebările nu sunt aceleași pentru toți candidații din cadrul aceluiași concurs, nivelul lor de dificultate este identic, ceea ce asigură egalitatea de tratament. Validitatea și fiabilitatea testelor pe calculator cu...

mai mult

Am obținut un punctaj scăzut la testul de raționament verbal în ciuda faptului că l-am susținut în limba mea maternă.

Testul de raționament verbal nu este un test de limbă, deci dacă ați obținut un punctaj scăzut nu înseamnă că nu cunoașteți bine limba respectivă. El evaluează competențele în materie de raționament. Acest tip de test joacă un rol deosebit de important în evaluare, deoarece activitatea zilnică a funcționarilor UE se bazează foarte mult pe capacitatea acestora de a analiza și înțelege informații complexe. Nivelurile de dificultate ale testelor pe calculator cu variante multiple de răspuns sunt hotărâte de comisia de evaluare a fiecărui concurs și prin urmare pot să difere de la un concurs la...

mai mult

Calitatea traducerii întrebărilor și răspunsurilor posibile este mai bună în unele limbi decât în altele.

Întrebările și răspunsurile posibile sunt traduse de traducători profesioniști din instituțiile UE și calitatea lor este strict verificată înainte de concursuri. Punctajul pentru întrebările din cadrul testelor pe calculator cu variante multiple de răspuns și notele de trecere sunt distribuite la fel în toate limbile UE.

mai mult

Punctajul pe care l-am obținut la testele pe calculator cu variante multiple de răspuns variază de la un concurs la altul.

Este un lucru destul de normal. Ceea ce trebuie să rețineți este că nivelurile de dificultate ale testelor pe calculator cu variante multiple de răspuns sunt hotărâte de comisia de evaluare a fiecărui concurs și că prin urmare pot să difere de la un concurs la altul. Deci nu trebuie să comparați punctajele obținute în ani diferiți sau la concursuri pentru profiluri diferite. Unele întrebări pot părea similare sau pot chiar să reapară, dar EPSO are peste 80 000 de întrebări în baza sa de date, deținând, potrivit experților în domeniu, una dintre cele mai mari bănci de date de acest tip din...

mai mult

Cum sunt elaborate testele EPSO?

Testele EPSO sunt elaborate și atent monitorizate de către echipa noastră de psihologi ocupaționali, împreună cu membrii comisiei de evaluare din instituțiile UE care sunt, la rândul lor, selecționați cu grijă. EPSO monitorizează în mod constant ultimele inovații în materie de elaborare a testelor, bazate pe cercetări științifice. În ultimii ani, a introdus noi teste în procedurile sale de selecție, precum exercițiul e-tray și interviurile video on-line la distanță. În același timp, EPSO trebuie să ia în considerare cadrul juridic complex în care trebuie să lucreze, precum și cerințele...

mai mult

Cum asigură EPSO egalitatea de șanse?

Toate testele EPSO și felul în care sunt punctate sunt analizate atent pentru a garanta că sunt echitabile și că nu au un impact negativ asupra diferitelor categorii de candidați. EPSO a demarat procedura de certificare pentru noul Standard ISO pentru procedurile de evaluare și este deja în conformitate cu dispozițiile Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Un aspect fundamental al echității îl constituie asigurarea echilibrului între candidații de sex feminin și cei de sex masculin, pe care EPSO se străduiește să îi atragă și să îi selecteze în egală măsură....

mai mult

În ce limbă trebuie să completez formularul de candidatură?

Limbile pe care le alegeți în formularul de candidatură vor determina limbile în care veți susține diferitele etape ale concursului sau ale procedurii de selecție și limba în care trebuie să completați formularul de candidatură. Citiți anunțul de concurs sau cererea de exprimare a interesului pentru a vedea în ce limbi se poate susține respectiva procedură de selecție și la ce nivel trebuie cunoscute acestea. Puteți alege oricare din limbile propuse, dar nu uitați că atât comisia de evaluare, cât și serviciile de recrutare lucrează într-un număr limitat de limbi vehiculare (cele mai utilizate...

mai mult

Cum sunt testate cunoștințele despre UE și motivația de a lucra în instituțiile acesteia?

Angajamentul față de Europa rămâne un factor major în atragerea și selectarea personalului. Cunoștințele despre UE și motivația de a lucra pentru instituțiile acesteia sunt testate în diferite etape ale procedurii de selecție: prin intermediul instrumentului de autoselecție pe care candidații îl parcurg înainte de a se înscrie; în formularul de înscriere, unde candidații declară eventualele studii sau experiențe profesionale legate de UE și descriu motivele pentru care doresc să lucreze în instituțiile UE; în cadrul testelor care au loc la centrul de evaluare, bazate pe scenarii reale de...

mai mult

Ați găsit răspunsul?

Da Nu