Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > My selection procedure > 2017 – Administrátori

2017 – Administrátori

Aké jazykové pravidlá platia pri výberových konaniach pre špecialistov?

V rámci výberových konaní zameraných na špecialistov sa jazyky určujú v jednotlivých prípadoch v závislosti od požiadaviek na dané pracovné miesto a potrieb náborových útvarov. Z tohto dôvodu bude angličtina jediným jazykom pri plánovaných výberových konaniach v oblasti financií (keďže je pracovným jazykom na finančných trhoch), ďalej francúzština a angličtina pre zdravotné sestry (oba sú pracovnými jazykmi lekárskej služby a pracovných nástrojov) atď., pričom v rámci výberového konania na zastúpenia v Južnej Amerike budú požadovanými jazykmi pravdepodobne španielčina a portugalčina. 

viac

Môžete mi povedať, ktorých päť jazykov bude navrhnutých na testy v hodnotiacom centre a simulované vybavovanie elektronickej pošty?

Aby sme mohli zostaviť zoznam jazykov, ktoré uchádzači najčastejšie uvádzajú, musíme počkať do konca prvej fázy registrácie, kedy sa zozbierajú údaje zo všetkých prihlášok. Štatistické údaje z predchádzajúcich výberových konaní sú nepodstatné, keďže tieto údaje boli ovplyvnené tým, že v tom čase bola povinná angličtina, francúzština alebo nemčina. Môžete si však pozrieť európsku správu o najovládanejších a najpoužívanejších jazykoch, ktorá vám síce môže poskytnúť určité usmernenie, ale žiadne záruky. Týchto päť jazykov, ktoré úrad EPSO navrhne na základe údajov z prihlášok po skončení prvej...

viac

V akých jazykoch absolvujem testy?

Testy sa budú konať v dvoch odlišných jazykoch: – V prvom jazyku bude numerický a verbálny test a test abstraktného uvažovania (testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami) – tento jazyk si zvolíte spomedzi 24 úradných jazykov Európskej únie. – V druhom jazyku bude simulované vybavovanie elektronickej pošty a testy v hodnotiacom centre – tento jazyk si zvolíte v druhej časti prihlášky, a to z jazykov, ktoré ste uviedli v prvej časti prihlášky. V tomto jazyku musíte vyplniť prihlášku. 

viac

Je v takomto prípade v mojom záujme, ak uvediem, že ovládam 24 úradných jazykov EÚ?

Nie. Po prvé, náboroví zamestnanci a členovia výberovej komisie uvidia, že hovoríte 24 jazykmi, čo vyvolá ich nedôveru, a po druhé, mohli by vás podrobiť skúške v jazyku, ktorý ste síce uviedli, ale v skutočnosti ho neovládate. Preto je dôležité, aby ste uviedli iba tie jazyky, v ktorých ste pripravení absolvovať testy. Možnosť doplniť niektorý jazyk na prihláške po prvej fáze registrácie už nebude viac k dispozícii.

viac

Aký jazykový režim sa uplatňuje pri všeobecných výberových konaniach?

V ktorom jazyku uchádzači absolvujú testy v rámci všeobecného výberového konania? Uchádzač vo všeobecnom výberovom konaní absolvuje testy v dvoch odlišných jazykoch:

viac

Prečo teda nový jazykový režim pre všeobecné výberové konania v roku 2017?

V minulosti si pri prihlasovaní na všeobecné výberové konanie museli uchádzači ako svoj druhý jazyk vybrať medzi angličtinou, francúzštinou alebo nemčinou (jazyk, v ktorom absolvovali testy v hodnotiacom centre). Tieto tri jazyky sa vo všeobecnosti považujú za de facto pracovné jazyky väčšiny európskych inštitúcií. V nadväznosti na niekoľko sťažností z členských štátov Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že tento obmedzený výber nie je odôvodnený. Cieľom nových jazykových pravidiel úradu EPSO je uchádzačom zabezpečiť také jazykové prostredie, ktoré je súčasne objektívne, zrozumiteľné, čo...

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie