Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Ostali ugovori

Ostali ugovori

Kako mogu postati asistent u Europskom parlamentu?

Za informacije o parlamentarnim asistentima koji rade za zastupnike u Europskom parlamentu vidi web-mjesto Europskog parlamenta. Posjetite i web-mjesta klubova zastupnika za informacije o njihovim postupcima zapošljavanja.

Više

Mogu li raditi kao vanjski suradnik u području usmenog/pismenog prevođenja?

Postoje li mogućnosti za suradnju s lingvistima vanjskim suradnicima? Za više informacija o poslu prevoditelja vanjskog suradnika za Europsku komisiju, vidi obavijesti o pozivu na podnošenje ponuda, za Sud, vidi obavijesti o ugovorima. Za više informacija o poslu usmenog prevoditelja vanjskog suradnika za Europsku komisiju, Europski parlament ili Sud vidi Usmeno prevođenje za Europu. 

Više

Mogu li biti pripravnik u Službi za vanjsko djelovanje?

Delegacije EU-a nude pripravnički staž u trajanju do 18 mjeseci kako bi nadareni i sposobni magistri ili doktori znanosti dobili priliku izravno steći iskustvo u radu delegacija i vidjeti na koji način one provode politike vanjskih odnosa EU-a. Za više informacija pogledajte program Mladi stručnjaci u delegaciji.

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne