Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > My selection procedure > Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου 2017

Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου 2017

Σε ποια γλώσσα θα συμμετάσχουν στις δοκιμασίες οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό γραμματέων και βοηθών γραφείου;

Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό γραμματέων και βοηθών γραφείου θα συμμετάσχουν στις δοκιμασίες σε δύο διαφορετικές γλώσσες.

περισσότερα

Πώς ολοκληρώνω την αίτησή μου για συμμετοχή στον διαγωνισμό;

Οι υποψήφιοι που κλήθηκαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

περισσότερα

Γιατί δεν μπορώ πια να τροποποιήσω τις γλωσσικές μου γνώσεις στο δεύτερο μέρος της αίτησής μου;

Στο πρώτο μέρος της αίτησης, ζητήσαμε από τους υποψηφίους να δηλώσουν τις γνώσεις τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μετά την επικύρωση του πρώτου μέρους της αίτησης, δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε τις γλώσσες που έχετε δηλώσει. Με βάση τις δηλώσεις των υποψηφίων, σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 5 γλωσσών για τις δοκιμασίες του διαγωνισμού. Στο δεύτερο μέρος της αίτησης, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε από τις 11/01/2018, μπορούν να επιλέξουν γλώσσες για τις δοκιμασίες μόνο οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει τουλάχιστον 2 γλώσσες (μία σε επίπεδο τουλάχιστον Β2...

περισσότερα

Υπάρχει πρόβλημα με τις ημερομηνίες στο έντυπο της αίτησης. Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω ημερομηνία μετά τις 11/12/2017;

Κύριος σκοπός της αίτησης είναι να προσδιοριστεί κατά πόσο, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ένας υποψήφιος πληροί τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχετε υπόψη ότι:

περισσότερα

Γιατί να μην υποχρεώνονται όλοι οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν γλώσσα άλλη από τη μητρική τους στο στάδιο αξιολόγησης;

Δεν θα ήταν δικαιότερο από το να πρέπει να διαγωνιστεί κανείς με υποψηφίους που χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα; Η εξεταστική επιτροπή είναι αδύνατον να επαληθεύσει ποια είναι η μητρική γλώσσα ενός υποψηφίου, καθώς αυτή δεν αντιστοιχεί πάντα στην ιθαγένεια. Κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να έχουν πολλές γλώσσες ως μητρική τους, και άλλοι ίσως προτιμούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες στη γλώσσα που χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους και όχι στη γλώσσα που μιλούν, ή μιλούσαν, στο σπίτι τους. Για τον λόγο αυτό, η EPSO επέλεξε να γίνονται οι δοκιμασίες σε γλώσσες κοινές για την...

περισσότερα

Σε ποια γλώσσα θα συμμετάσχω στις δοκιμασίες; Πότε πρέπει να επιλέξω τις γλώσσες μου για τις δοκιμασίες;

Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό γραμματέων και βοηθών γραφείου θα συμμετάσχουν στις δοκιμασίες σε δύο διαφορετικές γλώσσες, που πρέπει να επιλέξουν. Η επιλογή αυτή θα γίνει μόνο στο δεύτερο μέρος του εντύπου της αίτησης, όπου οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2. Στο πρώτο μέρος θα κληθούν μόνο να δηλώσουν τις γλώσσες που κατέχουν σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση) ή ανώτερο.

περισσότερα

Ποιες γλώσσες χρησιμοποιώ στις δοκιμασίες;

Οι δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε δύο διαφορετικές γλώσσες: - Μία γλώσσα για τις δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών: επιλέγετε αυτή τη γλώσσα από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Μία γλώσσα για τις δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων, τη δοκιμασία e-tray και τις άλλες δοκιμασίες του σταδίου αξιολόγησης: επιλέγετε αυτή τη γλώσσα στο δεύτερο στάδιο της αίτησης, από τις γλώσσες που δηλώσατε στο πρώτο στάδιο της αίτησής σας. Πρέπει να συμπληρώσετε την αίτησή σας σε αυτή τη γλώσσα. 

περισσότερα

Μπορείτε να μου πείτε ποιες πέντε γλώσσες θα προταθούν για τις δοκιμασίες επαγγελματικών δεξιοτήτων, τη δοκιμασία e-tray και τις άλλες δοκιμασίες του σταδίου αξιολόγησης;

Προτού καταρτίσουμε τον κατάλογο των γλωσσών που δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι, πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου εγγραφής για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία από όλες τις αιτήσεις. Τα στατιστικά στοιχεία από προηγούμενους διαγωνισμούς για γραμματείς δεν ισχύουν γιατί στην περίπτωση εκείνη τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά ήταν υποχρεωτικές γλώσσες. Επιπλέον, εναπόκειται στα θεσμικά όργανα να επικυρώσουν τις πέντε γλώσσες που θα προτείνει η EPSO βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώσει από τις αιτήσεις μετά τη λήξη του πρώτου σταδίου εγγραφής.

περισσότερα

Πρέπει να δηλώσω όλες τις γλώσσες που γνωρίζω; Πώς θα επιλεγούν οι γλώσσες των δοκιμασιών;

Στο πρώτο στάδιο της αίτησης, μπορείτε να δηλώσετε 10 το πολύ επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζετε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι γνωρίζετε τις παρακάτω γλώσσες: γαλλικά (άριστο επίπεδο - C2) ολλανδικά (άριστο επίπεδο - C2) αγγλικά (πολύ καλό επίπεδο - C1) γερμανικά (ικανοποιητικό επίπεδο - B2) πορτογαλικά (επίπεδο αρχαρίου - A1) Κατ΄ αρχάς, σας συγχαίρουμε για τη γλωσσομάθειά σας!

περισσότερα

Γιατί ισχύουν νέες γλωσσικές ρυθμίσεις για τους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων το 2017;

Μέχρι τώρα, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για διαγωνισμό γενικών καθηκόντων μπορούσαν να επιλέξουν ως δεύτερη γλώσσα τους τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά (γλώσσα που θα χρησιμοποιούσαν κατά τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης). Οι τρεις αυτές γλώσσες θεωρούνται σε γενικές γραμμές οι καθιερωμένες γλώσσες εργασίας των περισσότερων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Μετά από διαμαρτυρίες των κρατών μελών, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε ότι αυτή η περιορισμένη δυνατότητα επιλογής δεν δικαιολογείται. Οι νέοι γλωσσικοί κανόνες της EPSO έχουν σκοπό να παράσχουν στους...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι