Συχνές ερωτήσεις

CAST Permanent

Μπορώ να δημιουργήσω πάνω από μία αιτήσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Η δημιουργία πολλαπλών αιτήσεων για το ίδιο προφίλ, έστω και με διαφορετική γλώσσα στόχο, δεν επιτρέπεται. Σας συνιστούμε να δηλώσετε όλες τις γλώσσες που γνωρίζετε στο πεδίο της αίτησης που αντιστοιχεί στις γλωσσικές δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτό, οι υπηρεσίες πρόσληψης θα μπορούν να βρίσκουν την αίτησή σας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους.

περισσότερα

Πώς θα ελεγχθούν οι γλωσσικές μου γνώσεις για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Οι δοκιμασίες της EPSO θα αξιολογήσουν μόνο τις γλωσσικές σας γνώσεις: θα εξεταστείτε στη γλώσσα 1 (μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο C1 τουλάχιστον) με δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για την κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών θα εξεταστείτε στη γλώσσα 2 (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά σε επίπεδο B2 τουλάχιστον) με δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για τη γλωσσική κατανόηση. Περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω δοκιμασίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα με τα παραδείγματα δοκιμασιών....

περισσότερα

Πόσες γλώσσες πρέπει να γνωρίζω για να μπορώ να υποβάλω αίτηση για το προφίλ μεταφραστή στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Σε αντίθεση με ορισμένους γενικούς διαγωνισμούς (κυρίως διαγωνισμούς για γλωσσομαθείς υπαλλήλους), η μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST για μεταφραστές απαιτεί γνώση μόνο δύο αντί τριών επίσημων γλωσσών της ΕΕ: η γλώσσα 1 πρέπει να είναι μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ σε επίπεδο C1 τουλάχιστον, και η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 και να είναι αγγλικά, ή γαλλικά ή γερμανικά σε επίπεδο B2 τουλάχιστον  

περισσότερα

Πώς μπορώ να αλλάξω ημερομηνία για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κράτησης θέσης και της περιόδου των δοκιμασιών, μπορείτε να αλλάξετε ημερομηνία για τη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και υπό τους παρακάτω όρους:

περισσότερα

Παρουσιάστηκε πρόβλημα με μία από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά τη διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (μόνιμη διαδικασία CAST), τι μπορώ να κάνω;

Αν έχετε σοβαρή αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο μιας ερώτησης της δοκιμασίας, απευθυνθείτε στην υπηρεσία επικοινωνίας της EPSO με τους υποψηφίους, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την ημέρα των δοκιμασιών, αναφέροντας με σαφήνεια τα γεγονότα καθώς και τον αριθμό σας υποψηφίου (βλέπε διαδικασία στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Σε περίπτωση που, παρά τους εφαρμοζόμενους διεξοδικούς ελέγχους, ένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν πληροί τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια της EPSO, προβλέπονται τα παρακάτω διορθωτικά μέτρα:-Το στοιχείο θα διορθωθεί ή θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων- Μπορεί να...

περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενδιαφέρομαι πλέον να προσληφθώ;

Για να μπορούν οι υπηρεσίες πρόσληψης να βλέπουν μια αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώνουν κάθε έξι μήνες ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται. Αν δεν ενδιαφέρεστε πλέον να λάβετε μέρος σε δοκιμασίες ή/και να προσληφθείτε για συγκεκριμένο προφίλ/ομάδα καθηκόντων, απλά μην επιβεβαιώνετε το ενδιαφέρον σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO. Αφού παρέλθουν έξι μήνες από την τελευταία επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός σας ή την επικαιροποίηση της αίτησής σας, η αίτησή σας δεν θα εμφανίζεται πλέον στις υπηρεσίες πρόσληψης· ωστόσο, εσείς θα μπορείτε να την ενεργοποιήσετε πάλι ανά πάσα στιγμή στο μέλλον...

περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν κληθώ να συμμετάσχω στις δοκιμασίες αλλά δεν ενδιαφέρομαι πλέον;

Αν δεν ενδιαφέρεστε πλέον να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες, μπορείτε απλά να επιλέξετε να μην κρατήσετε ημερομηνία. Αν έχετε ήδη κρατήσει ημερομηνία, μπορείτε να ματαιώσετε το ραντεβού μέσω του διαδικτύου, μέχρι 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της δοκιμασίας (από τον σύνδεσμο που περιέχει το μήνυμα επιβεβαίωσης που λάβατε στον λογαριασμό σας EPSO). Αν αποφασίσετε να μην λάβετε μέρος στις δοκιμασίες, η αίτησή σας δεν θα αποκλειστεί και μπορεί να προεπιλεγείτε και πάλι μελλοντικά, από άλλη υπηρεσία προσλήψεων, για συμμετοχή σε δοκιμασίες. 

περισσότερα

Μπορώ να προεπιλεγώ για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων;

Ναι. Μπορείτε να προεπιλεγείτε για περισσότερα από ένα προφίλ ή/και περισσότερες ομάδες καθηκόντων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ένας υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος σε δοκιμασίες για ένα μόνο προφίλ σε μία ομάδα καθηκόντων ανά περίοδο δοκιμασιών. Συνεπώς, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στις εκάστοτε δοκιμασίες για τα διάφορα προφίλ/τις διάφορες ομάδες καθηκόντων σύμφωνα με τη σειρά που οι υπηρεσίες πρόσληψης έχουν αποστείλει τις αιτήσεις στην EPSO. Ωστόσο, ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει σε δοκιμασίες ικανοτήτων για διάφορα προφίλ κατά την ίδια περίοδο δοκιμασιών. Αυτό...

περισσότερα

Αν πέτυχα στη δοκιμασία λογικής αλλά απέτυχα στη δοκιμασία ικανοτήτων του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, μπορεί να κληθώ να εξεταστώ μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων, στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Όχι. Αν πετύχατε μόνο στη δοκιμασία λογικής του διαγωνισμού EPSO/CAST/P1-4/2015, θα κληθείτε (εφόσον προεπιλεγείτε πάλι) να εξεταστείτε στο σύνολο των δοκιμασιών επιλογής (δηλαδή, δοκιμασία λογικής και δοκιμασία ικανοτήτων) στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία επιλογής).

περισσότερα

Τι είδους σύμβαση θα μου προταθεί;

Τη στιγμή της πρόσληψης, μπορεί να σας προταθεί σύμβαση τύπου «3α» ή «3β», ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις νομικές ρυθμίσεις του οργάνου που πραγματοποιεί την πρόσληψη. Ανατρέξτε στο παράρτημα III, σημείο 5 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές ρυθμίσεις

περισσότερα

Πότε και πού θα λάβω μέρος στις δοκιμασίες επιλογής που διοργανώνει η EPSO υπό μορφή δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή - μόνιμη διαδικασία CAST;

Η μόνιμη διαδικασία CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες) είναι διαφορετική από τους διαγωνισμούς. Μόνο οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα προσκληθούν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες επιλογής. Αν προεπιλεγείτε, θα λάβετε στον λογαριασμό σας EPSO πρόσκληση για να κρατήσετε ημερομηνία δοκιμασίας. Θα πρέπει να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Πρέπει να κρατήσετε ημερομηνία και να λάβετε μέρος στη δοκιμασία εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. Οι δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν σε εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο. Η πρόσκληση που θα λάβετε για κράτηση...

περισσότερα

Ποιος είναι ο αρχικός μισθός για τους συμβασιούχους;

Ο βασικός μηνιαίος μισθός (σε ευρώ) για εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών (1.7.2015), στο 10 κλιμάκιο: Ομάδα καθηκόντων IV (βαθμοί 13-18): 3246 - 6020 ευρώΟμάδα καθηκόντων III (βαθμοί 8-12): 2.536 - 4.156 ευρώΟμάδα καθηκόντων II (βαθμοί 4-7): 1.980 - 2.869 ευρώΟμάδα καθηκόντων I (βαθμοί 1-3): 1.907 - 2.869 ευρώ Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες απασχόλησης στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, καθώς και για τις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων.

περισσότερα

Πότε θα μπορώ να γνωρίζω ποιος ενδιαφέρεται για το προφίλ μου;

Εάν έχετε προεπιλεγεί και επιτύχει στις δοκιμασίες, οι υπηρεσίες προσλήψεων που ενδιαφέρονται για το προφίλ σας θα επικοινωνήσουν μαζί σας (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στον λογαριασμό σας EPSO) και θα σας καλέσουν για τις δοκιμασίες πρόσληψης που περιλαμβάνουν συνέντευξη και άλλες προαιρετικές δοκιμασίες. Η EPSO δεν παρέχει πληροφορίες στους υποψηφίους σχετικά με το ποια υπηρεσία προσλήψεων ενδιαφέρεται γι’ αυτούς σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

περισσότερα

Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής, αλλά όχι στις δοκιμασίες πρόσληψης;

Εάν επιτύχετε στις δοκιμασίες επιλογής για ένα συγκεκριμένο προφίλ και ομάδα καθηκόντων, τα αποτελέσματά σας θα παραμείνουν σε ισχύ και θα εμφανίζονται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (10 χρόνια για τις δοκιμασίες κατανόησης και 5 χρόνια για τη δοκιμασία ικανοτήτων). Οι υπηρεσίες προσλήψεων μπορούν να σας επιλέξουν και να σας καλέσουν άμεσα σε δοκιμασίες πρόσληψης. Σημειωτέον ότι οι υπηρεσίες προσλήψεων μπορούν να πραγματοποιούν συνεντεύξεις με πολλούς υποψηφίους για κάθε κενή θέση. Η επιτυχία στις δοκιμασίες επιλογής και η...

περισσότερα

Τι συμβαίνει αν δεν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής;

Αν δεν λάβετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε κάθε δοκιμασία (όπως ορίζεται στην προκήρυξη), δεν θα κληθείτε να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες πρόσληψης (συνέντευξη και άλλες προαιρετικές δοκιμασίες) και θα αποκλειστείτε για διάστημα έξι μηνών (από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον λογαριασμό σας EPSO) από τη συμμετοχή σε άλλες δοκιμασίες για την ίδια ή ανώτερη ομάδα καθηκόντων. Η δοκιμασία ικανοτήτων θα βαθμολογηθεί μόνο αν επιτύχετε στις δοκιμασίες λογικής.

περισσότερα

Τι γίνεται αν επιτύχω στις δοκιμασίες επιλογής;

Εάν επιτύχετε στις δοκιμασίες επιλογής (πρέπει να λάβετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σε κάθε δοκιμασία όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη), θα κληθείτε σε συνέντευξη από την υπηρεσία προσλήψεων. Η περίοδος ισχύος των αποτελεσμάτων (από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον λογαριασμό σας EPSO) έχει ως εξής: δοκιμασίες κατανόησης 10 χρόνια δοκιμασία ικανοτήτων 5 χρόνια Τα αποτελέσματα ισχύουν πάντα για το προφίλ και τον τομέα ικανοτήτων στον οποίο εξεταστήκατε καθώς και για κάθε κατώτερη ομάδα καθηκόντων. Παράδειγμα: Έχετε επιτύχει τόσο στις δοκιμασίες κατανόησης όσο και στη δοκιμασία...

περισσότερα

Καλύτερα αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψής μου;

Όχι. Τα αποτελέσματα λειτουργούν μόνο ως δείκτες επιτυχίας/αποτυχίας στις δοκιμασίες επιλογής. Τη βαθμολογία σας την γνωρίζετε μόνο εσείς (μέσω του λογαριασμού σας EPSO). Οι υπηρεσίες προσλήψεων λαμβάνουν υπόψη μόνο το εάν ο υποψήφιος πέτυχε ή απέτυχε στις δοκιμασίες. Οι υπηρεσίες προσλήψεων δεν μπορούν να σας ζητήσουν να τους διαβιβάσετε κανενός είδους αποδεικτικό της επιτυχίας σας σε δοκιμασίες της EPSO, δεδομένου ότι όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την κατάστασή σας είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες σε αυτούς απευθείας στη βάση δεδομένων των υποψηφίων.

περισσότερα

Γιατί δεν προεπιλέχθηκα για να λάβω μέρος στις δοκιμασίες επιλογής (με χρήση υπολογιστή);

Οι διαδικασίες επιλογής CAST συνήθως προσελκύουν πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, οι υπηρεσίες προσλήψεων προεπιλέγουν μόνο υποψηφίους των οποίων το προφίλ ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες τους. Οι ανάγκες για προσλήψεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το είδος των καθηκόντων και το θεσμικό όργανο.

περισσότερα

Πότε θα λάβω τα αποτελέσματα των δοκιμασιών επιλογής με χρήση υπολογιστή, στις οποίες έλαβα μέρος;

Θα λάβετε τα αποτελέσματα των δοκιμασιών επιλογής μέσω του λογαριασμού σας EPSO περίπου 2 εβδομάδες μετά τη λήξη της περιόδου εντός της οποίας λάβατε μέρος στις δοκιμασίες. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή είναι διαρκής (εξ ου και η ονομασία μόνιμη διαδικασία CAST), διοργανώνονται αρκετές περίοδοι δοκιμασιών κάθε χρόνο.

περισσότερα

Σε τι είδους δοκιμασίες θα πρέπει να λάβω μέρος αν προεπιλεγώ;

Αν προεπιλεγείτε, θα κληθείτε να λάβετε μέρος σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προκειμένου να αξιολογηθούν οι γενικές σας ικανότητες όσον αφορά την κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (στη γλώσσα 1) καθώς και σε μια δοκιμασία για τις ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για το προφίλ και την ομάδα καθηκόντων που αφορά η αίτησή σας (στη γλώσσα 2).  Εάν έχετε ήδη περάσει τις δοκιμασίες κατανόησης για την ίδια ή υψηλότερη ομάδα καθηκόντων, αλλά όχι τη δοκιμασία ικανοτήτων, θα κληθείτε να λάβετε μέρος μόνο στη...

περισσότερα

Τι συμβαίνει αφού υποβάλω την αίτησή μου;

Οι υπηρεσίες προσλήψεων πραγματοποιούν, ανά τακτά διαστήματα, αναζήτηση στη βάση δεδομένων με όλους τους εγγεγραμμένους υποψηφίους και προεπιλέγουν αυτούς που ταιριάζουν καλύτερα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε κενής θέσης. Πρέπει να επικαιροποιείτε την αίτησή σας κάθε έξι μήνες, για να δείχνετε ότι το ενδιαφέρον σας συνεχίζεται και για να είναι δυνατός ο εντοπισμός σας στη βάση δεδομένων. Μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν θα κληθούν, μέσω του λογαριασμού τους EPSO, να κάνουν κράτηση ημερομηνίας για να λάβουν μέρος σε δοκιμασία επιλογής που διοργανώνει η EPSO.

περισσότερα

Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Η μόνιμη διαδικασία CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες) είναι διαφορετική από τους διαγωνισμούς. Η βασική διαφορά είναι ότι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προεπιλεγμένων υποψηφίων συμμετέχουν στη δοκιμασία. Η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει ότι θα προσκληθείτε αυτόματα για να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή. Μόνο οι υποψήφιοι που έχουν προεπιλεγεί από τις υπηρεσίες προσλήψεων θα προσκληθούν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες επιλογής, όταν υπάρξει κενή θέση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην προσκληθείτε ποτέ. Η διαδικασία επιλογής είναι γρήγορη και αποτελεσματική:

περισσότερα

Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Εκτός από τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST(βλέπε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής), από τη στιγμή που επικυρωθεί η αίτησή σας, δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε το περιεχόμενό της δεδομένου ότι η EPSO επεξεργάζεται αμέσως τα δεδομένα. Όσον αφορά τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, συνιστάται στους υποηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση να την επικαιροποιούν κάθε έξι μήνες ώστε να δείχνουν το συνεχές ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και να είναι ορατοί στις υπηρεσίες πρόσληψης.

περισσότερα

Μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω προηγούμενες αιτήσεις μου EPSO;

Όλες οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST για Εκτελεστικούς Οργανισμούς) που είχαν επικυρωθεί έως τις 25.11.2016 (12:00 ώρα Βρυξελλών) μεταφέρθηκαν αυτόματα στη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST (EPSO/CAST/P/1-17/2017). Εάν έχετε περάσει με επιτυχία τις δοκιμασίες επιλογής της EPSO για τον διαγωνισμό EPSO/CAST/P/1-4/2015, τα αποτελέσματά σας θα εξακολουθούν να ισχύουν (10 χρόνια για τα τεστ λογικής, 5 χρόνια για τις δοκιμασίες βάσει δεξιοτήτων).

περισσότερα

Ποια είναι τα καθήκοντα του συμβασιούχου στα όργανα της ΕΕ;

Οι συμβασιούχοι (CAST) προσλαμβάνονται για να ασκούν καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα ή βοηθητικές διοικητικές υπηρεσίες, ή ακόμα για την κάλυψη αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Οι συμβασιούχοι απασχολούνται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών, αναλόγως του είδους της απασχόλησης. Σε ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι