Συχνές ερωτήσεις

Άλλο

Διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη

Εδώ θα βρείτε συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη, οι οποίες έχουν κλείσει όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων: http://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_el

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι