Ofte stillede spørgsmål

CAST Permanent

Kan jeg oprette mere end én ansøgning for profilen "CAST Permanent" for oversættere?

Det er ikke tilladt at oprette mere end én ansøgning for den samme profil – heller ikke hvis målsprogene er forskellige. Du bør oplyse alle dine sprog under "sprogfærdigheder" i ansøgningsformularen. Det giver de ansættende tjenestegrene mulighed for at finde din ansøgning ud fra deres specifikke behov.

mere

Hvordan testes mine sprogfærdigheder ved profilen "CAST Permanent" for oversættere?

EPSO tester kun dine sprogfærdigheder på følgende måde: Dit sprog 1 (et af de 24 officielle EU-sprog på mindst C1-niveau) testes gennem multiple choice-spørgsmålene i prøverne i verbal, numerisk og abstrakt tænkning. Dit sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk på mindst B2-niveau) testes gennem en multiple choice-prøve i sproglig forståelse. Du kan læse mere om de ovennævnte test på vores side med prøveeksempler. Eventuelle yderligere test såsom oversættelsestest afholdes om nødvendigt af den ansættende tjenestegren.

mere

Hvor mange sprog skal jeg kunne for at ansøge om profilen "CAST Permanent" for oversættere?

I modsætning til visse åbne udvælgelsesprøver (især udvælgelsesprøver for lingvister) kræver CAST Permanent-udvælgelsesproceduren for oversættere kun kendskab til to officielle EU-sprog i stedet for tre: Dit sprog 1 skal være et af de 24 officielle EU-sprog og være på mindst C1-niveau, og dit sprog 2 skal være et andet end dit sprog 1 og være enten engelsk, fransk eller tysk på mindst B2-niveau  

mere

Hvordan ombooker jeg min computerbaserede test i forbindelse med CAST/Permanent?

Du kan ændre datoen for din multiple-choice-test i løbet af booking- og testperioden i det omfang, der er pladser, og på følgende betingelser:

mere

Der var et problem med et af multiple choice-spørgsmålene i udvælgelsesprøven for kontraktansatte (CAST Permanent). Hvad kan jeg gøre?

Hvis du er i alvorlig tvivl om indholdet af et testspørgsmål, bedes du kontakte EPSO's kontaktcenter for ansøgere inden for tre kalenderdage efter din test og klart redegøre for omstændighederne og angive dit ansøgernummer (læs om proceduren i indkaldelsen af interessetilkendegivelser). Hvis et bestemt spørgsmål ikke opfylder EPSO's strenge kvalitetskrav på trods af den grundige kvalitetskontrol, som det har gennemgået, vil EPSO gøre følgende for at rette op på problemet:- Spørgsmålet vil blive rettet eller taget ud af databasen- Der kan gives kompensation, hvis det har haft negative...

mere

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke længere er interesseret i at blive ansat?

For at din ansøgning forbliver synlig for de ansættende tjenestegrene, skal du hver sjette måned bekræfte din fortsatte interesse. Hvis du ikke længere er interesseret i at blive testet og/eller ansat i en bestemt profil/ansættelsesgruppe, skal du bare lade være med at bekræfte din interesse i din EPSO-konto. Seks måneder efter den seneste bekræftelse af interesse eller opdatering af din ansøgning bliver ansøgningen usynlig for de ansættende tjenestegrene. Du kan altid genaktivere din ansøgning på et senere tidspunkt.

mere

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver inviteret til at deltage i en prøve, men ikke længere er interesseret?

Hvis du ikke længere ønsker at deltage, kan du bare lade være med at reservere et tidspunkt for prøven. Hvis du allerede har reserveret et tidspunkt, kan du aflyse din tid online op til 48 timer inden datoen for prøven (via linket i reservationsbekræftelsen i din EPSO-konto). Hvis du vælger ikke at deltage i prøven, vil din ansøgning forsat være gyldig, og du kan stadig blive udvalgt til at deltage i andre prøver på et senere tidspunkt. 

mere

Kan jeg blive udvalgt til mere end én profil og/eller ansættelsesgruppe?

Ja, du kan godt blive udvalgt til mere end én profil og/eller ansættelsesgruppe, men i de fleste tilfælde kan en ansøger kun blive testet i én profil og én ansættelsesgruppe pr. testperiode. Du vil derfor blive inviteret til at deltage i prøverne for de forskellige profiler/ansættelsesgrupper i den rækkefølge, som de ansættende tjenestegrene sender anmodningerne til EPSO. Den samme ansøger kan dog godt blive inviteret til kompetenceprøver for forskellige profiler i samme testperiode. Det kan ske, hvis ansøgeren allerede tidligere har bestået ræsonnementsprøverne.

mere

Hvis jeg bestod ræsonnementsprøven, men ikke kompetenceprøven i EPSO/CAST/P1-4/2015, kan jeg så blive indkaldt til kompetenceprøven i CAST Permanent?

Nej, hvis du kun bestod ræsonnementsprøverne i EPSO/CAST/P1-4/2015, vil du (hvis du udvælges igen) blive indkaldt til at tage alle prøverne (både ræsonnements- og kompetenceprøverne) i CAST Permanent-proceduren (læs nærmere om udvælgelsesproceduren).

mere

Hvilken type kontrakt vil jeg få tilbudt?

Ved ansættelsen kan du blive tilbudt en såkaldt "3a"- eller "3b"-kontrakt, afhængig af tjenestens behov og de juridiske ordninger i den ansættende institution. Under punkt 5 i bilag III til indkaldelsen af interessetilkendegivelser kan du læse nærmere om ansættelseskontrakter.

mere

Hvor og hvornår skal jeg tage udvælgelsestesten, der afholdes af EPSO i form af en computerbaseret multiple choice-test (CBT-test) ved CAST Permanent?

Udvælgelsesproceduren for CAST Permanent (læs nærmere) er anderledes end for almindelige udvælgelsesprøver. Kun udvalgte kandidater inviteres til udvælgelsestesten. Hvis du bliver udvalgt, modtager du en invitation til at reservere tid til en test via din EPSO-konto. Sørg for at tjekke din EPSO-konto mindst to gange om ugen. Du skal reservere tid til og tage din test inden for den fastsatte tidsfrist. Testen finder sted i testcentre verden over. Du vil få adgang til en liste over testcentre i din invitation. Bemærk, at EPSO ikke refunderer dine rejseomkostninger.

mere

Hvad er startlønnen for kontraktansatte?

Månedlig grundløn (i euro) for en 40-timers arbejdsuge (pr. 1.7.2015), første løntrin: Ansættelsesgruppe IV (lønklasse 13-18): 3 246 - 6 020 euroAnsættelsesgruppe III (lønklasse 8-12): 2 536 - 4 156 euroAnsættelsesgruppe II (lønklasse 4-7): 1 980 - 2 869 euroAnsættelsesgruppe I (lønklasse 1-3): 1 907 - 2 869 euro Du kan læse mere om ansættelsesvilkårene i personalevedtægten og finde de seneste oplysninger om løn til tjenestemænd og kontraktansatte.

mere

Hvornår ved jeg, hvem der er interesseret i min profil?

Hvis du forhåndsudvælges og består testen, bliver du kontaktet af den tjeneste, der er interesseret i din profil (via den e-mailadresse, der er registreret i din EPSO-konto), og inviteret til en ansættelsestest, der består af en samtale og andre tests, de selv vælger. EPSO oplyser på intet tidspunkt i udvælgelsesproceduren ansøgerne om, hvilke ansættende tjenestegrene der er interesseret i dem.

mere

Hvad sker der, hvis jeg består udvælgelsestesten, men ikke ansættelsestesten?

Hvis du består udvælgelsestesten for en bestemt profil og ansættelsesgruppe, forbliver dit resultat gyldigt og synligt i databasen i den tid, der er fastsat i indkaldelsen af interessetilkendegivelser (10 år for ræsonnementstests og 5 år for kompetencetests). De rekrutterende tjenester kan udvælge og invitere dig direkte til en ansættelsestest. Vær opmærksom på, at den rekrutterende tjeneste kan invitere adskillige kandidater til samtale for hver ledig stilling. En bestået udvælgelsestest og en invitation til en ansættelsestest betyder ikke nødvendigvis, at du tilbydes ansættelse. Du kan kun...

mere

Hvad sker der, hvis jeg ikke består udvælgelsesprøven?

Hvis du ikke får det nødvendige minimumsantal point i hver enkelt prøve (som angivet i indkaldelsen), inviteres du ikke til ansættelsesprøven (samtale og eventuelt andre prøver), og du vil blive udelukket i seks måneder (fra den dato, hvor resultaterne offentliggøres i din EPSO-konto) fra deltagelse i andre prøver til samme ansættelsesgruppe og til ansættelsesgrupper på højere niveau. Kompetenceprøverne vil kun blive rettet, hvis du har bestået prøverne i ræsonnement.

mere

Hvad sker der, hvis jeg består udvælgelsestesten?

Hvis du består udvælgelsestesten (du skal have et minimumsantal point i hver test, som angivet i indkaldelsen), inviteres du til en samtale i den ansættende tjeneste. Gyldigheden af disse resultater (fra den dato, hvor resultaterne offentliggøres i din EPSO-konto) er som følger: ræsonnementstests: 10 år kompetencetests: 5 år Resultaterne gælder altid for den profil og det kompetenceområde, du er blevet testet inden for, og eventuelle lavere ansættelsesgrupper. Eksempel: Du består både ræsonnements- og kompetencetestene for profilen jura FGIV. Resultaterne vil være gyldige for profilen jura...

mere

Vil et godt testresultat forbedre mine chancer for ansættelse?

Nej. Resultatet af udvælgelsestesten er bestået eller ikke bestået. Det er kun dig, der kan se dine points (via din EPSO-konto). De ansættende tjenestegrene kan kun se, om du har bestået eller ej. De ansættende tjenestegrene må ikke bede dig om at bevise, at du har bestået EPSO-testen, da alle de nødvendige oplysninger om din status er tilgængelige for dem direkte i databasen over ansøgere.

mere

Hvorfor er jeg ikke blevet udvalgt til at deltage i udvælgelsestestene (de computerbaserede tests)?

CAST-udvælgelsesprocedurer tiltrækker normalt et stort antal ansøgere. Men de ansættende tjenestegrene udvælger og shortlister kun de ansøgere, hvis profil passer bedst til deres krav og behov. Ansættelsesbehovene kan variere mellem de forskelige job og institutioner.

mere

Hvornår får jeg resultatet af min computerbaserede udvælgelsestest?

Du vil modtage dine resultater af udvælgelsestesten via din EPSO-konto ca. to uger efter afslutningen af den testperiode, du har deltaget i. Da dette er en løbende procedure (deraf navnet CAST Permanent), gennemføres der en række testperioder hvert år.

mere

Hvilken form for tests skal jeg tage, hvis jeg bliver forhåndsudvalgt?

Hvis du bliver forhåndsudvalgt, inviteres du til en række multiple choice-tests, der skal vise dine evner inden for verbal, numerisk og abstrakt tænkning (på dit første sprog) og en specifik kompetencetest for den profil og ansættelsesgruppe, du har søgt om (på dit andet sprog).  Hvis du allerede har bestået ræsonnementsprøverne for den samme eller en højere ansættelsesgruppe, men ikke kompetencetesten, bliver du kun inviteret til at tage kompetencetesten. Se også vores testeksempler ("Kontraktansatte" – "Kompetencebaserede prøver"), hvor du finder mere information. Når du inviteres til en...

mere

Hvad sker der, når jeg har indsendt min ansøgning?

De ansættende tjenestegrene vil med jævne mellemrum søge i databasen over alle registrerede ansøgere og udvælge dem, der passer bedst til de specifikke krav til hver ledig stilling. Sørg for at ajourføre din ansøgning hver sjette måned for at angive din fortsatte interesse og forblive synlig og søgbar i databasen. Kun udvalgte ansøgere inviteres via deres EPSO-konto til at reservere tid til og tage udvælgelsestesten, der afholdes af EPSO.

mere

Hvordan udvælges ansøgerne i proceduren for CAST Permanent?

Udvælgelsesproceduren for CAST Permanent (læs nærmere) er anderledes end for almindelige udvælgelsesprøver. Den væsentligste forskel er, at kun et begrænset antal forhåndsudvalgte ansøgere bliver testet. Du bliver ikke automatisk inviteret til den computerbaserede test, blot fordi du har indsendt en ansøgning. Kun de ansøgere, der udvælges af de ansættende tjenestegrene, inviteres til at tage testen, når der er en ledig stilling. Det betyder, at du måske aldrig bliver kontaktet. Udvælgelsesproceduren er hurtig og effektiv:

mere

Kan jeg ændre indholdet af min ansøgning, når jeg har valideret den?

Bortset fra ved CAST Permanent (se mere om denne udvælgelsesprocedure) kan du ikke længere ændre indholdet af din ansøgning, når først den er valideret, da EPSO behandler dine data med det samme. Ansøgere af CAST Permanent opfordres til at ajourføre deres ansøgning hver sjette måned for at angive deres fortsatte interesse i udvælgelsesproceduren og forblive synlige for de ansættende tjenestegrene. Du kan når som helst uploade eller ajourføre dit CV i din EPSO-konto. Disse oplysninger bruges kun af de ansættende tjenestegrene og spiller ingen rolle i evalueringen eller vurderingen af din...

mere

Kan jeg genbruge mine EPSO-ansøgninger?

Alle ansøgninger til EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST for forvaltningsorganer), som blev valideret inden 25.11.2016 (kl.12. dansk tid), er automatisk migreret til CAST Permanent (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Hvis du allerede har bestået EPSO's udvælgelsesprøve for EPSO/CAST/P/1-4/2015, vil dit resultat forblive gyldigt (10 år for ræsonnementsprøver og 5 år for kompetenceprøver).

mere

Hvad er arbejdsopgaverne for en kontraktansat i EU's institutioner?

Kontraktansatte (CAST) udfører manuelt arbejde eller administrative støttefunktioner eller tilfører ekstra kapacitet på bestemte områder, hvor der er mangel på tjenestemænd med de rette kvalifikationer. Ansættelsen er tidsbegrænset. Den første kontrakt er ofte på seks til tolv måneder, alt efter hvilken type job der er tale om. I nogle EU-organer kan der være mulighed for at få forlænget kontrakten på ubestemt tid.

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej