Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Άλλες συμβάσεις

Άλλες συμβάσεις

Πώς μπορώ να γίνω βοηθός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους βοηθούς των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επισκεφθείτε επίσης τους ιστοτόπους των πολιτικών ομάδων για πληροφορίες σχετικά με τις δικές τους διαδικασίες προσλήψεων.

περισσότερα

Μπορώ να εργαστώ ως ανεξάρτητος (freelance) διερμηνέας/μεταφραστής;

Υπάρχουν ευκαιρίες για ανεξάρτητους (freelance) μεταφραστές και διερμηνείς; Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως ανεξάρτητος (freelance) μεταφραστής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ενημερώνεστε για τις προκηρύξεις συμβάσεων.   Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως ανεξάρτητος (freelance) διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διερμηνεία για την Ευρώπη. 

περισσότερα

Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης;

Οι Αντιπροσωπείες της ΕΕ προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας έως και 18 μηνών για να δώσουν την ευκαιρία σε νέους με υψηλά προσόντα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία του έργου των Αντιπροσωπειών και να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο τους στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πρόγραμμα «Νέοι Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της ΕΕ».

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι