Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > My selection procedure > Korkeakoulututkinnon suorittaneet hallintovirkamiehet 2017

Korkeakoulututkinnon suorittaneet hallintovirkamiehet 2017

Millaiset kielivaatimukset on asiantuntijoille suunnatuissa kilpailuissa?

Asiantuntijoille järjestettävien kilpailujen kielivaatimukset vaihtelevat tapauskohtaisesti palvelukseen ottavien yksiköiden tarpeista riippuen. Esimerkiksi rahoitusalan kilpailussa asiantuntijoilta vaaditaan mahdollisesti vain englantia (se on rahoitusmarkkinoiden kieli) ja sairaanhoitajilta ranskaa ja englantia (toimielinten terveyspalveluiden työkielet), kun taas Etelä-Amerikan edustustoa koskevassa kilpailussa vaaditaan todennäköisesti espanjaa ja portugalia. 

lisää

Mitkä ovat ne 5 kieltä, joista hakijan pitää valita yksi arviointikeskusvaihetta ja postikoritehtävää varten?

Kyseiset 5 kieltä tiedetään vasta ensimmäisen hakuvaiheen päätyttyä, jolloin EPSO käy läpi hakemukset ja laatii luettelon yleisimmistä hakijoiden osaamista kielistä. Aiempien kilpailujen tilastoista ei ole hyötyä tässä yhteydessä, sillä aiemmin hakijoiden oli ilmoitettava osaavansa ainakin joko englantia, ranskaa tai saksaa, eli tilastot ovat vääristyneitä. Europeans and their languages -raportista käyvät ilmi EU:ssa yleisimmin käytetyt kielet. Sen perusteella ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä siitä, mitkä kielet valikoituvat yleisimmiksi missäkin kilpailussa. Ensimmäisen hakuvaiheen...

lisää

Millä kielellä kokeet suoritetaan?

Kokeet jaetaan kahteen osaan, jotka suoritetaan eri kielillä: - numeerisen, kielellisen ja abstraktin päättelyn kokeet (monivalintakysymykset) tehdään jollakin Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä - postikoritehtävässä ja arviointikeskusvaiheessa käytettävä kieli valitaan hakemuksen toisessa osassa. Sen on oltava jokin hakemuksen ensimmäisessä osassa ilmoittamistasi kielistä. Myös hakemuksen loppuosa täytetään tällä kielellä. 

lisää

Kannattaako minun ilmoittaa osaavani kaikkia EU:n virallisia kieliä?

Ei kannata. Jos olet ilmoittanut osaavasi 24:ää eri kieltä, se herättää epäilyksiä. Lisäksi vaarana on, että joudut tekemään kokeet kielellä, jota et todellisuudessa osaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoitat hakemuksessasi vain ne kielet, joita osaat ja joilla olet valmis osallistumaan kokeisiin. Kieliä ei voi lisätä hakemukseen sen jälkeen, kun haun ensimmäinen vaihe on päättynyt.

lisää

Millaiset ovat yleisvirkamieskilpailun kielijärjestelyt?

Millä kielellä yleisvirkamieskilpailun hakijat suorittavat kokeet? Yleisvirkamieskilpailun hakija suorittaa kokeita 2 kielellä.

lisää

Miksi yleisvirkamiesten kilpailuissa on uudenlaiset kielijärjestelyt vuonna 2017?

Yleisvirkamieskilpailuun osallistuvien hakijoiden oli aiemmin valittava englanti, ranska tai saksa toiseksi kielekseen (kieleksi, jolla he suorittavat arviointikeskusvaiheen kokeet). Näitä kolmea kieltä pidetään yleisesti työkielinä suurimmassa osassa EU:n toimielimistä. EU-mailta tuli kuitenkin valituksia, että kielivalikoimaa ei ollut perusteltua rajoittaa tällä tavoin, ja unionin tuomioistuin vahvisti tämän kannan. EPSOn uusien kielisääntöjen tavoitteena on luoda virkamieskilpailuille objektiiviset, selkeät ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset kielelliset puitteet. Asiantuntijoille ja...

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En