Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Vakinaiset virkamiehet

Vakinaiset virkamiehet

Mitä hakijoiden kompetensseja kokeissa arvioidaan?

EU:n toimielimet etsivät lahjakkaita, motivoituneita ja alallaan erittäin päteviä hakijoita, jotka voivat osoittaa omaavansa seuraavanlaisia yleisiä kompetensseja:

lisää

Millaisia tehtäviä hallintovirkamies hoitaa EU:n toimielimissä?

Hallintovirkamiesten tehtävänä on tukea päätöksentekijöitä EU:n kunkin toimielimen tai muun elimen tavoitteiden saavuttamisessa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet aloittavat uransa hallintovirkamiehenä EU:n toimielimissä yleensä palkkaluokassa AD 5. Tähän palkkaluokkaan kuuluvat hallintovirkamiehet hoitavat muiden ohjauksessa lähinnä kolmentyyppisiä tehtäviä, jotka ovat toimintapolitiikan muotoilu, toiminnan toteutus ja resurssien hallinta. Hallintovirkamiesten pääasialliset tehtävät luetellaan kilpailuilmoituksessa, ja ne voivat vaihdella toimielimestä riippuen. Verkkosivuiltamme löytyy...

lisää

Millaisia tehtäviä hallintoavustaja hoitaa EU:n toimielimissä?

Hallintoavustajat toimivat yleensä toimeenpanoon liittyvissä ja teknisissä tehtävissä (esim. hallinto, taloushallinto, viestintä, tutkimustyö, politiikan kehittäminen ja täytäntöönpano). He ovat tärkeässä asemassa toimielinten sisäisessä hallinnoinnissa, kuten budjetti- ja rahoitusasioissa, henkilöstöhallinnossa, tietojenkäsittelyalalla, tutkimuslaboratorioissa tai kirjastoissa.

lisää

Mitä palkkaluokkia hallintoavustajilla on?

• Hallintoavustajan ura voi edetä palkkaluokasta AST 1 palkkaluokkaan AST 11. • Uudet hallintoavustajat aloittavat yleensä palkkaluokasta AST 1 tai AST 3. • AST 1 ‑palkkaluokkaan edellytetään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa. • AST 3 ‑palkkaluokkaan edellytetään toisen asteen koulutuksen suorittamista, soveltuvaa ammatillista tutkintoa ja/tai usean vuoden työkokemusta.

lisää

Millaisia tehtäviä sihteerit/virkailijat hoitavat EU:n toimielimissä?

Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö toimii yleensä toimiston hoitoon liittyvissä töissä ja hallinnon tukitehtävissä. Sen vastuulle voivat kuulua esimerkiksi asiakirjojen valmistelu, kokousten järjestely ja koordinointi sekä johdon sihteerin tai osastosihteerin tehtävät.

lisää

Mitä palkkaluokkia sihteereillä/virkailijoilla on?

• Sihteerin/virkailijan ura voi edetä palkkaluokasta AST/SC 1 palkkaluokkaan AST/SC 6. • Tähän henkilöstöluokkaan kuuluvat uudet työntekijät aloittavat yleensä palkkaluokasta AST/SC 1. • AST/SC 1 ‑palkkaluokkaan edellytetään toisen asteen koulutuksen suorittamista ja soveltuvaa työkokemusta tai soveltuvaa ammatillista tutkintoa. AST/SC 2 ‑palkkaluokkaan edellytetään vähintään 4 vuoden työkokemusta.

lisää

Mitä tarkoittaa avoin kilpailu?

EU:n toimielinten vakinainen henkilöstö valitaan ns. avoimilla kilpailuilla. Niissä käytetään erilaisia kokeita ja arviointimenetelmiä, joilla mitataan hakijoiden ammattitaitoa ja tiettyjä yleiskompetensseja. Hakijoita on paljon, ja valintamenettelyn on oltava mahdollisimman tasapuolinen ja avoin. Näin ollen oma-aloitteisesti lähetettyjä hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

lisää

Mikä on kilpailuilmoitus?

Kustakin vakinaisia virkamiehiä koskevasta kilpailusta julkaistaan kilpailuilmoitus, jossa kuvataan haluttu hakijaprofiili, kelpoisuusehdot ja valintamenettely.

lisää

Kuinka kauan valintamenettely kestää?

Valintamenettely kestää yleensä 5–9 kuukautta laskettuna kilpailuilmoituksen julkaisuajankohdasta.

lisää

Mikä on valintalautakunta?

Jokaisessa vakinaisten virkamiesten valintamenettelyssä on erillinen valintalautakunta, joka vastaa hakijoiden valitsemisesta kuhunkin menettelyn vaiheeseen sekä laatii luettelon hyväksytyistä hakijoista. Valintalautakunnan jäsenet ovat EU-toimielinten virkamiehiä. Lautakuntaan kuuluu sekä vakinaisia jäseniä (jotka nimitetään yleensä 2–4 vuodeksi, jotta varmistetaan valintamenettelyjen johdonmukaisuus) että jäseniä, jotka on nimetty osallistumaan tiettyyn valintamenettelyyn oman alansa asiantuntijoina.

lisää

Mitä palkkaluokkia hallintovirkamiehillä on?

Hallintovirkamies voi edetä urallaan palkkaluokasta AD 5 palkkaluokkaan AD 16.  AD 5 on korkeakoulututkinnon suorittaneiden alin palkkaluokka.  Erityisalojen osaajia voidaan joskus palkata myös suoraan palkkaluokkiin AD 6 ja AD 7. Tämä edellyttää usean vuoden kokemusta alalta.  Keskijohto kuuluu palkkaluokkiin AD 9 – AD 12. Edellytyksenä on aiempi johtamiskokemus.

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En