Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Iné zmluvy

Iné zmluvy

Ako sa môžem stať asistentom v Európskom parlamente?

Viac informácií o asistentoch poslancov EP nájdete na webovom sídle Európskeho parlamentu. Takisto si na webových sídlach jednotlivých politických skupín prečítajte informácie o ich vlastných výberových konaniach.

viac

Môžem pracovať ako externý tlmočník/prekladateľ?

Aké sú možnosti pre externých lingvistov? Ak máte záujem pracovať ako externý prekladateľ pre Európsku komisiu, prečítajte si oznamy o výzvach na predkladanie ponúk, pre Súdny dvor, prečítajte si oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ak máte záujem pracovať ako externý tlmočník pre Európsku komisiu, Európsky parlament alebo Európsky súdny dvor, prečítajte si informácie na webovej stránke Tlmočenie pre Európu. 

viac

Môžem sa stať stážistom v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť?

Stáže v delegáciách EÚ v trvaní najviac 18 mesiacov poskytujú talentovaným a perspektívnym absolventom vysokých škôl príležitosť získať konkrétnu pracovnú skúsenosť a umožňujú im lepšie porozumieť úlohe, ktorú delegácie zohrávajú pri uskutočňovaní politík vonkajších vzťahov EÚ. Viac informácií nájdete na stránke venovanej programu Mladí odborníci v delegácii.

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie