FAQs

Home > FAQs > My selection procedure > CAST Permanent

CAST Permanent

Nista’ noħloq aktar minn applikazzjoni waħda fil-profil tat-tradutturi “CAST Permanenti”?

Il-ħolqien ta’ aktar minn applikazzjoni waħda għall-istess profil, inkluż b’lingwi mira differenti mhux permess. Nagħtuk parir li tiddikjara l-lingwi kollha tiegħek taħt “Ħiliet lingwistiċi” fil-formola ta’ applikazzjoni. Dan se jippermetti lis-servizzi ta’ reklutaġġ biex isibu l-applikazzjoni tiegħek skont il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.

aktar

Kif se jiġi ttestjat l-għarfien tal-lingwi tiegħi għall-profil ta’ tradutturi “CAST Permanenti”?

It-testijiet tal-EPSO jivvalutaw biss il-lingwi tiegħek kif ġej: il-lingwa 1 tiegħek (waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE b’livell minimu ta’ C1) se tiġi ttestjata permezz ta’ testijiet verbali, numeriċi u ta’ raġunament astratt b’mistoqsijiet b'għażla multipla. il-lingwa 2 tiegħek (l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż b’livell minimu ta’ B2) se tiġi ttestjata permezz ta’ test ta’ komprensjoni tal-lingwa b’mistoqsijiet b’għażla multipla. Aktar informazzjoni dwar it-testijiet ta’ hawn fuq hija ppubblikata fuq il-paġna tat-testijiet kampjuni tagħna. Kwalunkwe test addizzjonali bħal testijiet...

aktar

Kemm-il lingwa għandu jkolli biex napplika għall-profil ta’ tradutturi “CAST Permanenti”?

Għall-kuntrarju ta’ ċerti kompetizzjonijiet miftuħa (b’mod partikolari kompetizzjonijiet għal lingwisti), il-Proċedura ta’ selezzjoni għal tradutturi CAST permanenti għal tradutturi teħtieġ għarfien ta’ tnejn biss minflok tliet lingwi uffiċjali tal-UE: Il-lingwa 1 tiegħek għandha tkun waħda minn 24 lingwa uffiċjali tal-UE b’livell minimu ta’ C1 u Il-lingwa 2 tiegħek għandha tkun differenti mil-lingwa 1 tiegħek u għandha tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż bil-livell minimu ta’ B2  

aktar

Kif nista’ niskeda mill-ġdid it-testijiet tiegħi tal-CAST/Permanenti bbażati fuq il-kompjuter?

Matul il-perjodi tal-ibbukkjar u tal-ittestjar inti tista’ tbiddel l-appuntament tiegħek għat-test b’mistoqsijiet b'għażla multipla, skont id-disponibbiltà u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

aktar

Kien hemm problema b’waħda mill-Mistoqsijiet b'Għażla Multipla fil-proċedura ta’ selezzjoni tal-aġenti kuntrattwali (CAST Permanenti), x’nista’ nagħmel?

Jekk ikollok dubju serju dwar il-kontenut ta’ mistoqsija ta’ test jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO mhux aktar tard minn tlett ijiem kalendarji mit-test tiegħek fejn tispjega b’mod ċar iċ-ċirkustanzi u n-numru tal-kandidat tiegħek (ara l-proċedura fis-sejħa għal espressjoni ta' interess). Jekk element identifikat ma jkunx konformi mal-kriterji ta’ kwalità stretti tal-EPSO minkejja l-kontrolli tal-kwalità dettaljati li hemm fis-seħħ, jiġu applikati dawn il-miżuri korrettivi:- L-element se jiġi kkoreġġut jew se jitneħħa mill-bażi tad-data;- Jista’ jiġi...

aktar

X’għandi nagħmel jekk m’għadnix interessat li nkun reklutat?

Sabiex applikazzjoni tibqa’ viżibbli għal minn jirrekluta, il-kandidati għandhom jikkonfermaw l-interess kontinwu tagħhom kull sitt xhur. Jekk m’għadekx aktar interessat li tkun ittestjat u/jew reklutat għal profil/grupp ta’ funzjoni speċifiku, sempliċement tikkonfermax mill-ġdid l-interess tiegħek permezz tal-kont tal-EPSO tiegħek. Sitt xhur wara l-aħħar konferma ta’ interess jew appdejt tal-applikazzjoni tiegħek, l-applikazzjoni se tkun inviżibbli għal dawk li jirreklutaw, iżda int tkun tista’ tattiva mill-ġdid l-applikazzjoni tiegħek f’kull ħin fil-futur.

aktar

X’għandi nagħmel jekk niġi mistieden, iżda m’għadnix aktar interessat li noqgħod għat-testijiet?

Jekk m’għadekx interessat li toqgħod għat-testijiet, tista’ sempliċement tagħżel li ma tibbukkjax għat-testijiet. Jekk diġà bbukkjajt, tista’ tikkanċella l-appuntament online sa 48 siegħa qabel id-data tat-test (permezz tal-link fil-konferma tal-ibbukkjar fil-kont tal-EPSO tiegħek). Jekk tiddeċiedi li ma toqgħodx għat-testijiet, l-applikazzjoni tiegħek ma tiġix imblokkata, u tista’ tkun preselezzjonat għat-test mill-ġdid minn servizzi ta’ reklutaġġ oħrajn fil-futur. 

aktar

Nista’ nkun preselezzjonat għal aktar minn profil u/jew grupp ta’ funzjoni wieħed?

Iva, tista’ tiġi preselezzjonat għal aktar minn profil u/jew grupp ta’ funzjoni wieħed, iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet kandidat jista’ biss jiġi ttestjat għal profil wieħed fi grupp ta’ funzjoni wieħed għal kull perjodu ta’ ttestjar. Għalhekk int se tkun mistieden sabiex toqgħod għat-testijiet għal dawn il-profili/gruppi ta’ funzjoni differenti fl-istess ordni kif intbagħtu r-rikjesti lill-EPSO mis-servizzi ta’ reklutaġġ. Madankollu, l-istess kandidat jista’ jiġi mistieden għat-testijiet tal-kompetenza għall-profili differenti matul l-istess perjodu ta’ ttestjar. Dan jista’ jseħħ meta...

aktar

Jekk għaddejt mit-test tar-raġunament u ma għaddejtx mit-test tal-kompetenza fl-EPSO/CAST/P1–4/2015, nista’ niġi mistieden biex nagħmel biss it-test tal-kompetenza fil-CAST Permanenti?

Le, jekk għaddejt biss mit-testijiet tar-raġunament fl-EPSO/CAST/P1–4/2015, tiġi mistieden (jekk terġa’ tiġi preselezzjonat) biex tagħmel is-sett sħiħ ta’ testijiet tas-selezzjoni (it-testijiet tar-raġunament u tal-kompetenza) fil-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni dwar din il-proċedura ta’ selezzjoni).

aktar

X’tip ta’ kuntratt se niġi offrut?

Meta jsir ir-reklutaġġ, tista’ tiġi offrut l-hekk imsejjaħ kuntratt “3a” jew “3b”, skont il-ħtiġijiet tas-servizz u l-arranġamenti legali tal-istituzzjoni li timpjega. Jekk jogħġbok irreferi għal L-Anness II, punt 5 tas-Sejħa għal espressjoni ta’ interess għal informazzjoni dettaljata dwar l-arranġamenti kuntrattwali.

aktar

Meta u fejn se nagħmel it-testijiet ta’ selezzjoni organizzati mill-EPSO fil-forma ta’ testijiet b’għażla multipla fuq il-kompjuter (CBT) - CAST Permanenti?

Il-proċess tal-għażla tal-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni) huwa differenti mill-Kompetizzjonijiet. Il-kandidati fil-lista preliminari biss se jkunu mistiedna biex jagħmlu t-testijiet ta’ selezzjoni. Jekk tintgħażel, se tirċievi stedina biex tibbukkja għal test fil-profil tal-EPSO tiegħek. Jekk jogħġbok iċċekkja l-profil tal-EPSO tiegħek tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa. Trid tibbukkja u tagħmel it-test tiegħek f'perjodu ta' żmien partikolari. It-testijiet se jsiru f’ċentri tat-testijiet madwar id-dinja. Lista ta’ ċentri tat-testijiet disponibbli se tkun aċċessibbli fl-istedina tiegħek...

aktar

X’inhu s-salarju tal-bidu għall-aġenti kuntrattwali?

Salarju bażiku fix-xahar (f’€) għal ġimgħa tax-xogħol ta’ 40 siegħa (1.7.2015), l-ewwel skala: Grupp ta’ Funzjoni IV (grad 13-18): 3246 - 6020 ewroGrupp ta’ Funzjoni III (grad 8-12): 2536 - 4156 ewroGrupp ta’ Funzjoni II (grad 4-7): 1980 - 2869 ewroGrupp ta’ Funzjoni I (grad 1-3): 1907 - 2869 ewro Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol fir-Regolamenti tal-Persunal, kif ukoll l-aktar informazzjoni reċenti dwar is-salarji għall-uffiċjali u l-persunal kuntrattwali.

aktar

Meta se nsir naf min hu interessat fil-profil tiegħi?

Jekk tkun preselezzjonat u tgħaddi mit-testijiet, is-servizzi tar-reklutaġġ interessati fil-profil tiegħek se jikkuntattjawk (permezz tal-indirizz tal-email fil-Kont tal-EPSO tiegħek) u jistednuk għal testijiet tar-reklutaġġ li jinkludu intervista u testijiet opzjonali oħrajn. L-EPSO ma jipprovdix informazzjoni lill-kandidati dwar liema servizz tar-reklutaġġ huwa interessat fihom fi kwalunkwe stadju tal-proċedura ta’ selezzjoni.

aktar

X’jiġri jekk ngħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni, iżda mhux mit-testijiet tar-reklutaġġ?

Jekk tgħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni għal profil u grupp ta’ funzjoni speċifiku, ir-riżultati tiegħek se jibqgħu validi u viżibbli fil-bażi tad-dejta skont ir-regoli definiti fis-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess (10 snin għat-testijiet tar-raġunament u 5 snin għat-test tal-kompetenza). Is-servizzi tar-reklutaġġ jistgħu jagħżluk u jistednuk direttament għal testijiet tar-reklutaġġ. Jekk jogħġbok innota li s-servizzi tar-reklutaġġ jistgħu jintervistaw diversi kandidati għal kull post tax-xogħol battal. Li tgħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni u l-istedina għal testijiet tar-reklutaġġ,...

aktar

X’jiġri jekk ma ngħaddix mit-testijiet ta’ selezzjoni?

Jekk ma ġġibx il-marka minima biex tgħaddi f’kull test (kif speċifikat fis-sejħa), ma tiġix mistieden għat-testijiet tar-reklutaġġ (intervista u testijiet opzjonali oħra) u se tiġi mblukkat għal sitt xhur (mill-jum minn meta r-riżultati kienu ppubblikati fil-Kont tal-EPSO tiegħek) milli tiġi mistieden biex tagħmel kwalunkwe test ieħor għal dak l-istess grupp ta’ funzjoni jew wieħed ogħla. It-testijiet tal-kompetenza se jiġu kkoreġuti biss jekk tgħaddi mit-testijiet tar-raġunament.

aktar

X’jiġri jekk ngħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni?

Jekk tgħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni (trid iġġib il-marka minima biex tgħaddi f'kull test kif speċifikat fis-sejħa), tiġi mistieden għal intervista mis-servizz tar-reklutaġġ. Il-validità tar-riżultati (mid-data meta r-riżultati kienu ppubblikati fil-profil tal-EPSO tiegħek) hija kif ġej: testijiet tar-raġunament għal 10 snin testijiet tal-kompetenza għal 5 snin Ir-riżultati huma dejjem validi għall-profil u l-qasam ta’ kompetenza li ġejt ittestjat għalihom kif ukoll għal kwalunkwe grupp ta’ funzjoni inferjuri. Eżempju: Tgħaddi mit-testijiet ta’ raġunament u tal-kompetenza għall-Profil...

aktar

Riżultat aħjar fit-testijiet iżid iċ-ċansijiet li niġi reklutat?

Le. Ir-riżultati tat-testijiet ta’ selezzjoni huma biss fil-forma għaddejt/ma għaddejtx. Il-punteġġ tiegħek se jkun viżibbli għalik biss (permezz tal-Kont tal-EPSO tiegħek). Is-servizzi tar-reklutaġġ se jaraw biss jekk kandidat ikunx għadda jew le mit-testijiet. Is-servizzi tar-reklutaġġ m’għandhomx jirrikjedu li tagħtihom prova li għaddejt mit-testijiet tal-EPSO peress li l-informazzjoni neċessarja dwar l-istatus tiegħek hija disponibbli u aċċessibbli għalihom direttament fil-bażi tad-dejta tal-kandidati.

aktar

Għaliex ma ninsabx fil-lista preliminari biex nagħmel it-testijiet ta’ selezzjoni (it-testijiet fuq il-kompjuter - CBT)?

Is-selezzjonijiet CAST normalment jattiraw numru kbir ta’ applikazzjonijiet. Madankollu, is-servizzi tar-reklutaġġ jagħżlu biss u jqiegħdu f’lista preliminari l-kandidati li l-profili tagħhom jissodisfaw bl-aħjar mod ir-rekwiżiti u l-ħtiġijiet tagħhom. Il-ħtiġijiet tar-reklutaġġ jistgħu jvarjaw skont l-impjiegi u l-istituzzjonijiet.

aktar

Meta se joħorġu r-riżultati tiegħi tat-testijiet ta’ selezzjoni fuq il-kompjuter (CBT)?

Se tirċievi r-riżultati tiegħek tat-testijiet ta’ selezzjoni permezz tal-Kont tal-EPSO tiegħek bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn wara t-tmiem tal-perjodu tal-ittestjar li matulu tkun għamilt it-test. Minħabba n-natura dejjem għaddejja ta’ din il-proċedura (u b’hekk l-isem CAST Permanenti), se jkun hemm għadd ta’ perjodi tal-ittestjar kull sena.

aktar

X’tipi ta’ testijiet se jkolli nagħmel jekk niġi preselezzjonat?

Jekk tiġi preselezzjonat, tiġi mistieden tagħmel serje ta’ testijiet b’għażla multipla biex jiġu vvalutati l-aptitudnijiet ġenerali tiegħek fir-raġunament verbali, numeriku u astratt (fil-Lingwa 1) u test tal-kompetenza speċifika għall-profil u l-grupp ta’ funzjoni li tkun applikajt għalih (fil-Lingwa 2).  Jekk diġà għaddejt mit-testijiet ta’ raġunament għall-istess grupp ta’ funzjoni jew għal grupp ta’ funzjonijiet ogħla, iżda mhux it-test tal-kompetenza, tiġi mistieden biss biex tagħmel it-test tal-kompetenza. Jekk jogħġbok agħti wkoll ħarsa lejn it-testijiet kampjun tagħna (“Aġenti...

aktar

X’jiġri wara li nissottometti l-applikazzjoni tiegħi?

Is-servizzi tar-reklutaġġ se jfittxu, f'intervalli regolari, il-bażi tad-dejta tal-kandidati kollha rreġistrati u jqiegħdu f’lista preliminari lil dawk li jissodisfaw bl-aħjar mod ir-rekwiżiti speċifiċi relatati ma’ kull post tax-xogħol battal. Ara li taġġorna l-applikazzjoni tiegħek kull sitt xhur, biex tindika li għadek interesat u tibqa’ viżibbli u tkun għadek tista’ tinsab fil-bażi tad-dejta. Il-kandidati fil-lista preliminari biss se jiġu mistiedna jibbukkjaw u jagħmlu test ta’ selezzjoni organizzat mill-EPSO permezz tal-Kont tal-EPSO tagħhom.

aktar

Kif se jintgħażlu l-kandidati fil-proċedura tal-CAST Permanenti?

Il-proċess ta’ selezzjoni tal-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni) huwa differenti mill-Kompetizzjonijiet. Id-differenza ewlenija hija li numru limitat biss ta’ kandidati preselezzjonati se jiġu ttestjati. Is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx li awtomatikament se tiġi mistieden tagħmel it-testijiet bil-kompjuter. Il-kandidati mqiegħda fil-lista preliminari mis-servizzi tar-reklutaġġ biss se jiġu mistiedna jagħmlu t-testijiet ta’ selezzjoni meta jkun hemm post tax-xogħol battal. Dan ifisser li jista’ jagħti l-każ li qatt ma tiġi kkuntattjat. Il-proċess ta’ selezzjoni huwa rapidu...

aktar

Nista’ nimmodifika l-kontenut tal-applikazzjoni tiegħi ladarba tkun ġiet ivvalidata?

Bl-eċċezzjoni tal-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni dwar din il-proċedura ta’ selezzjoni), ladarba l-applikazzjoni tiġi vvalidata, ma tistax tbiddel il-kontenut tagħha, peress li l-EPSO jipproċessa d-data tiegħek immedjatament. Għall-CAST Permanenti, il-kandidati li ssottomettew l-applikazzjoni huma mħeġġa jaġġornawha kull sitt xhur biex jindikaw li għadhom interessati f’dik il-proċedura ta’ selezzjoni u biex jibqgħu viżibbli għas-servizzi tar-reklutaġġ. Tista’ ttella’ jew taġġorna s-CV tiegħek fil-Kont tal-EPSO fi kwalunkwe ħin. Madankollu, din l-informazzjoni tintuża biss mis-...

aktar

Nista’ nerġa’ nuża l-applikazzjoni/jiet ta’ EPSO preċedenti?

L-applikazzjoni/jiet kollha għall-EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST għall-Aġenziji Eżekuttivi) validati sal-25.11.2016 (f’nofsinhar ħin ta’ Brussell) ġew migrati awtomatikament għall-CAST Permanenti (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Jekk diġà għaddejt mit-testijiet ta’ selezzjoni organizzati mill-EPSO għall-EPSO/CAST/P/1-4/2015, ir-riżultati tiegħek se jibqgħu validi (10 snin għat-testijiet tar-raġunament, 5 snin għat-testijiet tal-kompetenza).

aktar

X’inhuma d-dmirijiet tal-Aġenti Kuntrattwali fl-Istituzzjonijiet tal-UE?

Il-persunal kuntrattwali (CAST) jiġi reklutat biex iwettaq xogħol manwali jew ħidma ta’ servizz ta’ appoġġ amministrattiv jew biex jagħti kapaċità addizzjonali f'oqsma speċjalizzati fejn m'hemmx biżżejjed uffiċjali bil-ħiliet meħtieġa. Il-persunal b'kuntratt jiġi impjegat għal perjodu massimu fiss, bosta drabi b'kuntratti inizjali iqsar ta' 6-12-il xahar, skont it-tip ta' xogħol. F’xi korpi tal-UE, jista’ jkun possibbli li l-kuntratt jiġi mtawwal għal perjodu ta’ żmien indefinit.

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le