ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Равни възможности

Равни възможности

Имам увреждане и се сблъсках с проблеми при достъпа до уебсайта на EPSO и/или по време на процедурата за подбор. С кого да се свържа, за да споделя своите наблюдения и препоръки?

Достъпността е от голямо значение за EPSO. Непрекъснато работим за подобряване на достъпността на нашите процедури за комуникация и подбор. Ако все пак се сблъскате с трудности, свързани с достъпността на вашия EPSO профил или нашия уебсайт, моля, веднага се свържете с нас, за да споделите своите наблюдения, препоръки и проблеми. Вашите предложения и коментари са от съществено значение за EPSO. Те ни помагат да подобряваме услугите си, за да ги направим по-достъпни за всички. За повече информация относно работата на EPSO за подобряване на достъпността, моля, посетете нашата уебстраница за...

още

Какво да направя, ако смятам, че по време на конкурса не съм бил третиран справедливо поради моите различия?

EPSO отдава голямо значение на равенството и многообразието и полага максимални усилия за осигуряване на равни възможности, равно третиране и равен достъп за всички кандидати. Ако смятате, че сте били третиран по несправедлив или дискриминационен начин поради една или повече от следните характеристики – пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или социална ориентация – моля, веднага се свържете с нас, за...

още

Имам увреждане или заболяване, поради което са необходими специални мерки по отношение на моето офис оборудване и/или работна среда. Към кого да се обърна?

Моля, имайте предвид, че EPSO няма да предаде каквато и да е информация за вашето увреждане и специфични нужди на набиращите персонал отдели, за да спази изискванията за поверителност на данните и недискриминация. Ако се нуждаете от специални мерки или имате специфични нужди, трябва пряко да уведомите бъдещия си работодател, след като бъдете нает на работа. Ако желаете да бъдете информиран за позитивните мерки, въведени от определени работодатели по отношение на хората с увреждания, можете да поставите отметка в съответната кутийка във вашия профил. В този случай само вашето име и електронен...

още

Бременна съм или кърмя и имам въпроси във връзка с участието ми в тестовете за подбор. Към кого трябва да се обърна?

Ако сте бременна по време на периода на регистрация за конкурса, можете да изпратите въпроси, да поставите проблеми или искания за мерки във формуляра за кандидатстване, заедно с медицинско удостоверение, потвърждаващо бременността и очакваната дата на раждането. Ако разберете, че сте бременна или раждате през периода на конкурса, моля, свържете се с нас възможно най-скоро, като предоставите същата информация и изпратите медицинско свидетелство, потвърждаващо очакваната или фактическата дата на раждането. Ще ви информираме за възможните варианти след като разгледаме искането ви.

още

Имам увреждане или заболяване, което налага специални мерки на тестовете за подбор. Какво трябва да направя?

Ако имате нужда от специални мерки на тестовете за подбор поради увреждане или заболяване, достатъчно е да следвате процедурата, описана на нашата страница за равни възможности, за да изпратите вашето искане за тези мерки. Ще намерите също и различните видове възможни мерки. Моля, имайте предвид, че за да можете да се възползвате от разумни мерки на тестовете за подбор, ще трябва да представите удостоверение за вашето увреждане или заболяване, издадено от компетентната национална организация и/или специалист.

още

Не мога да си създам EPSO профил или не мога да вляза и/или да навигирам в моя EPSO профил с инструментите за техническа помощ, които използвам поради моето увреждане. Какво да направя?

Достъпността е от голямо значение за EPSO. Непрекъснато работим за подобряване на достъпността на нашите процедури за комуникация и подбор. Ако все пак се сблъскате с трудности, свързани с достъпността на вашия EPSO профил или нашия уебсайт, моля, веднага се свържете с нас, за да споделите своите наблюдения, проблеми и препоръки. За повече информация относно работата на EPSO за подобряване на достъпността, моля, посетете нашата уебстраница за равните възможности.

още

Намерихте ли отговор?

Да Не