Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > My selection procedure > Sihteerit/virkailijat 2017

Sihteerit/virkailijat 2017

Millä kielellä sihteeri-/virkailijakilpailun kokeet suoritetaan?

Sihteeri-/virkailijakilpailussa hakija suorittaa kokeita kahdella kielellä:

lisää

Miten kilpailun hakulomakkeen toinen osa täytetään ja hakemus viimeistellään?

Jos saat pyynnön täyttää hakulomakkeen toisen osan, toimi seuraavasti:

lisää

Miksi en voi enää muuttaa kielitaitoani koskevia tietoja hakemuksen toisessa osassa?

Hakemuksen ensimmäisessä osassa hakijat ilmoittavat kielitaitonsa kaikkien EU:n virallisten kielten osalta. Sen jälkeen, kun hakija validoi tämän osan, ei näitä kieliä koskevia tietoja enää pääse muuttamaan. Hakijoiden ilmoitusten perusteella on kokeisiin nyt valittu 5 kieltä. Hakemuksen toisen osan voi täyttää 11.1.2018 alkaen. Tässä toisessa osassa voivat ainoastaan ne hakijat, jotka ovat ilmoittaneet osaavansa vähintään 2:ta näistä 5:stä valitusta kielestä (yhdessä vähintään B2-tasoinen taito ja toisessa vähintään C1-tasoinen taito), valita kielet kokeita varten. Heidän on jo hakemuksen...

lisää

Miksi hakulomakkeen kalenteritoiminnossa ei voi valita päivämäärää, joka on myöhemmin kuin 11.12.2017?

Hakulomakkeen avulla halutaan ennen muuta selvittää, onko hakija täyttänyt kaikki kilpailuilmoituksessa mainitut edellytykset ennen hakuajan päättymistä. Tämän vuoksi on syytä muistaa seuraavat asiat: Hakemusten määräaika oli 12.12.2017. Päivämäärä, johon mennessä hakijan oli täytettävä hakuedellytykset, oli hakemusten määräaikaa edeltävä viimeinen kokonainen päivä eli 11.12.2017. Hakija voi halutessaan lisätä hakulomakkeeseen tietoa työkokemuksestaan, joka on hankittu viimeistään 11.12.2017. Hakemukseen voi lisätä myös ansioluettelon (ks. EPSO-tilin vasen valikko). Se toimitetaan...

lisää

Miksi kaikkien hakijoiden ei edellytetä käyttävän jotain muuta kieltä kuin äidinkieltään arviointivaiheen kokeissa?

Eikö se olisi oikeudenmukaisempaa kuin kilpailla äidinkieltään käyttävien hakijoiden kanssa? Valintalautakunnan ei ole aina helppo määrittää hakijan äidinkieltä. Voi olla, että äidinkieli ei ole automaattisesti johdettavissa kansalaisuuden perusteella. Joillakuilla voi olla useita äidinkieliä, ja jotkut hakijat tekevät kokeet mieluummin tavallisesti käyttämällään työkielellä. Tämän vuoksi EPSO on päättänyt järjestää kokeet kielillä, joita suurin osa hakijoista osaa. Tällainen kielivalikoima vastaa parhaiten kielellistä tilannetta myös EU-toimielimissä. Lisäksi on muistettava, että...

lisää

Millä kielellä kokeet suoritetaan? Missä vaiheessa minun on valittava kokeissa käyttämäni kielet?

Sihteeri/virkailija-kilpailun hakija suorittaa kokeita kahdella itse valitsemallaan kielellä. Kielivalinta tehdään vasta hakemuksen toisessa osassa, jossa hakijan on valittava kieli 1 ja kieli 2. Hakemuksen ensimmäisessä osassa hakijan on ilmoitettava kaikki kielet, joita hän osaa vähintään tasolla B2 (tyydyttävä taito).

lisää

Millä kielellä kokeet suoritetaan?

Kokeet jaetaan kahteen osaan, jotka suoritetaan eri kielillä: - numeerisen, kielellisen ja abstraktin päättelyn kokeet tehdään jollakin Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä - ammattitaitokokeissa, postikoritehtävässä ja muissa arviointivaiheen kokeissa käytettävä kieli valitaan hakemuksen toisessa osassa. Sen on oltava jokin hakemuksen ensimmäisessä osassa ilmoittamistasi kielistä. Myös hakemuksen loppuosa täytetään tällä kielellä. 

lisää

Mitkä ovat ne 5 kieltä, joista hakijan pitää valita yksi ammattitaitokokeita, postikoritehtävää ja muita arviointivaiheen kokeita varten?

Kyseiset 5 kieltä tiedetään vasta ensimmäisen hakuvaiheen päätyttyä, jolloin EPSO käy läpi hakemukset ja laatii luettelon yleisimmistä hakijoiden osaamista kielistä. Aiempien sihteerejä koskevien kilpailujen tilastoista ei ole hyötyä tässä yhteydessä, sillä aiemmin hakijoiden oli ilmoitettava osaavansa ainakin joko englantia, ranskaa tai saksaa, eli tilastot eivät vastaa nykytilannetta. Ensimmäisen hakuvaiheen päätyttyä EPSO laatii luettelon viidestä hakijoiden yleisimmin osaamasta kielestä. Sen jälkeen luettelo menee rekrytoivien EU:n toimielinten hyväksyttäväksi.

lisää

Pitääkö minun ilmoittaa kaikki osaamani kielet? Miten kokeiden kielet valitaan?

Haun ensimmäisessä vaiheessa voit ilmoittaa enintään 10 osaamaasi EU:n virallista kieltä. Esimerkki: Kielitaitosi on seuraava: ranska (erinomainen taso – C2) hollanti (erinomainen taso – C2) englanti (erittäin hyvä taso – C1) saksa (keskitaso – B2) portugali (alkeistaso – A1) Tällainen kielivalikoima osoittaa, että olet hyvin kielitaitoinen henkilö.

lisää

Miksi yleisvirkamiesten kilpailuissa on uudenlaiset kielijärjestelyt vuonna 2017?

Yleisvirkamieskilpailuun osallistuvien hakijoiden oli aiemmin valittava englanti, ranska tai saksa toiseksi kielekseen (kieleksi, jolla he suorittavat arviointikeskusvaiheen kokeet). Näitä kolmea kieltä pidetään yleisesti työkielinä suurimmassa osassa EU:n toimielimistä. EU-mailta tuli kuitenkin valituksia, että kielivalikoimaa ei ollut perusteltua rajoittaa tällä tavoin, ja unionin tuomioistuin vahvisti tämän kannan. EPSOn uusien kielisääntöjen tavoitteena on luoda virkamieskilpailuille objektiiviset, selkeät ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset kielelliset puitteet. Asiantuntijoille ja...

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En