Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Andra kontrakt

Andra kontrakt

Hur kan jag få jobb som assistent på Europaparlamentet?

På Europaparlamentets webbplats kan du se vilka parlamentsassistenter som jobbar åt parlamentetsledamöterna. Du kan också titta på de politiska gruppernas webbplatser och läsa om hur de rekryterar assistenter.

mer

Hur kan jag få jobb som frilanstolk eller frilansöversättare?

Finns det möjligheter för frilansande översättare och tolkar? Om du vill jobba som frilansöversättare: Kommissionen – läs meddelanden om upphandlingar EU-domstolen – läs meddelanden om upphandling Om du vill jobba som frilanstolk åt kommissionen, Europaparlamentet eller EU-domstolen, läs mer på sidan tolka för Europa. 

mer

Kan jag göra praktik hos EU:s utrikestjänst?

Du som har en masterutbildning kan i upp till 18 månader praktisera vid någon av EU:s delegationer runtom i världen. Du får därmed direkt erfarenhet av hur det är att arbeta på en delegation och fördjupad kunskap om deras roll i genomförandet av EU:s utrikespolitik. Läs mer om praktikprogrammet.

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej