Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Pozostałe kontrakty

Pozostałe kontrakty

W jaki sposób można zostać asystentem w Parlamencie Europejskim?

Informacje o pracy w charakterze asystenta posła do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie Parlamentu. Na stronach poszczególnych grup politycznych dostępne są z kolei informacje o prowadzonym przez nie naborze.

więcej

Czy mogę pracować jako niezależny tłumacz ustny lub pisemny?

Czy tłumacze zewnętrzni mają szanse na zatrudnienie? Tłumacze pisemni zainteresowani pracą: dla Komisji Europejskiej mogą zapoznać się z zaproszeniami do składania ofert dla Trybunału Sprawiedliwości mogą zapoznać się z ogłoszeniami o zamówieniach.   Informacje dla osób zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza ustnego dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dostępne są na stronie na temat tłumaczeń konferencyjnych w instytucjach UE. 

więcej

Czy mogę odbyć staż w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych?

Delegatury UE oferują staże trwające do 18 miesięcy dla utalentowanych i obiecujących absolwentów uniwersyteckich studiów podyplomowych. Staże dają możliwość bezpośredniego zapoznania się z działalnością danej delegatury oraz głębszego wglądu w jej rolę we wdrażaniu polityki zagranicznej UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej programowi „Młodsi eksperci w delegaturach”.

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie