FAQs

Home > FAQs > Opportunitajiet indaqs

Opportunitajiet indaqs

Jiena għandi diżabilità u kelli l-problemi biex naċċessa s-sit web tal-EPSO u/jew matul il-proċedura ta’ selezzjoni tiegħi. Lil min għandi nikkuntattja bl-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħi?

L-aċċessibilità hi importanti ħafna għall-EPSO. Aħna naħdmu b’mod kontinwu biex intejbu l-aċċessibilità tal-proċeduri ta’ komunikazzjoni u selezzjoni tagħna. Madankollu, jekk tiltaqa’ ma’ diffikultajiet marbuta mal-aċċessibilità fil-profil tal-EPSO tiegħek jew fis-sit web tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana minnufih biex taqsam l-osservazzjonijiet, il-problemi u r-rakkomandazzjonijiet tiegħek. Il-feedback tiegħek hu essenzjali għall-EPSO. Dan jgħinna ntejbu s-servizzi tagħna billi nagħmluhom aktar aċċessibbli għal kulħadd. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħidma tal-EPSO biex titjieb l-...

aktar

X’għandi nagħmel jekk inħoss li ġejt ittrattat b’mod inġust matul il-kompetizzjoni minħabba d-differenza/i tiegħi?

L-EPSO jagħti importanza kbira lill-ugwaljanza u d-diversità u jagħmel kull sforz sabiex jirrispetta l-opportunitajiet indaqs, it-trattament ugwali u l-aċċess ugwali għall-applikanti kollha tiegħu. Jekk tħoss li ġejt ittrattat b’mod inġust jew diskriminatorju minħabba waħda mill-karatteristiċi li ġejjin jew aktar: is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew xi opinjoni oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni...

aktar

Jiena għandi diżabilità jew marda li teħtieġ aġġustamenti fit-tagħmir tal-uffiċċju u/jew l-ambjent tax-xogħol tiegħi. Lil min għandi nikkuntattja?

Jekk jogħġbok innota li l-EPSO ma jgħaddi ebda informazzjoni dwar id-diżabilità u l-bżonnijiet speċifiċi tiegħek lid-dipartimenti tar-reklutaġġ, sabiex tiġi rrispettata l-kunfidenzjalità tad-data u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni. Jekk teħtieġ aġġustamenti jew għandek xi bżonnijiet speċifiċi, għandek tinforma lil min se jħaddmek direttament meta tiġi rreklutat. Jekk tixtieq tkun infurmat dwar kwalunkwe azzjoni pożittiva mressqa minn ċerti impjegaturi għall-persuni b’diżabilità, tista’ timmarka l-kaxxa korrispondenti fil-profil tiegħek. F’dan il-każ, id-dipartimenti tar-reklutaġġ se jingħataw...

aktar

Jiena tqila jew qed inredda’ t-tarbija u għandi xi mistoqsijiet dwar il-parteċipazzjoni tiegħi fl-eżamijiet tal-għażla. Lil min għandi nikkuntattja?

Jekk inti tqila matul il-perjodu tar-reġistrazzjoni tal-kompetizzjoni, tista’ tibgħat il-mistoqsijiet, il-problemi jew it-talbiet tiegħek għal aġġustamenti fil-formola tal-applikazzjoni tiegħek, flimkien ma’ ċertifikat mediku li jikkonferma t-tqala tiegħek u d-data tal-ħlas mistennija. Jekk tiskopri li inti tqila jew se twelled waqt il-perjodu tal-kompetizzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana kemm jista’ jkun malajr u għaddilna l-istess informazzjoni filwaqt li tibgħatilna ċertifikat mediku li jikkonferma d-data mistennija jew attwali tal-ħlas. Aħna ninfurmawk dwar l-għażliet possibbli wara li...

aktar

Jiena għandi diżabbiltà jew mard li jirrikjedi aġġustamenti fl-eżamijiet ta’ selezzjoni. Xi rrid nagħmel?

Jekk ikollok bżonn xi aġġustamenti fl-eżamijiet ta’ selezzjoni minħabba xi diżabilità jew mard, kulma trid tagħmel hu li ssegwi l-proċedura mniżżla fuq il-paġna tagħna dwar l-opportunitajiet indaqs sabiex tippreżenta t-talba tiegħek għal aġġustament. Għandek issib ukoll it-tipi differenti ta’ aġġustamenti possibbli. Jekk jogħġbok innota li sabiex tibbenefika minn aġġustamenti raġonevoli fl-eżamijiet ta’ selezzjoni, ikollok tipproduċi ċertifikat li jikkonferma d-diżabilità jew il-mard tiegħek maħruġ minn organizzazzjoni nazzjonali u/jew speċjalista kompetenti.

aktar

Ma nistax noħloq, naċċessa u/jew ninnaviga fil-profil tal-EPSO tiegħi bl-għodda ta’ assistenza teknika li nuża minħabba d-diżabilità tiegħi. X’għandi nagħmel?

L-aċċessibilità hi importanti ħafna għall-EPSO. Aħna naħdmu b’mod kontinwu biex intejbu l-aċċessibilità tal-proċeduri ta’ komunikazzjoni u selezzjoni tagħna. Madankollu, jekk tiltaqa’ ma’ diffikultajiet marbuta mal-aċċessibilità fil-profil tal-EPSO tiegħek jew fis-sit web tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana minnufih biex taqsam l-osservazzjonijiet, il-problemi u r-rakkomandazzjonijiet tiegħek. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħidma tal-EPSO biex titjieb l-aċċessibilità, jekk jogħġbok żur is-sit web tagħna iddedikat għall-opportunitajiet indaqs.

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le