DUK

Home > DUK > Lygios galimybės

Lygios galimybės

Esu neįgalus ir man kilo problemų naudojantis EPSO svetaine ir (arba) per atrankos procedūrą. Kam turėčiau pateikti savo pastabas ir pasiūlymus?

Prieinamumo klausimas tarnybai EPSO yra labai svarbus. Nuolat dedame pastangas, kad gerintume savo komunikaciją ir atrankos procedūrų prieinamumą. Jei jums vis dėlto kiltų sunkumų, susijusių su jūsų EPSO aplanko arba mūsų interneto svetainės prieinamumu, nedelsdamas kreipkitės į mus, pateikite pastabų ir pasiūlymų arba praneškite apie problemas. Jūsų atsiliepimai tarnybai EPSO labai svarbūs. Jie padeda mums tobulinti savo paslaugas – padaryti jas prieinamesnes visiems. Daugiau informacijos apie tai, kaip EPSO stengiasi pagerinti prieinamumą, pateikiama lygioms galimybėms skirtame mūsų...

daugiau

Ką turėčiau daryti, jei manau, kad per konkursą su manimi elgtasi nesąžiningai dėl to, kad esu kitoks?

Lygybės ir įvairovės klausimams EPSO skiria daug dėmesio ir deda daug pastangų, kad visiems kandidatams užtikrintų lygias galimybes, sudarytų vienodas sąlygas ir suteiktų tokią pat prieigą. Jei jums atrodo, kad su jumis pasielgta nesąžiningai arba esate diskriminuojamas dėl kurios nors vienos arba kelių iš šių ypatybių: lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, nedelsdamas kreipkitės į mus,...

daugiau

Dėl negalios arba ligos reikia pritaikyti mano biuro įrangą ir (arba) darbo aplinką. Į ką turėčiau kreiptis?

Turėkite omenyje, kad siekdama išsaugoti duomenų konfidencialumą ir laikydamasi nediskriminavimo principo tarnyba EPSO įdarbinantiems padaliniams neperduos jokios informacijos apie jūsų negalią ir specialius poreikius. Jei jums reikia specialių priemonių arba turite kokių nors konkrečių poreikių, turėsite apie tai pranešti tiesiai būsimajam darbdaviui, kai būsite įdarbinamas. Jei norite būti informuojamas apie visus žmonėms su negalia skirtus pozityvius veiksmus, kurių imasi kai kurie darbdaviai, pažymėkite atitinkamą langelį savo aplanke. Tokiu atveju įdarbinantiems padaliniams bus perduotas...

daugiau

Esu nėščia arba maitinu krūtimi ir man kyla klausimų dėl dalyvavimo atrankos testuose. Į ką turėčiau kreiptis?

Jei esate nėščia registravimo į konkursą laikotarpiu, pateikti klausimų, pranešti apie problemas arba prašyti specialių priemonių galite paraiškos formoje. Kartu pateikite sveikatos pažymą, kuria patvirtinamas jūsų nėštumas ir nurodoma numatoma gimdymo data. Jeigu apie nėštumą sužinotumėte arba gimdytumėte konkurso laikotarpiu, kuo greičiau susisiekite su mumis, pateikite minėtą informaciją ir atsiųskite sveikatos pažymą, kuria patvirtinama numatoma arba tikroji gimdymo data. Išnagrinėję jūsų prašymą informuosime apie galimybes.

daugiau

Dėl negalios arba ligos man per atrankos testus reikia specialių priemonių. Ką turiu daryti?

Jei dėl negalios arba ligos jums per atrankos testus reikia specialių priemonių, tereikia laikantis puslapyje „Lygios galimybės“ nurodytos tvarkos pateikti specialių priemonių prašymą. Ten rasite ir informacijos apie įvairias galimas specialias priemones. Pastaba. Kad per atrankos testus galėtumėte pasinaudoti pagrįstai suteiktomis specialiomis priemonėmis, turėsite pateikti kompetentingos nacionalinės organizacijos ir (arba) specialisto išduotą pažymą, kuria patvirtinama jūsų negalia arba liga.

daugiau

Man nepavyksta susikurti EPSO aplanko, jo atsidaryti ir (arba) jame naršyti naudojantis techninės pagalbos priemonėmis, kurių man reikia dėl negalios. Ką daryti?

Prieinamumo klausimas tarnybai EPSO yra labai svarbus. Nuolat dedame pastangas, kad gerintume savo komunikaciją ir atrankos procedūrų prieinamumą. Jei jums vis dėlto kiltų sunkumų, susijusių su jūsų EPSO aplanko arba mūsų interneto svetainės prieinamumu, nedelsdamas kreipkitės į mus, praneškite apie problemas, pateikite pastabų ir pasiūlymų. Daugiau informacijos apie tai, kaip EPSO stengiasi pagerinti prieinamumą, pateikiama lygioms galimybėms skirtame mūsų tinklalapyje.

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne