Bieži uzdotie jautājumi

CAST Permanent

Vai varu izveidot vairāk nekā vienu pieteikumu tulkotāja profilam pastāvīgās CAST procedūras ietvaros?

Nav atļauts izveidot vairāk nekā vienu pieteikumu vienam un tam pašam profilam, tostarp ar dažādām mērķvalodām. Iesakām visas savas valodas paziņot pieteikuma sadaļā “Valodu prasmes”. Darbā pieņemšanas dienesti tā varēs atlasīt jūsu pieteikumu atkarībā to konkrētajām vajadzībām.

vairāk

Kā tiks novērtētas manas valodu zināšanas tulkotāja profilam pastāvīgās CAST atlases procedūras ietvaros?

Ar EPSO testiem jūsu valodu zināšanas novērtēs šādi: jūsu 1. valodas (viena no ES 24 oficiālajām valodām minimums C1 līmenī) zināšanas novērtēs, izmantojot loģiskās analīzes, matemātisko iemaņu un abstraktās domāšanas daudzizvēļu testus. jūsu 2. valodas (angļu, franču vai vācu valoda minimums B2 līmenī) zināšanas novērtēs, izmantojot valodas izpratnes daudzizvēļu testu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet testu paraugu lapu. Papildu testus, piemēram, tulkošanas testus, vajadzības gadījumā organizēs darbā pieņemšanas dienesti.

vairāk

Cik valodas man ir jāzina, lai pieteiktos uz tulkotāja profilu pastāvīgās CAST atlases procedūras ietvaros?

Pretēji dažiem atklātajiem konkursiem (jo īpaši konkursiem, kas paredzēti lingvistiem) pastāvīgajā CAST atlases procedūrā tulkotājiem tiek prasītas tikai divu, nevis triju ES oficiālo valodu zināšanas: jūsu 1. valodai jābūt vienai no ES 24 oficiālajām valodām (minimums C1 līmenī) un jūsu 2. valoda nedrīkst būt jūsu 1. valoda, un tai ir jābūt angļu, franču vai vācu valodai (minimums B2 līmenī).  

vairāk

Kā varu izmainīt rezervēto <i>CAST Permanent</i> (pastāvīgās atlases procedūras) datorizēto testu datumu?

Rezervēšanas un testu kārtošanas periodā daudzizvēļu testa datumu varat mainīt atkarībā no pieejamības un saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

vairāk

Bija nepareizs viens no daudzizvēļu jautājumiem līgumdarbinieku atlases procedūrā (CAST Permanent). Ko varu darīt?

Ja jums ir nopietnas šaubas par kāda testa jautājuma saturu, tad triju kalendāro dienu laikā pēc sava testa sazinieties ar kandidātiem paredzēto EPSO kontaktdienestu, skaidri norādot lietas apstākļus un savu kandidāta numuru (vairāk par procedūru varat uzzināt uzaicinājumā izteikt ieinteresētību). Ja par spīti veiktajai rūpīgajai pārbaudei jūsu norādītais jautājums neatbilst EPSO stingrajām kvalitātes prasībām, tiks veikti šādi koriģējoši pasākumi:- jautājums tiks izlabots vai izņemts no datubāzes,- ja šis jautājums ir nelabvēlīgi ietekmējis jūsu saņemto vērtējumu, iespējams, ka tiks...

vairāk

Kas man jādara, ja mani vairs neinteresē dabūt darbu?

Lai kandidāta pieteikums paliktu redzams personāla atlases speciālistiem, kandidātiem ik pēc sešiem mēnešiem jāapstiprina, ka viņi joprojām ir ieinteresēti. Ja jūs vairs nevēlaties piedalīties testos un/vai tikt pieņemts darbā kādā profilā vai funkciju grupā, neapstipriniet savā EPSO kontā, ka joprojām esat ieinteresēts. Sešus mēnešu pēc pēdējās reizes, kad esat apstiprinājis savu ieinteresētību vai atjauninājis savu pieteikumu, pieteikums vairs nebūs redzams personāla atlases speciālistiem, taču pēc tam jūs to varēsiet atkal aktivizēt jebkurā laikā.

vairāk

Kas man jādara, ja esmu uzaicināts piedalīties testos, bet vairs neesmu ieinteresēts?

Ja jūs vairs nevēlaties piedalīties testos, vienkārši nerezervējiet datumu to kārtošanai. Ja rezervācija ir jau veikta, jūs varat to atcelt tiešsaistē līdz 48 stundām pirms paredzētā testa datuma (izmantojot saiti rezervācijas apstiprinājumā jūsu EPSO kontā). Ja nolemjat nepiedalīties testos, jūsu pieteikums netiek bloķēts, un jūs vēlāk var atlasīt citi personāla atlases dienesti. 

vairāk

Vai mani var atlasīt vairākiem profiliem un/vai funkciju grupām?

Jā, jūs var atlasīt vairākiem profiliem un/vai funkciju grupām, bet vairumā gadījumu vienā testēšanas periodā kandidāti var piedalīties tikai vienas funkciju grupas viena profila testos. Tāpēc jūs uzaicinās piedalīties atšķirīgu profilu / funkciju grupu testos tādā pašā secībā, kādā darbā pieņemošie dienesti ir nosūtījuši pieprasījumus EPSO. Konkrētais kandidāts tomēr vienā un tajā pašā pārbaudījumu periodā var tikt uzaicināts ierasties uz dažādu profilu kompetences testiem. Tas var notikt, ja kandidāts iepriekš ir izturējis loģiskās analīzes testu.

vairāk

Ja nokārtoju loģiskās analīzes testu, bet nenokārtoju kompetences testu procedūrā EPSO/CAST/P1-4/2015, vai mani var uzaicināt kārtot tikai kompetences testu CAST pastāvīgajai atlases procedūrai?

Nē. Ja procedūrā EPSO/CAST/P1-4/2015 nokārtojāt tikai loģiskās analīzes testu, jūs uzaicinās (ja tiksit atkal atlasīts) kārtot visus atlases testus procedūrā (gan loģiskās analīzes gan kompetences testus) CAST pastāvīgajā atlases procedūrā (sk. sīkāku informāciju par šo atlases procedūru).

vairāk

Kāda veida līgumu man piedāvās?

Pieņemot darbā, jums var piedāvāt tā saukto 3a vai 3b līgumu atkarībā no konkrētā dienesta vajadzībām un juridiskajām procedūrām attiecīgajā iestādē. Skatiet šī uzaicinājuma paust interesi III pielikuma 5. punktu, kurā ir sīkākas ziņas par darba līgumiem.

vairāk

Kad un kur man būs jākārto EPSO rīkotie datorizētie daudzizvēļu atlases testi CAST pastāvīgajā atlases procedūrā?

CAST pastāvīgā atlases procedūra (CAST Permanent, sk. sīkāku informāciju) atšķiras no konkursiem. Šos atlases testus kārtot uzaicinās tikai atlasītos kandidātus. Ja jūs atlasīs, savā EPSO kontā saņemsiet uzaicinājumu rezervēt testu. Pārbaudiet savu EPSO kontu vismaz divreiz nedēļā. Jums tests ir jārezervē un jākārto norādītajos termiņos. Šie testi notiek pārbaudījumu centros dažādās pasaules valstīs. Par to, kuros pārbaudījumu centros varēsiet kārtot testus, uzzināsiet uzaicinājumā veikt rezervēšanu. Ņemiet vērā, ka EPSO nesedz ceļa izdevumus.

vairāk

Kāda ir līgumdarbinieku sākotnējā alga?

Mēneša pamatalga (eiro), 40 stundu darba nedēļa (1.7.2015.), 1. līmenis: IV funkciju grupa (13.–18. pakāpe): 3246–6020 eiroIII funkciju grupa (8.–12. pakāpe): 2536–4156 eiroII funkciju grupa (4.–7. pakāpe): 1980–2869 eiroI funkciju grupa (1.–3. pakāpe): 1907–2869 eiro Sīkākas ziņas par visu ES ierēdņu nodarbināšanas kārtību var atrast Civildienesta noteikumos un jaunākajā informācijā par ierēdņu un līgumdarbinieku algām.

vairāk

Kad es uzzināšu, kas interesējas par manu profilu?

Ja jūs atlasīs un ja izturēsiet testus, darbiniekus atlasošie dienesti, kuri interesējas par jūsu profilu, sazināsies ar jums (izmantojot jūsu EPSO kontā norādīto e-pasta adresi) un uzaicinās jūs uz darbā pieņemšanas pārbaudījumiem, kuros ietilpst intervija un citi testi pēc izvēles. Nevienā atlases procedūras posmā EPSO kandidātiem nesniedz informāciju par to, kuri darbiniekus atlasošie dienesti interesējas par viņiem.

vairāk

Kas notiek, ja izturu atlases testus, bet neizturu darbā pieņemšanas pārbaudījumus?

Ja izturēsiet atlases testus kādā profilā un funkciju grupā, jūsu rezultāti būs derīgi un redzami datubāzē atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti uzaicinājumā izteikt ieinteresētību (10 gadus analīzes testiem un 5 gadus kompetences testiem). Darbiniekus atlasošie dienesti var jūs izraudzīties un uzaicināt uzreiz uz darbā pieņemšanas pārbaudījumiem. Ņemiet vērā, ka šie dienesti katrai vakancei var uzaicināt vairākus kandidātus. Sekmīgi izturēti atlases testi un uzaicinājums uz darbā pieņemšanas pārbaudījumiem negarantē pieņemšanu darbā. Jums darbu var piedāvāt tikai tad, ja esat izturējis arī...

vairāk

Kas notiek, ja atlases testus neizturu?

Ja katrā testā neiegūsiet minimālo punktu skaitu (kas norādīts paziņojumā par konkursu), jūs neuzaicinās uz darbā pieņemšanas pārbaudījumiem (interviju un citiem fakultatīviem testiem) un bloķēs uz sešiem mēnešiem (no dienas, kad jūsu EPSO kontā ir publicēti rezultāti), lai jūs netiktu uzaicināts piedalīties citos testos tajā pašā vai augstākā funkciju grupā. Kompetences testi tiks vērtēti tikai tad, ja nokārtosiet loģiskās analīzes testus. Ja izturēsiet loģiskās analīzes testus, bet neizturēsiet kompetences testu, jums būs jānokārto tikai kompetences tests, ja jūs uzaicinās pēc 6 mēnešu...

vairāk

Kas notiks, ja izturēšu atlases testus?

Ja izturēsiet atlases testus (katrā testā jāiegūst minimālais punktu skaits, kas norādīts paziņojumā par konkursu), darbiniekus atlasošais dienests jūs uzaicinās uz interviju. Rezultātiem ir šāds derīguma termiņš (sākot no dienas, kad tie publicēti jūsu EPSO kontā): analīzes testiem – 10 gadi, kompetences testiem – 5 gadi. Rezultāti vienmēr ir derīgi tajā profilā un kompetences jomā, kurā kārtoti testi, un arī visām zemākām funkciju grupām. Piemērs. Esat izturējis analīzes un kompetences testus juridiskajā profilā IV funkciju grupā. Šie rezultāti būs derīgi juridiskajam profilam IV funkciju...

vairāk

Vai labāks testa rezultāts uzlabos manas izredzes uz darbu?

Nē. Atlases testus var tikai izturēt vai neizturēt. Savu rezultātu redzēt varēsiet tikai jūs pats (savā EPSO kontā). Darbinieku atlasi veicošie dienesti redzēs tikai to, vai kandidāts testus ir nokārtojis. Šiem dienestiem nevajadzētu jūs lūgt iesniegt apliecinājumu, ka esat izturējis EPSO testus, jo visas nepieciešamās ziņas par jūsu statusu tiem ir pieejamas un redzamas tieši kandidātu datubāzē.

vairāk

Kāpēc neesmu izraudzīts (datorizēto) atlases testu kārtošanai?

CAST atlases procedūrās parasti tiek saņemti ļoti daudzi pieteikumi. Taču dalībnieku atlasi veicošie dienesti izraugās tikai tos kandidātus, kuru profili vislabāk atbilst to prasībām un vajadzībām. Darbā pieņemšanas vajadzības ir atkarīgas no darba un iestādes.

vairāk

Kad uzzināšu datorizēto atlases testu rezultātus?

Atlases testu rezultātus saņemsiet savā EPSO kontā aptuveni 2 nedēļas pēc tam, kad būs beidzies testu periods, kura laikā kārtojāt testus. Tā kā šī procedūra ir ilgstoša (tāpēc arī to dēvē par CAST pastāvīgo atlases procedūru), gada laikā var būt vairāki testu periodi.

vairāk

Kāda veida testi man būs jākārto, ja mani atlasīs?

Ja jūs atlasīs, jūs uzaicinās kārtot vairākus daudzizvēļu testus. Tajos novērtēs jūsu vispārējās spējas loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu (1. valodā), un būs jākārto arī īpašs profesionālās kompetences tests tam darbam un funkciju grupai, uz kuru esat pieteicies (2. valodā).  Ja tai pašai vai augstākai funkciju grupai jau esat nokārtojis abstraktās domāšanas testu, bet ne kompetences testu, jūs uzaicinās kārtot tikai kompetences testu. Ja vajadzīga sīkāka informācija, izpētiet arī mūsu sagatavotos testu paraugus (“līgumdarbinieki” — “kompetences tests).

vairāk

Kas notiek pēc tam, kad esmu iesniedzis pieteikumu?

Darbinieku atlasi veicošie dienesti regulāri pārlūkos visu reģistrēto kandidātu datubāzi un atlasīs tos, kuri vislabāk atbildīs katras vakances specifiskajām prasībām. Noteikti atjauniniet savu pieteikumu reizi sešos mēnešos, lai parādītu, ka joprojām esat ieinteresēts, un lai jūsu pieteikums datubāzē būtu redzams un atrodams. Vienīgi šie atlasītie kandidāti savā EPSO kontā saņems uzaicinājumu rezervēt laiku un ierasties uz EPSO rīkotajiem atlases testiem.

vairāk

Kā CAST pastāvīgajā atlases procedūrā notiks kandidātu atlase?

CAST pastāvīgā atlases procedūra (CAST Permanent, sk. sīkāku informāciju) atšķiras no konkursiem. Lielākā atšķirība ir tāda, ka testi būs jāveic tikai ierobežotam skaitam priekšatlasi izturējušo kandidātu. Tas, ka esat iesniedzis pieteikumu, vēl nenozīmē, ka jūs automātiski uzaicinās uz datorizētajiem testiem. Kad atbrīvosies kāda darbvieta, uz atlases testiem uzaicinās tikai tos kandidātus, kurus vispirms būs izraudzījušies darbinieku atlases speciālisti. Tas nozīmē, ka ar jums varbūt nekad nesazināsies. Atlases process ir ātrs un efektīvs:

vairāk

Vai varu mainīt sava pieteikuma saturu, kad tas jau ir apstiprināts?

Izņemot CAST pastāvīgo atlases procedūru (CAST Permanent, sk. sīkāku informāciju par šo procedūru), jūs pēc pieteikuma apstiprināšanas vairs nedrīkstat izmainīt tā saturu, jo EPSO nekavējoties apstrādās datus. CAST pastāvīgajā atlases procedūrā pieteikumu iesniegušie kandidāti tiek mudināti ik pēc sešiem mēnešiem atjaunināt savu pieteikumu, lai parādītu, ka viņi joprojām ir ieinteresēti šajā atlases procedūrā, un paliktu redzami dienestiem, kuri atlasa darbiniekus. Savā EPSO kontā jebkurā brīdī varat augšupielādēt un atjaunināt savu CV. Šo informāciju tomēr izmanto vienīgi dienesti, kuri...

vairāk

Vai varu atkārtoti izmantot savu(s) iepriekšējo(s) EPSO pieteikumu(s)?

Visi pieteikumi procedūrai EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST procedūra izpildaģentūrām), kas ir validēti līdz 25.11.2016. (plkst. 12.00 pēc Briseles laika) ir automātiski pārsūtīti uz CAST pastāvīgo atlases procedūru (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Ja jau esat izturējis EPSO organizētos atlases testus procedūrā EPSO/CAST/P/1-4/2015, jūsu rezultāti būs derīgi 10 gadus loģiskās analīzes testiem un 5 gadus kompetences testam.

vairāk

Kādi pienākumi ES iestādēs ir līgumdarbiniekiem?

Līgumdarbiniekus (CAST) pieņem fizisku darbu veikšanai, administratīvā atbalsta pakalpojumu sniegšanai vai specializētās jomās, kur trūkst pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām. Līgumdarbiniekus pieņem darbā uz noteiktu maksimālo laiku, pirmo līgumu nereti noslēdzot uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba veida. Dažās ES struktūrās ir iespējams šādu līgumu pagarināt uz nenoteiktu laiku.

vairāk

Vai atradāt atbildi?