Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Polityka równych szans

Polityka równych szans

Jestem osobą niepełnosprawną i podczas korzystania ze strony EPSO lub w trakcie mojej procedury naboru napotkałem pewne problemy. Do kogo powinienem skierować swoje uwagi i propozycje?

Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Staramy się stale ulepszać dostępność zamieszczanych przez nas treści i naszych procedur naboru. Jeśli mimo to napotkasz problemy związane z dostępnością konta EPSO lub naszego portalu, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami i przekazanie nam swoich uwag, informacji o zaistniałych problemach i propozycji ulepszeń. Twoje uwagi mają dla EPSO ogromne znaczenie. Pomogą nam usprawnić nasze usługi i poprawić ich dostępność dla wszystkich. Więcej informacji o pracach EPSO nad poprawą dostępności znajdziesz na naszej stronie na temat polityki...

więcej

Co powinienem zrobić, jeśli uważam, że podczas konkursu nie zostałem potraktowany sprawiedliwie ze względu na pewne moje cechy?

EPSO przywiązuje dużą wagę do równości i różnorodności oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany w niesprawiedliwy lub dyskryminujący sposób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, bezzwłocznie skontaktuj się z nami i przekaż...

więcej

Ze względu na niepełnosprawność lub chorobę potrzebuję odpowiednio dostosowanego sprzętu biurowego lub środowiska pracy. Z kim powinienem się skontaktować?

Pamiętaj o tym, że aby zapewnić poufność danych i brak dyskryminacji, EPSO nie przekaże departamentom rekrutującym pracowników żadnych informacji na temat Twojej niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz dostosowania biura lub masz inne szczególne potrzeby, poinformuj o tym bezpośrednio przyszłego pracodawcę, kiedy już zostaniesz zatrudniony. Jeśli chciałbyś otrzymywać informacje o wszelkich pozytywnych działaniach podejmowanych przez niektórych pracodawców z myślą o osobach niepełnosprawnych, zaznacz odpowiednie pole na swoim koncie EPSO. W takim przypadku rekrutującym...

więcej

Jestem w ciąży / karmię piersią i mam kilka pytań dotyczących udziału w testach rekrutacyjnych. Z kim powinnam się skontaktować?

Jeśli rejestrując się do udziału w konkursie, wiesz już, że jesteś w ciąży, wszelkie pytania, problemy i prośby o uwzględnienie szczególnych potrzeb możesz zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Pamiętaj o załączeniu zaświadczenia lekarskiego o ciąży z przewidywaną datą porodu. Jeśli dowiesz się o ciąży lub urodzisz dziecko po zakończeniu okresu rejestracji (kiedy konkurs już trwa), skontaktuj się z nami jak najszybciej, podając nam informacje wymienione powyżej, i załącz do nich zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewidywaną lub rzeczywistą datę porodu. O tym, jakie są dostępne możliwości...

więcej

Jestem osobą niepełnosprawną / jestem chory(-a) i mój stan zdrowia wymaga dostosowania formy przeprowadzania testów egzaminacyjnych. Co powinienem/powinnam zrobić?

Jeśli Twoja niepełnosprawność lub choroba wiążą się ze specjalnymi potrzebami, które powinny zostać uwzględnione podczas testów rekrutacyjnych, wystarczy, że postąpisz zgodnie ze wskazówkami podanymi na naszej stronie na temat równych szans i złożysz wniosek w tej sprawie. Na stronie tej znajdziesz również informacje o różnego rodzaju dostępnych rozwiązaniach. Uwaga: aby podczas testów móc skorzystać ze szczególnych udogodnień, kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające ich niepełnosprawność lub chorobę, wydane przez właściwą organizację krajową lub lekarza specjalistę.

więcej

Nie mogę utworzyć konta EPSO lub nie jestem w stanie z niego korzystać za pośrednictwem narzędzi pomocy technicznej, których używam w związku z moją niepełnosprawnością. Co mam zrobić?

Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Staramy się stale ulepszać dostępność zamieszczanych przez nas treści i naszych procedur naboru. Jeśli mimo to napotkasz problemy związane z dostępnością konta EPSO lub naszego portalu, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami i przekazanie nam swoich uwag, informacji o zaistniałych problemach i propozycji ulepszeń. Więcej informacji o pracach EPSO nad poprawą dostępności znajdziesz na naszej stronie na temat polityki równych szans.

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie