Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Iespēju vienlīdzība

Iespēju vienlīdzība

Man ir invaliditāte un problēmas, kas saistītas ar piekļuvi EPSO vietnei un/vai atlases procedūru. Kam varu darīt zināmus savus novērojumus un ieteikumus?

EPSO piešķir lielu nozīmi pieejamībai. Mēs daudz strādājam, lai uzlabotu saziņu un padarītu atlases procedūras pieejamākas. Ja tomēr saskaraties ar problēmām, kas saistītas ar piekļuvi jūsu EPSO kontam vai mūsu tīmekļa vietnei, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, lai darītu mums zināmus savus novērojumus, ieteikumus un problēmas. Jūsu atsauksmes EPSO ir būtiskas. Tās mums palīdz uzlabot mūsu pakalpojumus un padara tos visiem pieejamākus. Lai uzzinātu vairāk par to, ko EPSO dara, lai uzlabotu pieejamību, skatiet mūsu iespēju vienlīdzībai veltīto tīmekļa lapu.

vairāk

Ko darīt, ja uzskatu, ka manas(u) atšķirības(u) dēļ pret mani konkursa laikā nav izturējušies godīgi?

EPSO piešķir lielu nozīmi līdztiesībai un dažādībai un dara visu iespējamo, lai visiem kandidātiem nodrošinātu iespēju vienlīdzību, vienādu attieksmi un vienādu piekļuvi. Ja uzskatāt, ka pret jums ir izturējušies negodīgi vai diskriminējoši vienas vai vairāku šādu pazīmju dēļ: dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, reliģiskā piederība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija, lūdzam tūlīt sazināties ar mums, lai dalītos savos...

vairāk

Man ir invaliditāte vai slimība, tāpēc man ir vajadzīgi pielāgojumi biroja aprīkojumā un/vai manā darba vidē. Ar ko man ir jāsazinās?

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar datu konfidencialitātes un nediskriminācijas principiem EPSO nepārsūtīs nekādus datus par jūsu invaliditāti vai jūsu īpašajām vajadzībām darbā pieņemšanas dienestiem. Ja jūsu situācijā ir nepieciešami īpaši pielāgojumi vai ja jums ir īpašas vajadzības, jums tas ir jādara zināms jūsu nākamajam darba devējam, kad jūs pieņems darbā. Ja vēlaties saņemt informāciju par varbūtējiem pozitīviem pasākumiem, ko atsevišķi darba devēji piedāvā personām ar invaliditāti, varat atzīmēt šim nolūkam paredzēto lodziņu jūsu kontā. Tādā gadījumā darbā pieņemšanas dienestiem paziņos...

vairāk

Esmu grūtniece vai baroju bērnu ar krūti, tāpēc man ir jautājumi saistībā ar manu līdzdalību atlases testos. Ar ko man ir jāsazinās?

Ja konkursa reģistrācijas periodā esat grūtniecības stāvoklī, savā pieteikuma veidlapā varat iesniegt jautājumus, ziņot par problēmām vai pieprasīt pielāgojumus, pievienojot ārsta izziņu, kas apstiprina grūtniecību un paredzēto dzemdību datumu. Ja konkursa norises laikā uzzināt, ka esat grūtniecības stāvoklī, vai paredzamas dzemdības, lūdzam sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk, sniedzot iepriekš minēto informāciju un nosūtot ārsta izziņu, kas apstiprina paredzamo vai faktisko dzemdību datumu. Pēc jūsu lūguma izskatīšanas mēs informēsim jūs par iespējamiem risinājumiem.

vairāk

Man ir invaliditāte vai slimība — tāpēc man vajadzīgi pielāgojumi atlases testos. Kas man ir jādara?

Ja jums nepieciešami pielāgojumi atlases testu veikšanai invaliditātes vai slimības dēļ un vēlaties iesniegt prasību par pielāgojumiem, jums ir vienkārši jāievēro procedūra, kas izklāstīta mūsu vienlīdzīgu iespēju lapā. Tur atradīsiet arī dažādus iespējamo pielāgojumu veidus. Lai varētu izmantot atbilstošus pielāgojumus atlases testu laikā, atcerieties, ka jums vajadzēs iesniegt kompetentas valsts organizācijas un/vai speciālista izdotu izziņu, kas apstiprina jūsu invaliditāti vai slimību.

vairāk

Es nevaru izveidot savu EPSO kontu, piekļūt savam EPSO kontam un/vai pārlūkot savu EPSO kontu ar tehniskās palīdzības rīkiem, kurus izmantoju savas invaliditātes dēļ. Kas man jādara?

EPSO piešķir lielu nozīmi pieejamībai. Mēs daudz strādājam, lai uzlabotu saziņu un padarītu atlases procedūras pieejamākas. Ja tomēr saskaraties ar problēmām, kas saistītas ar jūsu EPSO konta vai mūsu vietnes pieejamību, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, lai darītu mums zināmus savus novērojumus, problēmas un ieteikumus. Lai uzzinātu vairāk par to, ko EPSO dara, lai uzlabotu pieejamību, skatiet mūsu iespēju vienlīdzībai veltīto lapu.

vairāk

Vai atradāt atbildi?