Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > My selection procedure > Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι 2017

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι 2017

Στην περίπτωση διαγωνισμών για εξειδικευμένο προσωπικό, ποιοι κανόνες ισχύουν όσον αφορά τις γλώσσες;

Στην περίπτωση διαγωνισμών για εξειδικευμένο προσωπικό, οι γλώσσες καθορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης και των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών. Έτσι, για τους προσεχείς διαγωνισμούς, θα έχουμε μόνο αγγλικά για τον χρηματοοικονομικό τομέα (γλώσσα εργασίας των χρηματοπιστωτικών αγορών), γαλλικά και αγγλικά για τους νοσηλευτές (γλώσσες εργασίας των ιατρικών υπηρεσιών και των σχετικών εργαλείων τους) κ.λπ., ενώ στην περίπτωση του διαγωνισμού για εκπροσώπηση στη Νότια Αμερική, οι απαιτούμενες γλώσσες θα είναι πιθανόν τα ισπανικά και τα πορτογαλικά. 

περισσότερα

Μπορείτε να μου πείτε ποιες πέντε γλώσσες θα προταθούν για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης και τη δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας;

Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου εγγραφής, ώστε να συγκεντρωθούν τα δεδομένα όλων των αιτήσεων, για να μπορέσουμε να καταρτίσουμε τον κατάλογο των γλωσσών που δηλώνονται συχνότερα από τους υποψηφίους. Οι στατιστικές προηγούμενων διαγωνισμών δεν ωφελούν γιατί τα σχετικά δεδομένα επηρεάζονται από το γεγονός ότι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική ήταν υποχρεωτικές γλώσσες. Ωστόσο, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ευρωπαϊκή έκθεση για τις πλέον χρησιμοποιούμενες και διαδεδομένες γλώσσες, η οποία μπορεί να σας δώσει μια ιδέα χωρίς όμως καμία εγγύηση. Επιπλέον,...

περισσότερα

Σε ποιες γλώσσες θα υποβληθώ στις σχετικές δοκιμασίες;

Οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές γλώσσες: - μία γλώσσα για την ευχέρεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς, την κατανόηση κειμένου και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - MCQ): επιλέγετε τη γλώσσα αυτή από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - μία γλώσσα για τη δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης: επιλέγετε τη γλώσσα αυτή στο δεύτερο μέρος της αίτησης, από τις γλώσσες που έχετε αναφέρει στο πρώτο μέρος της αίτησής σας. Η αίτησή σας πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα αυτή. 

περισσότερα

Δηλαδή, είναι προς το συμφέρον μου να δηλώσω ότι γνωρίζω και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ;

Όχι, επειδή κατ΄αρχάς θα κινήσετε τις υποψίες των υπηρεσιών προσλήψεων και των μελών της εξεταστικής επιτροπής που θα δουν ότι δηλώνετε γνώση 24 γλωσσών, και δεύτερον, μπορεί να υποχρεωθείτε να υποβληθείτε στις δοκιμασίες σε μια γλώσσα που έχετε μεν δηλώσει αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζετε. Επομένως, έχει σημασία να δηλώσετε μόνο τις γλώσσες στις οποίες είστε σε θέση να υποβληθείτε στις δοκιμασίες. Δεν θα μπορείτε να προσθέσετε άλλη γλώσσα στην αίτησή σας αφότου ολοκληρώσετε το πρώτο στάδιο της εγγραφής.

περισσότερα

Ποιές γλωσσικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων;

Σε ποια γλώσσα γίνονται οι δοκιμασίες στους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων; Οι δοκιμασίες των διαγωνισμών γενικών καθηκόντων γίνονται σε δύο διαφορετικές γλώσσες:

περισσότερα

Γιατί ισχύουν νέες γλωσσικές ρυθμίσεις για τους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων το 2017;

Μέχρι τώρα, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για διαγωνισμό γενικών καθηκόντων μπορούσαν να επιλέξουν ως δεύτερη γλώσσα τους τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά (γλώσσα που θα χρησιμοποιούσαν κατά τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης). Οι τρεις αυτές γλώσσες θεωρούνται σε γενικές γραμμές οι καθιερωμένες γλώσσες εργασίας των περισσότερων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Μετά από διαμαρτυρίες των κρατών μελών, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε ότι αυτή η περιορισμένη δυνατότητα επιλογής δεν δικαιολογείται. Οι νέοι γλωσσικοί κανόνες της EPSO έχουν σκοπό να παράσχουν στους...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι