Usein kysyttyä

CAST Permanent

Voinko luoda useamman kuin yhden hakemuksen jatkuvan CAST-menettelyn Kääntäjät-profiilin tehtäviin?

Et voi. Useamman kuin yhden hakemuksen luominen saman profiilin tehtäviin ei ole sallittua, vaikka kohdekieli olisi eri. Kaikki osaamasi kielet on parasta ilmoittaa hakemuslomakkeen Kielitaito-kohdassa. Näin hakemuksesi löytyy aina, kun rekrytoidaan kyseisten kielten kääntäjiä.

lisää

Kuinka kielitaitoni arvioidaan jatkuvan CAST-valintamenettelyn Kääntäjät-profiilin tehtäviä varten?

Hakijan kielitaito arvioidaan EPSOn kokeissa seuraavasti: kieli 1 (jokin EU:n 24 virallisesta kielestä, jossa hakijalla on vähintään C1-tasoinen taito) arvioidaan kielellistä, numeerista ja abstraktia päättelykykyä mittaavilla monivalintakysymyksillä kieli 2 (englanti, ranska tai saksa, jossa hakijalla on vähintään B2-tasoinen taito) arvioidaan kielen ymmärtämistä mittaavilla monivalintakysymyksillä. Lisätietoa kokeista on Esimerkkejä koetehtävistä -osiossa. Rekrytoivat yksiköt järjestävät tarvittaessa lisäkokeita, esimerkiksi käännöskokeita.

lisää

Kuinka monta kieltä minun on osattava voidakseni hakea jatkuvan CAST-valintamenettelyn Kääntäjät-profiilin tehtäviin?

Toisin kuin joissakin avoimissa kilpailuissa (erityisesti kielialan ammattilaisten kilpailuissa), kääntäjien jatkuvassa CAST-valintamenettelyssä edellytetään vain kahden EU:n virallisen kielen osaamista kolmen sijaan: kielen 1 (taso vähintään C1) on oltava jokin EU:n 24 virallisesta kielestä kielen 2 (taso vähintään B2) on oltava englanti, ranska tai saksa, eikä se saa olla sama kuin hakijan kieli 1.  

lisää

Miten voin muuttaa jatkuvaan CAST-valintamenettelyyn kuuluvien tietokonekokeiden ajanvarauksen?

Monivalintakokeen ajanvarauksen voi muuttaa koejakson ja ajanvaraukselle asetetun määräajan kuluessa seuraavilla ehdoilla, jos uusia aikoja on saatavilla:

lisää

Mitä pitää tehdä, jos sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyyn (jatkuva CAST-menettely) kuuluvassa monivalintakysymyksessä on jokin ongelma?

Jos sinulla on vakavia epäilyjä jonkin koekysymyksen sisällön suhteen, ota yhteyttä EPSOn hakijoiden yhteyspisteeseen 3 vuorokauden kuluessa kokeestasi, ilmoita hakijanumerosi, ja esitä tarkka kuvaus ongelmasta (ks. kilpailuilmoitus). Jos kysymys ei perusteellisesta laadunvalvonnasta huolimatta täytä EPSOn tiukkoja laatuvaatimuksia, asia korjataan seuraavasti:- Ongelmallinen kysymys korjataan tai poistetaan tietokannasta.- Hakija voi mahdollisesti saada hyvitystä, jos hän on joutunut kärsimään virheen vuoksi. Lisätietoa jatkuvasta CAST-menettelystä

lisää

Olen tehnyt hakemuksen, mutta en halua enää EU:n palvelukseen. Miten minun pitäisi toimia?

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyssä hakijan on vahvistettava hakemuksensa 6 kuukauden välein, jotta se pysyy voimassa ja rekrytoivien yksiköiden nähtävissä. Jos et ole enää ole kiinnostunut jonkin profiilin/tehtäväryhmän valintakokeista ja työpaikoista, jätä hakemuksesi vahvistamatta EPSO-tililläsi. Jos et vahvista tai päivitä hakemustasi 6 kuukauteen, se poistetaan rekrytoivien yksiköiden näkyviltä. Voit kuitenkin aktivoida sen uudestaan myöhemmin.

lisää

Sain kutsun valintakokeisiin, mutta en enää halua osallistua niihin. Miten minun pitäisi toimia?

Jos et halua osallistua kokeisiin, voit yksinkertaisesti jättää koeajan varaamatta. Jos olet jo varannut koeajan, sen voi peruuttaa viimeistään 48 tuntia ennen koepäivää. Käytä linkkiä, joka on EPSO-tilillesi lähetetyssä ajanvarausvahvistuksessa. Vaikka et osallistu kokeisiin, hakemuksesi on edelleen voimassa, ja muut rekrytoivat yksiköt voivat kutsua sinut myöhemmin valintakokeisiin. 

lisää

Voiko hakija läpäistä esivalinnan useamman eri profiilin ja/tai tehtäväryhmän hakumenettelyissä?

Kyllä, hakija voi läpäistä esivalinnan useamman eri profiilin ja/tai tehtäväryhmän hakumenettelyissä, mutta tavallisesti kunkin koejakson aikana on mahdollista osallistua vain yhden profiilin valintakokeisiin yhdessä tehtäväryhmässä. Hakija kutsutaan eri profiilien/tehtäväryhmien valintakokeisiin siinä järjestyksessä, jossa rekrytoivat yksiköt lähettävät pyyntönsä EPSOlle. Hakija voidaan kuitenkin kutsua yhden koejakson aikana usean eri profiilin kompetenssikokeisiin. Näin voidaan tehdä silloin, jos hän on jo aiemmin läpäissyt päättelykykyä mittaavat kokeet.

lisää

Läpäisin EPSO/CAST/P1-4/2015-valintamenettelyssä päättelykykyä mittaavan kokeen mutta en kompetensseja mittaavaa koetta. Voinko nyt osallistua jatkuvassa CAST-menettelyssä pelkästään kompetensseja mittaavaan kokeeseen?

Et voi. Jos olet EPSO/CAST/P1-4/2015-valintamenettelyssä läpäissyt pelkästään päättelykykyä mittaavan kokeen, sinun on – jos läpäiset esivalinnan – osallistuttava jatkuvassa CAST-menettelyssä kaikkiin kokeisiin (sekä päättelykykyä että kompetensseja mittaaviin kokeisiin). Lisätietoa jatkuvasta CAST-menettelystä

lisää

Millaista sopimusta minulle tarjotaan?

Rekrytoitaville henkilöille voidaan tarjota nk. 3a- tai 3b-sopimusta riippuen palvelukseen ottavan yksikön tarpeista ja toimielimen oikeudellisista järjestelyistä. Lisätietoa sopimusjärjestelyistä on kiinnostuksenilmaisupyynnön liitteen III kohdassa 5.

lisää

Milloin ja missä osallistun EPSOn järjestämiin tietokoneella tehtäviin jatkuvan CAST-valintamenettelyn monivalintakokeisiin?

Jatkuva CAST-valintamenettely (ks. lisätietoja) poikkeaa kilpailuista. Ainoastaan alkuarvioinnin läpäisseet hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Jos läpäiset alkuarvioinnin, saat EPSO-tilisi kautta kutsun, jossa sinua pyydetään varaamaan koeaika. Muistathan seurata EPSO-tiliäsi vähintään kahdesti viikossa. Sinun on varattava koeaika ja tehtävä koe annetussa määräajassa. Testikeskuksia on ympäri maailman. Koekutsussa on myös luettelo käytettävissä olevista testikeskuksista, joista voit valita itsellesi sopivimman. EPSO ei maksa korvausta matkakuluista.

lisää

Mikä on sopimussuhteisten toimihenkilöiden alkupalkka?

Peruskuukausipalkka 40-tuntisesta työviikosta 1. palkkatasolla (1.7.2015): Tehtäväryhmä IV (palkkaluokka 13–18) 3 246 – 6 020 euroa tehtäväryhmä III (palkkaluokat 8–12): 2 536 – 4 156 euroa tehtäväryhmä II (palkkaluokat 4–7): 1 980 – 2 869 euroa tehtäväryhmä I (palkkaluokat 1–3): 1 907 – 2 869 euroa Lisätietoa palvelussuhteen ehdoista on henkilöstösäännöissä, ja lisäksi voit tutustua viimeisimpiin tietoihin virkamiesten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksesta.

lisää

Milloin saan tietää, kuka on kiinnostunut profiilistani?

Jos sinut valitaan osallistumaan kokeisiin ja läpäiset ne, profiilistasi kiinnostuneet yksiköt ottavat sinuun yhteyttä EPSO-tilillä ilmoittamasi sähköpostin kautta ja kutsuvat sinut työhönottokokeisiin, joihin kuuluu haastattelu ja mahdollisia muita kokeita. EPSO ei itse missään hakumenettelyn vaiheessa tiedota hakijoille siitä, onko jokin palvelukseen ottava yksikkö on heistä kiinnostunut.

lisää

Mitä tapahtuu, jos läpäisen valintakokeet mutten työhönottokoetta?

Jos suoritat hyväksyttävästi tietyn tehtäväprofiilin ja tehtäväryhmän valintakokeet, tuloksesi ovat voimassa ja näkyvät tietokannassa kiinnostuksenilmaisupyynnössä määritellyn ajan (päättelykykyä mittaavat kokeet 10 vuotta ja kompetensseja mittaavat kokeet 5 vuotta). Palvelukseen ottavat yksiköt voivat pyytää sinut suoraan työhönottokokeisiin. Huomaa, että yksiköt voivat kutsua työhönottokokeisiin useita hakijoita kutakin avointa toimea varten. Valintakokeiden läpäiseminen ja kutsu työhönottokokeisiin eivät ole tae siitä, että saisit työtarjouksen. Sinulle voidaan tarjota työtä ainoastaan,...

lisää

Mitä tapahtuu, jos en läpäise valintakokeita?

Jos et saa kustakin kokeesta kiinnostuksenilmaisupyynnössä ilmoitettua vähimmäispistemäärää, sinua ei kutsuta työhönottokokeisiin (haastattelu ja mahdolliset lisäkokeet). Sinua ei myöskään voida kutsua seuraavien 6 kuukauden aikana (alkaen siitä päivästä, jolloin tulokset julkaistiin EPSO-tililläsi) muihin saman tai ylemmän tehtäväryhmän kokeisiin. Kompetensseja mittaava koe arvioidaan vain niiden hakijoiden osalta, jotka läpäisevät päättelykykyä mittaavan kokeen.

lisää

Mitä tapahtuu, jos läpäisen valintakokeet?

Jos läpäiset valintakokeet (eli saat jokaisesta kokeesta kiinnostuksenilmaisupyynnössä vaaditun vähimmäispistemäärän), palvelukseen ottava yksikkö kutsuu sinut haastatteluun. Kokeiden tulokset ovat voimassa seuraavasti (alkaen siitä päivästä, kun ne julkaistiin EPSO-tililläsi): päättelykykyä mittaava koe: 10 vuotta kompetensseja mittaava koe: 5 vuotta Tulokset ovat voimassa sen tehtäväprofiilin ja alan kohdalla, jota varten koe on suoritettu ja myös alempien tehtäväryhmien osalta. Esimerkki: Osallistut oikeusalan tehtäväryhmän IV kokeisiin ja suoritat sekä päättelykykyä että kompetensseja...

lisää

Parantaako hyvä koetulos mahdollisuuksiani saada työtarjous?

Ei. Valintakoe arvioidaan ainoastaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Vain hakija itse näkee (EPSO-tilinsä kautta) saamansa pistemäärän. Palvelukseen ottavat yksiköt näkevät ainoastaan, onko hakija suorittanut kokeen hyväksytysti vai onko hänet hylätty. Palveluksen ottavilla yksiköillä on kaikki tarpeellinen hakijoihin liittyvä tieto saatavillaan suoraan hakijatietokannassa eikä niillä ole tarvetta pyytää hakijoilta todistuksia EPSOn koetuloksista.

lisää

Miksi en ole saanut kutsua valintakokeisiin (tietokonepohjaisiin testeihin)?

CAST-valintamenettelyyn osallistuu yleensä runsaasti hakijoita. Palvelukseen ottavat yksiköt pyytävät valintakokeisiin vain ne hakijat, jotka parhaiten vastaavat niiden tarpeita. Rekrytointitarpeet vaihtelevat työtehtävien ja toimielinten välillä.

lisää

Milloin saan tietokonepohjaisten testieni tulokset?

Saat valintakokeiden tulokset EPSO-tilisi kautta noin kaksi viikkoa koejaksosi päättymisen jälkeen. Koska kyseessä on jatkuvasti meneillään oleva valintamenettely (CAST Permantent), koejaksoja on vuodessa useampia.  

lisää

Minkälaisia esivalinnan jälkeiset kokeet ovat?

Esivalinnan läpäisseet hakijat kutsutaan tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin, joissa arvioidaan heidän yleistä soveltuvuuttaan, kuten kielellistä, abstraktia ja matemaattista päättelykykyään (kielellä 1). Sen lisäksi he osallistuvat (kielellä 2) kokeisiin, joissa arvioidaan haussa olevan profiilin ja tehtäväryhmän edellyttämiä erityiskompetensseja.  Jos hakija on jo läpäissyt päättelykykyä mittaavat kokeet saman tai ylemmän tehtäväryhmän osalta muttei kompetensseja mittaavaa koetta, hänet kutsutaan vain kompetensseja mittaavaan kokeeseen. Lisätietoja on esimerkkikokeiden sivulla ("...

lisää

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olen jättänyt hakemukseni?

Palvelukseen ottavat yksiköt käyvät säännöllisin väliajoin läpi rekisteröityjen hakijoiden tietokannan ja kutsuvat valintakokeisiin ne, joiden profiili parhaiten vastaa kulloinkin avoinna olevia tehtäviä. Muista päivittää hakemuksesi kuuden kuukauden välein, jotta osoitat olevasi edelleen kiinnostunut valintamenettelystä ja hakemuksesi säilyy tietokannassa työntekijöitä etsivien yksiköiden nähtävillä. Kutsu varata aika EPSOn järjestämään valintakokeeseen toimitetaan vain niille hakijoille, jotka ovat läpäisseet työntekijöitä etsivän yksikön alkuarvioinnin. Kutsu toimitetaan EPSO-tilin kautta.

lisää

Kuinka hakijat valitaan jatkuvassa CAST-valintamenettelyssä?

Jatkuva CAST-valintamenettely (ks. lisätietoja) poikkeaa kilpailuista. Olennainen ero on, että vain rajallinen määrä esivalittuja hakijoita testataan. Hakemuksen toimittaminen ei tarkoita, että hakija automaattisesti kutsuttaisiin tietokoneella tehtäviin kokeisiin. Niihin kutsutaan vain työntekijöitä etsivän yksikön alkuarvioinnin läpäisseet hakijat, kun vapaa toimi on tarjolla. On siis mahdollista, että sinuun ei oteta ollenkaan yhteyttä. Valintamenettely on nopea ja tehokas:

lisää

Voinko muuttaa hakemustani sen jälkeen kun se on validoitu?

Et voi, koska EPSO aloittaa tietojen käsittelyn välittömästi sen jälkeen, kun hakemus on validoitu. Poikkeuksena on jatkuva CAST-valintamenettely. Lue lisää tästä valintamenettelystä. Jatkuvassa CAST-valintamenettelyssä hakemuksen jättäneitä hakijoita kehotetaan päivittämään hakemuksensa 6 kuukauden välein. Päivitys ilmaisee, että hakija on edelleen kiinnostunut valintamenettelystä, ja hakemus pysyy työntekijöitä etsivien yksiköiden nähtävissä. Voit lisätä ansioluettelosi (CV) EPSO-tilillesi ja päivittää sen milloin vain. Ansioluettelosi tiedot näkyvät kuitenkin vain työntekijöitä etsiville...

lisää

Voinko hyödyntää aikaisempia EPSO-hakemuksiani?

Jos olet tehnyt hakemuksen toimeenpanovirastoja koskevassa CAST-menettelyssä EPSO/CAST/P/1-4/2015 ja validoinut sen 25.11.2016 (klo 12:00 Brysselin aikaa) mennessä, hakemuksesi siirretään automaattisesti jatkuvasti meneillään olevaan CAST-menettelyyn EPSO/CAST/P/1-4/2017. Jos olet jo suorittanut EPSOn valintakokeet menettelyn EPSO/CAST/P/1-4/2015 yhteydessä, koetuloksesi pysyvät edelleen voimassa (päättelykokeiden tulokset pysyvät voimassa 10 vuotta ja kompetensseja mittaavien kokeiden tulokset 5 vuotta).

lisää

Millaisia tehtäviä sopimussuhteiset toimihenkilöt hoitavat EU:n toimielimissä?

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä (CAST) palkataan suorittavaan työhön tai avustaviin hallinnollisiin tehtäviin sekä tilapäistyöhön jollakin erikoisalalla, jos ei ole käytettävissä virkamiehiä, joilla olisi tarvittavat taidot. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteille on vahvistettu tietyt enimmäispituudet. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi. Joissakin EU-elimissä on joissakin tapauksissa mahdollista jatkaa sopimusta määräämättömäksi ajaksi.

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En