Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Testi EPSO: miti in dejstva

Testi EPSO: miti in dejstva

Imam veliko poklicnega znanja in izkušenj, vendar se lahko v EU za nedoločen čas zaposlim samo tako, da skupaj z deset tisoči prijavljenih sodelujem v natečaju.

Res je, na natečaje za splošne profile AD se lahko v skladu s Kadrovskimi predpisi (uradni dokument, ki navaja pravila, načela in delovne pogoje za uslužbence Evropske unije) vsako leto prijavi na deset tisoč kandidatov, vendar je za prijavo potrebna univerzitetna diploma. Za kandidate z določeno ravnjo poklicnih izkušenj urad EPSO organizira številne natečaje za specializirane profile s posebnimi izbirnimi merili, ki upoštevajo poklicne izkušnje. Ti posebni izbirni postopki za specializirane profile (odvetniki, ekonomisti, raziskovalci itd.) vsebujejo posebne zahteve glede poklicnih izkušenj...

več

Ali imam več možnosti, da uspešno opravim izbirni postopek, če že delam za institucije EU?

Urad EPSO organizira odprte izbirne postopke za vse državljane EU. Na nobeni stopnji natečaja ne razlikujemo med notranjimi in zunanjimi kandidati. Testi, vključno z računalniško podprtimi testi, preverjanjem dodatnih sposobnosti in pisnimi testi, so anonimni. Vsi kandidati opravljajo enakovredne teste in za vse se uporabljajo enaki pogoji. Kadrovski predpisi (uradni dokument, ki navaja pravila, načela in delovne pogoje za uslužbence Evropske unije) jasno opredeljujejo pravni okvir za organizacijo natečajev. Javni natečaji so namenjeni vsem državljanom EU, notranji natečaji pa se organizirajo...

več

Zakaj urad EPSO uporablja računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa?

Urad EPSO želi s testi kognitivne sposobnosti preveriti ključne sposobnosti sklepanja vseh bodočih javnih uslužbencev EU in ne zgolj zmanjšati število kandidatov. Na podlagi uveljavljenih znanstvenih študij imajo ti testi največjo napovedno vrednost za prihodnjo delovno uspešnost (v primerjavi z zgolj testi preverjanja znanja). Tudi če kandidati v istem natečaju ne prejmejo enakih vprašanj, je za vse kandidate enaka težavnostna raven, kar zagotavlja enako obravnavanje. Veljavnost in zanesljivost računalniško podprtih testov z vprašanjih izbirnega tipa je potrdila tudi sodna praksa Sodišča EU...

več

Na testu besednega sklepanja sem dosegel majhno število točk, čeprav sem ga opravljal v svojem maternem jeziku.

Test besednega sklepanja ne preverja znanja jezika, zato nizko doseženo število točk ne pomeni, da je znanje jezika pomanjkljivo. Test zgolj preverja sposobnost sklepanja. Testi sklepanja imajo izredno pomembno vlogo pri ocenjevanju, ker je vsakdanje delo uslužbencev EU odvisno od njihove sposobnosti sklepanja in razumevanja kompleksnih informacij. Težavnostno raven računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa določi natečajna komisija za vsak natečaj posebej, zato je lahko za posamične natečaje različna. Svojih rezultatov iz različnih let zato ne bi smeli primerjati. 

več

Kakovost prevoda testnih vprašanj je v nekaterih jezikih boljša kot v drugih.

Teste in testna vprašanja prevedejo poklicni prevajalci v institucijah EU. Pred uporabo se izvede stroga kontrola kakovosti. Porazdelitev rezultatov in najmanjše zahtevano število točk v računalniško podprtih testih z vprašanjih izbirnega tipa sta enaka za vse jezike EU. Z redno kontrolo kakovosti vprašanj v računalniško podprtih testih z vprašanji izbirnega tipa (vsi jeziki, vsa vprašanja itd.) ugotavljamo in popravljamo morebitne napake. Testna vprašanja, ki jih kandidati izpodbijajo, pregleda natečajna komisija in če ugotovi, da so pomanjkljiva, se nevtralizirajo za vse kandidate, ki so...

več

Moji rezultati v računalniško podprtih testih z vprašanji izbirnega tipa se razlikujejo od natečaja do natečaja.

To je normalno. Treba je vedeti, da težavnostno raven računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa določi natečajna komisija za vsak natečaj posebej, zato je lahko za posamične natečaje različna. Svojih rezultatov iz različnih let in za različne profile zato ne bi smeli primerjati. Nekatera vprašanja se zdijo podobna ali se lahko ponovno pojavijo, vendar je po mnenju strokovnjakov na tem področju baza urada EPSO, ki vsebuje več kot 80 000 vprašanj, ena največjih tovrstnih baz na svetu.

več

Kako se pripravijo testi EPSO?

Teste EPSO skupaj s skrbno izbranimi člani natečajne komisije iz vseh institucij EU pripravi in tesno spremlja interna skupina psihologov na področju medicine dela. Urad EPSO dosledno spremlja najnovejše inovacije pri razvoju testov na podlagi znanstvenih raziskav. V zadnjih letih je v svoje izbirne postopke uvedel nove teste, denimo test e-simulacije nalog in razgovor na daljavo prek videoklica. Hhkrati mora pri svojem delu tudi upoštevati zahteven pravni okvir ter zahteve za hkratno testiranje na lokacijah po vsem svetu v kar 24 jezikih.

več

Kako urad EPSO zagotavlja enake možnosti?

Vse teste EPSO in način njihovega ocenjevanja temeljito analiziramo, da bi zagotovili pravičnost in preprečili različno obravnavanje skupin kandidatov. EPSO deluje v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in je v postopku pridobivanja skladnosti s popolnoma novim standardom ISO za ocenjevanje kandidatov. Z vidika pravičnosti je ključnega pomena uravnotežena zastopanost spolov. EPSO si prizadeva pritegniti in izbrati približno enako število kandidatov in kandidatk. V praksi se za nekatere profile prijavi neenako število moških in žensk. Vendar se na splošno prijavi...

več

V katerem jeziku moram izpolniti prijavnico?

Jeziki, ki jih boste izbrali in navedli v prijavnem obrazcu, bodo določili, v katerem jeziku boste opravljali posamezne stopnje natečaja oziroma izbirnega postopka in v katerem jeziku morate izpolniti prijavni obrazec. Več informacij o jezikih, ki jih ponujamo v izbor v vašem izbirnem postopku, in zahtevani stopnji znanja boste našli v razpisu natečaja oziroma v razpisu za prijavo interesa. Izberete lahko kateregakoli od ponujenih jezikov, ne pozabite pa, da natečajna komisija in kadrovske službe uporabljajo omejeno število sporazumevalnih jezikov (najpogosteje uporabljane uradne jezike EU),...

več

Kako se testira poznavanje EU in motiviranost?

Zavezanost evropskemu projektu je še naprej glavni dejavnik za prijavo na razpis in izbor prihodnjega osebja. Poznavanje EU in motiviranost za delo v EU se preverjata v različnih delih izbirnega postopka: prek spletnega orodja za samopreverjanje, ki ga kandidat izpolni pred oddajo prijavnice; s prijavnico, v kateri kandidat navede študij ali poklicne izkušnje v zvezi z EU ter opiše svojo motivacijo za delo v EU; v ocenjevalnem centru s testi, ki temeljijo na resničnih delovnih scenarijih v institucijah EU. Te scenarije na podlagi resničnih delovnih okoliščin pripravijo uslužbenci EU. Potrebno...

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne