ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Други договори

Други договори

Как мога да стана асистент в Европейския парламент?

Вижте уебсайта на Европейския парламент за информация за парламентарните сътрудници, работещи за членове на Европейския парламент. Вижте също сайтовете на политическите групи за информация за техните процедури за набиране на служители.

още

Може ли да работя като устен или писмен преводач на свободна практика?

Има ли възможности за лингвисти на свободна практика? За да работите на свободна практика като писмен преводач за Европейската комисия, моля, вижте обявленията за покани за подаване на оферти за Съда на ЕС, моля, вижте обявленията за обществени поръчки.   За да работите като устен преводач на свободна практика в Европейската комисия, Европейския парламент или Съда на ЕС, моля, вижте Устен превод за Европа. 

още

Мога ли да стажувам в Службата за външна дейност?

Стажове за срок до 18 месеца се предлагат в делегациите на ЕС, за да се даде възможност на талантливи и обещаващи младежи, завършили висше образование, да се запознаят лично с работата на делегациите и да вникнат по-дълбоко в тяхната роля в прилагането на политиките на ЕС в областта на външната дейност. За повече информация вижте програмата „Младши експерти в делегациите“.

още

Намерихте ли отговор?

Да Не