Ofte stillede spørgsmål

Forside > Spørgsmål og svar > Lige muligheder

Lige muligheder

Jeg har et handicap og har haft problemer med at få adgang til EPSO's website og/eller min EPSO-konto under min udvælgelsesprøve. Hvem skal jeg kontakte for at fortælle om mine problemer og om, hvad jeg mener der kan gøres for at afhjælpe dem?

Tilgængelighed er meget vigtig for EPSO. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores kommunikation og udvælgelsesprøver mere tilgængelige. Men hvis du har problemer med at få adgang til din EPSO-konto eller vores website kan du kontakte os med det samme og fortælle os om problemet og om, hvordan du mener, vi kan afhjælpe det. Din feedback er vigtig for os. Den hjælper os med at forbedre vores tjenester og gøre dem mere tilgængelige for alle. Du kan læse mere om, hvad EPSO gør for at forbedre tilgængeligheden, på vores side om lige muligheder.

mere

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mener, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet i forbindelse med min udvælgelsesprøve, fordi jeg er anderledes?

EPSO lægger stor vægt på ligestilling og diversitet og gør sit yderste for at sikre lige muligheder, ligebehandling og lige adgang for alle ansøgere. Hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet eller forskelsbehandlet på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske og andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, afstamning, handicap, alder eller seksuel orientering, bedes du kontakte os med det samme og fortælle os om det.

mere

Jeg har et handicap eller en sygdom, der kræver tilpasning af mit kontorudstyr og/eller mit arbejdsmiljø. Hvem skal jeg kontakte?

For at sikre datafortrolighed og undgå forskelsbehandling videregiver EPSO ikke oplysninger om handicap og særlige behov til de ansættende afdelinger. Hvis du har behov for tilpasninger eller har andre særlige behov, skal du oplyse din kommende arbejdsgiver om det direkte, når du ansættes. Hvis du ønsker at blive informeret, hvis bestemte afdelinger giver positiv særbehandling til personer med handicap, kan du sætte kryds i det relevante felt i din konto. I så fald vil vi videregive dit navn og din e-mailadresse til de ansættende afdelinger.

mere

Jeg er gravid eller ammer, og jeg har spørgsmål vedrørende min deltagelse i udvælgelsesprøverne. Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du er gravid i registreringsperioden for udvælgelsesprøven, kan du stille spørgsmål, beskrive eventuelle problemer og anmode om tilpasning af testene i ansøgningsformularen og indsende den sammen med en lægeerklæring, der bekræfter din graviditet og det forventede fødselstidspunkt. Hvis du finder ud af, at du er gravid, eller hvis du føder i løbet af prøveperioden, skal du kontakte os hurtigst muligt og indsende de ovennævnte spørgsmål og anmodninger og en lægeerklæring, der bekræfter det forventede eller faktiske fødselstidspunkt. Vi vil give dig besked om dine muligheder, når vi har...

mere

Jeg har et handicap eller en sygdom, der kræver tilpasning af udvælgelsesprøverne. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du har behov for tilpasning af udvælgelsesprøverne på grund af et handicap eller en sygdom, skal du blot følge den procedure, der er beskrevet på vores side om lige muligheder, og indsende din anmodning om tilpasninger. Her finder du også eksempler på former for særlige tilpasninger. Vær opmærksom på, at du for at kunne nyde godt af rimelige tilpasninger af udvælgelsesprøverne skal indsende en attest, som bekræfter dit handicap eller din sygdom, og som er udstedt af en kompetent national myndighed og/eller en speciallæge.

mere

Jeg kan ikke oprette, få adgang til og/eller navigere i min EPSO-konto med de tekniske hjælpeværktøjer, jeg bruger på grund af mit handicap. Hvad skal jeg gøre?

Tilgængelighed for alle er meget vigtigt for EPSO. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores kommunikation og vores udvælgelsesprøver mere tilgængelige. Men hvis du har problemer med at få adgang til din EPSO-konto eller vores website, bedes du kontakte os med det samme og fortælle os om problemet og om, hvordan du mener, vi kan afhjælpe det. Du kan læse mere om, hvad EPSO gør for at forbedre tilgængeligheden, på vores side om lige muligheder.

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej