Ofte stillede spørgsmål

Home > Spørgsmål og svar > Tjenestemænd

Tjenestemænd

Hvilke kompetencer skal ansøgerne demonstrere i testene?

Institutionerne søger talentfulde og motiverede ansøgere, som er højt kvalificerede inden for deres område, og som har følgende generelle kompetencer:

mere

Hvad er arbejdsopgaverne for en administrator i EU's institutioner?

Administratorens normale opgave er at hjælpe beslutningstagerne med at gennemførede pågældende institutioners eller organers mandat. Nyuddannede starter deres karriere som EU-administratorer i lønklasse AD5. Administratorer, som ansættes i denne lønklasse, kan under tilsyn udføre tre primære former for arbejde i institutionerne: politikformulering, operationel gennemførelse og ressourceforvaltning. De primære opgaver, som kan variere fra institution til institution, findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve. På vores website kan du også finde nyttige oplysninger om fastansatte tjenestemænd.

mere

Hvad er arbejdsopgaverne for en assistent i EU's institutioner?

Assistenter udfører normalt ekspeditionsopgaver og tekniske arbejdsopgaver (bl.a. inden for det administrative og økonomiske område, kommunikation og forskning og udvikling og gennemførelse af politiske initiativer). De spiller en vigtig rolle i institutionernes interne forvaltning, bl.a. inden for budget- og finansområdet, personaleadministration, it og dokumenthåndtering samt videnskabeligt laboratoriearbejde.

mere

Hvad betyder de forskellige lønklasser for assistenter?

• En assistents karrieforløb går fra lønklasse AST 1 til AST 11. • Nyansatte starter normalt i lønklasse AST 1 eller AST 3. • Assistenter i lønklasse AST 1 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have forudgående erfaring eller have en relevant erhvervsuddannelse. • Assistenter i lønklasse AST 3 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have en relevant erhvervsuddannelse og/eller flere års relevant erfaring

mere

Hvad er arbejdsopgaverne for en sekretær i EU's institutioner?

Sekretærer udfører normalt kontorforvaltningsopgaver og administrativt arbejde. Det omfatter en bred vifte af opgaver såsom forberedelse af sagsakter, forberedelse og koordinering af møder og mange andre støtteopgaver for kontorer, chefer og andre tjenester inden for EU's institutioner.

mere

Hvad betyder de forskellige lønklasser for sekretærer?

• En sekretærs karriereforløb går fra lønklasse AST/SC 1 til AST/SC6. • Nyansatte starter normalt i lønklasse AST/SC 1. • Sekretærer i lønklasse AST/SC 1 skal have afsluttet en uddannelse på gymnasialt niveau og have forudgående erfaring eller have en relevant erhvervsuddannelse. • Sekretærer i lønklasse AST/SC2 skal have mere erfaring (mindst 4 år).

mere

Hvad er en udvælgelsesprøve?

EU-institutionerne udvælger kandidater til faste stillinger gennem udvælgelsesprøver. De består af prøver og bedømmelsesøvelser, der skal måle dine faglige kvalifikationer og en række grundliggende færdigheder. På grund af det meget store antal ansøgere er dette den mest retfærdige og gennemsigtige form for udvælgelse. Det vil sige, at uopfordrede ansøgninger ikke tages i betragtning.

mere

Hvad er en "meddelelse om udvælgelsesprøve"?

Alle udvælgelsesprøver for tjenestemænd offentliggøres med en meddelelse, der indeholder alle oplysningerne om profilen, adgangsbetingelserne og udvælgelsesproceduren.

mere

Hvor lang tid tager udvælgelsesprocessen?

Det tager normalt 5-9 måneder at gennemføre en udvælgelsesprocedure fra datoen for offentliggørelse af meddelelsen om udvælgelsesprøven.

mere

Hvad er en "udvælgelseskomité"?

Ved hver udvælgelsesprocedure for tjenestemænd er en komité ansvarlig for at udvælge kandidaterne på hvert trin og udarbejde den endelige liste over egnede ansøgere. Hver udvælgelseskomité består af tjenestemænd fra EU-institutionerne, hvoraf nogle er permanente medlemmer (normalt udpeget for 2 til 4 år for at sikre ensartethed fra den ene udvælgelsesprocedure til den næste) og ikke-permanente (udpeget til en bestemt udvælgelsesprocedure på grund af deres tekniske ekspertise).

mere

Hvad betyder de forskellige lønklasser for administratorer?

En administrators karriereforløb går fra lønklasse AD 5 til AD 16.  AD 5 er den lønklasse man starter i som universitetsuddannet.  Hvis man bliver rekrutteret til en mere specialiseret stilling, er det også muligt at starte i lønklasse AD 6 / AD 7. Det kræver dog flere års relevant erfaring på området.  Lønklasse AD 9 / AD 12 er niveauet for mellemledere. Udvælgelse/rekruttering til disse lønklasser kræver forudgående ledelseserfaring

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej