Veelgestelde vragen

CAST Permanent

Mag ik meer dan één aanvraag indienen voor deelname aan de "permanente CAST-selectieprocedure" voor vertalers?

Het is niet toegestaan om meer dan eens te solliciteren voor hetzelfde profiel, ook niet met verschillende doeltalen. We adviseren u alle talen die u beheerst in te vullen op het sollicitatieformulier onder "Talenkennis". Aan de hand daarvan kunnen de aanwervende diensten kandidaten vinden die voldoen aan hun behoeften.

meer

Hoe wordt mijn talenkennis bij de "permanente CAST-selectieprocedures voor vertalers" getest?

Bij de EPSO-testen worden uw talen alleen als volgt beoordeeld: uw taal 1 (een van de 24 officiële EU-talen, minimaal niveau C1) door middel van meerkeuzetesten verbaal, numeriek en abstract redeneren uw taal 2 (Engels, Duits of Frans, minimaal niveau B2) door middel van een meerkeuzetest begrijpend lezen. Meer informatie over bovenstaande tests vindt u op onze pagina met oefentests. Zo nodig kunnen aanwervende diensten nog aanvullende tests organiseren, zoals vertaaltoetsen.

meer

Hoeveel talen moet ik kennen om te kunnen deelnemen aan de permanente CAST-selectieprocedure voor vertalers?

In tegenstelling tot sommige andere vergelijkende onderzoeken (in het bijzonder die voor taalkundigen) hoeft u voor de permanente CAST-selectieprocedure voor vertalers maar twee in plaats van drie officiële EU-talen te beheersen: uw taal 1 moet een van de 24 officiële EU-talen zijn, minimaal op niveau C1 en uw taal 2 moet verschillen van taal 1 en moet Engels, Frans of Duits zijn, minimaal op niveau B2  

meer

Hoe verzet ik mijn afspraak voor de computertests voor een CAST/P-selectieprocedure?

Binnen de boekings- en testperiode kunt u uw afspraak voor de meerkeuzetest verzetten, afhankelijk van de beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden:

meer

Er was een probleem met een van mijn meerkeuzevragen bij de selectieprocedure van arbeidscontractanten (de permanente CAST-selectieprocedure). Wat kan ik doen?

Heeft u serieuze twijfels over de inhoud van een van de vragen, dan kunt u binnen drie kalenderdagen na uw test contact opnemen met EPSO. U moet het probleem en uw kandidaatnummer duidelijk vermelden. In de uitnodiging voor het indienen van blijken van belangstelling vindt u informatie over de te volgen procedure. Als blijkt dat de vraag niet voldoet aan de strenge eisen van EPSO- zal deze vraag worden verbeterd of uit de databank worden gewist- kunt u recht hebben op compensatie als er negatieve gevolgen voor u aan verbonden waren Meer informatie over de permanente CAST-selectieprocedure

meer

Ik heb geen belangstelling meer voor de baan. Wat moet ik doen?

Heeft u nog belangstelling voor een baan, dan moet u dat om de zes maanden opnieuw bevestigen. Heeft u geen belangstelling meer voor verdere tests en/of vacatures dan hoeft u niets te doen. Zes maanden na uw laatste bevestiging of aanpassing van uw dossier, wordt uw sollicitatie automatisch verborgen en kunnen diensten met een vacature u niet meer uitnodigen. Uw dossier blijft wel bestaan en u kunt het later op elk gewenst moment weer activeren.

meer

Ik ben uitgenodigd voor een test, maar ik heb geen belangstelling meer. Wat moet ik doen?

Wilt u niet meer meedoen aan de tests waarvoor u bent uitgenodigd, dan hoeft u gewoon geen test te boeken. Heeft u al een tijdstip voor uw test geboekt, dan kunt u die afspraak tot 48 uur van tevoren online annuleren. Volg daarvoor de link in de bevestiging die u na uw boeking via uw EPSO-account heeft ontvangen. Als u de tests niet aflegt, betekent dat niet dat uw dossier geblokkeerd wordt. Ontstaat er op een later tijdstip een vacature bij een andere dienst, dan kan die dienst u dus opnieuw uitnodigen. 

meer

Kan ik voor meer dan één profiel en/of functiegroep worden geselecteerd?

Ja, bij de preselectie kunt u voor meer dan één profiel en/of functiegroep in aanmerking worden genomen, maar in de meeste gevallen wordt een kandidaat per testperiode maar voor één profiel in één functiegroep getest. Geeft u zich op voor verschillende profielen/functiegroepen, dan zult u de tests moeten afleggen in de volgorde waarin EPSO u uitnodigt. U kunt als kandidaat binnen een testperiode wel worden uitgenodigd voor meer dan één bekwaamheidstest, als het gaat om verschillende profielen. Dit kan ook gebeuren als u eerder al voor een redeneertoets bent geslaagd. De volgorde van de...

meer

Ik ben bij EPSO/CAST/P1-4/2015 geslaagd voor de test van het redeneervermogen, maar gezakt voor de vaardigheidstoets. Hoef ik bij de permanente CAST-selectieprocedure nu alleen de vaardigheidstoets af te leggen?

Nee, als u bij EPSO/CAST/P1-4/2015 alleen geslaagd bent voor de test van het redeneervermogen, dan zult u bij de permanente CAST-selectieprocedure, voor zover u opnieuw door de preselectie komt, alle tests opnieuw moeten afleggen (dus zowel de test van het redeneervermogen als de competentie- of vaardigheidstoets).

meer

Wat voor een contract krijg ik?

Bij de indienstneming krijgt u een contract van het type 3a of 3b aangeboden, afhankelijk van de behoeften en de juridische voorwaarden van de betrokken instelling. Zie bijlage III, punt 5, van de Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor meer informatie over de contractbepalingen.

meer

Waar en wanneer moet ik bij de permanente CAST-selectieprocedure de door EPSO georganiseerde meerkeuzetoetsen per computer afleggen?

De permanente CAST-selectieprocedure verschilt van die voor een vergelijkend onderzoek. Alleen als u op de shortlist staat, kunt u deelnemen aan de CAST-selectieprocedure. U ontvangt dan via uw EPSO-account een uitnodiging om een afspraak te maken voor de tests. Raadpleeg uw EPSO-account minstens twee keer per week. U moet binnen de gestelde termijn een afspraak maken en de tests afleggen. Deze tests worden afgenomen in testcentra over de hele wereld. De lijst van testcentra krijgt u bij uw uitnodiging. U krijgt geen vergoeding van uw reiskosten.

meer

Wat is het aanvangssalaris van arbeidscontractanten?

Maandelijks basissalaris (in euro) bij een 40-urige werkweek (1.7.2015), salaristrap 1: Functiegroep IV (rang 13-18): 3246 - 6020 euroFunctiegroep III (rang 8-12): 2536 - 4156 euroFunctiegroep II (rang 4-7): 1980 - 2869 euroFunctiegroep I (rang 1-3): 1907 - 2869 euro U vindt meer informatie over de arbeidsvoorwaarden in het personeelsstatuut. Bekijk ook de meest recente gegevens over de salarissen van ambtenaren en andere personeelsleden.

meer

Wanneer hoor ik wie er belangstelling voor mijn profiel heeft?

Bent u door de preselectie en de tests geraakt, dan kunnen diensten die belangstelling hebben voor uw profiel, contact met u opnemen (via het e-mailadres van uw EPSO-account) en u uitnodigen voor een gesprek en eventuele aanvullende tests met het oog op uw aanwerving. Tijdens de selectieprocedure geeft EPSO u geen enkele informatie over welke diensten belangstelling hebben om u aan te nemen.

meer

Wat gebeurt er als ik voor de selectietests slaag, maar niet voor het sollicitatiegesprek of de aanvullende tests?

Als u voor de selectieproeven voor een bepaald profiel en een bepaalde functiegroep slaagt, blijven uw resultaten geldig en in de database zichtbaar gedurende de termijn die stond vermeld in de uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling (tien jaar voor de redeneertests en vijf jaar voor de competentietest). Diensten met vacatures kunnen u al die tijd dan direct uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Ze kunnen voor een bepaalde vacature wel meerdere kandidaten oproepen. Als u voor de selectietests slaagt en voor een sollicitatiegesprek en eventuele aanvullende tests wordt...

meer

Wat gebeurt er als ik niet voor de selectietests slaag?

Als u niet voor alle selectietests het in de oproep bepaalde minimumaantal punten haalt, krijgt u geen uitnodiging voor verdere tests (sollicitatiegesprek en eventuele aanvullende tests). U kunt ook zes maanden lang (gerekend vanaf de dag waarop u de resultaten via uw EPSO-account zijn meegedeeld) niet worden uitgenodigd voor tests voor dezelfde of een hogere functiegroep. Uw competentietest wordt alleen beoordeeld als u slaagt voor de redeneertests. Slaagt u wel voor de redeneertests maar niet voor de competentietest, dan hoeft u alleen de competentietest opnieuw af te leggen, als u na zes...

meer

Wat gebeurt er als ik voor de selectietests slaag?

Als u voor de selectietests slaagt (d.w.z. voor elke test het in de oproep bepaalde minimumaantal punten haalt), krijgt u van de dienst die u op de shortlist had gezet, een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De resultaten van de selectietests blijven geldig (gerekend vanaf de dag dat deze u via uw EPSO-account zijn meegedeeld) voor een termijn van: 10 jaar voor de test van het redeneervermogen 5 jaar voor de competentietest Dit geldt niet alleen voor het het profiel en het competentiegebied waarvoor u getest bent, maar ook voor alle lagere functiegroepen binnen dat profiel. Voorbeeld:...

meer

Als ik beter scoor op de tests, heb ik dan meer kans op een baan?

Nee. U slaagt of zakt voor de tests. Alleen ú krijgt de score te zien (via uw EPSO-account). De afdelingen die personeel zoeken, zien alleen of een kandidaat geslaagd of gezakt is. U hoeft die afdelingen ook geen bewijs te geven dat u geslaagd bent voor de EPSO-tests. Alle informatie staat in de databank.

meer

Waarom sta ik niet op de shortlist voor de selectieproeven?

Bij CAST-procedures melden zich meestal erg veel kandidaten. Maar de afdelingen met vacatures zetten alleen de kandidaten op hun shortlist die het best beantwoorden aan hun behoeften. Die behoeften variëren per instelling, afdeling en functie.

meer

Wanneer krijg ik de resultaten van mijn selectieproeven?

U ontvangt de resultaten van uw proeven via uw EPSO-account, ongeveer twee weken na afloop van de periode waarin de proeven per computer hebben plaatsgevonden. Aangezien dit een permanente procedure is (vandaar de naam ”CAST Permanent”) zijn er per jaar verschillende testperiodes.

meer

Wat voor proeven moet ik afleggen als ik op de shortlist kom?

Wordt u op de shortlist geplaatst, dan wordt u uitgenodigd voor een reeks meerkeuzetests waarbij uw vermogen tot verbaal, numeriek en abstract redeneren wordt getest (in taal 1). Daarnaast moet u (in taal 2) een specifieke vaardigheidsproef afleggen die is afgestemd op het profiel en de functiegroep waarvoor u heeft gesolliciteerd.  Bent u al geslaagd voor de test verbaal redeneren voor dezelfde of een hogere functiegroep, maar niet voor de bekwaamheidstest, dan hoeft u alleen de bekwaamheidstest af te leggen. Kijk ook eens naar onze oefentests ("arbeidscontractanten" – "Bekwaamheidstest")...

meer

Wat gebeurt er nadat ik mijn sollicitatieformulier heb ingevuld?

Ontstaat er een vacature bij een afdeling, dan moet die afdeling in de database kijken en een shortlist maken van de kandidaten die het best aan de criteria beantwoorden. Zorg dat u uw profiel om de zes maanden of vaker bijwerkt. Zo laat u zien dat u nog steeds belangstelling heeft en maakt u meer kans om in de database te worden opgemerkt. Alleen kandidaten die op een shortlist komen, krijgen een uitnodiging en kunnen via hun EPSO-account een afspraak maken voor een selectieproef bij EPSO.

meer

Hoe worden de kandidaten geselecteerd bij de permanente CAST-selectieprocedure?

De permanente CAST-selectieprocedure verschilt van die voor een vergelijkend onderzoek. Het grootste verschil is dat slechts een beperkt aantal vooraf geselecteerde kandidaten wordt getest. Als u solliciteert, wordt u niet automatisch uitgenodigd voor de tests die via de computer worden afgenomen. Alleen kandidaten die bij een vacature door de betrokken dienst op de shortlist worden gezet, krijgen een uitnodiging voor deze tests. Dat betekent dat u misschien nooit iets van ons zult horen. De selectieprocedure verloopt snel en efficiënt.

meer

Kan ik de inhoud van mijn sollicitatie nog veranderen als deze al gevalideerd is?

Behalve bij de permanente CAST-selectieprocedure kunt u een eenmaal gevalideerde sollicitatie niet meer wijzigen, omdat EPSO de gegevens meteen verwerkt. Heeft u zich voor de permanente CAST-selectieprocedure aangemeld, werk dan om de zes maanden uw sollicitatie bij om aan te geven dat u nog steeds belangstelling heeft en om ervoor te zorgen dat de aanwervende diensten u kunnen vinden. U kunt uw cv via uw EPSO-account op elk gewenst moment uploaden of updaten. Deze informatie wordt echter alleen gebruikt door de diensten met vacatures. Zij speelt geen rol bij de beoordeling en is ook niet...

meer

Kan ik mijn eerdere EPSO-sollicitatie(s) opnieuw gebruiken?

Alle sollicitaties voor EPSO/CAST/P/1-4/2015 (CAST voor uitvoerende agentschappen) die gevalideerd werden vóór 25.11.2016 (12.00 uur Brusselse tijd), zijn automatisch opgenomen in de permanente CAST-selectieprocedure (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Bent u al geslaagd voor de selectieproeven van EPSO voor EPSO/CAST/P/1-4/2015, dan blijven uw resultaten geldig (die van tests voor het redeneervermogen tien jaar, die van vaardigheidsproeven vijf jaar).

meer

Wat zijn de taken van een arbeidscontractant?

Arbeidscontractanten (CAST) leveren praktische of administratieve ondersteunende diensten of zorgen voor extra mankracht op gespecialiseerde terreinen waarop onvoldoende ambtenaren over de nodige vaardigheden beschikken. Ze worden voor een beperkte termijn in dienst genomen, vaak eerst met een korter contract van 6-12 maanden, naargelang het soort werk. Bij sommige EU-organen kan het contract voor onbepaalde tijd worden verlengd.

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee