Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Stalno zaposleno osoblje

Stalno zaposleno osoblje

Koje kompetencije kandidati moraju pokazati na testovima?

Institucije EU-a traže talentirane i motivirane kandidate koji su visokokvalificirani u svojem području i koji mogu dokazati da posjeduju sljedeće opće kompetencije:

Više

Koje su zadaće administratora u institucijama EU-a?

Općenito, zadaća je administratora pomagati donositeljima odluka u ispunjavanjumisije njihove institucije ili tijela. AD5 je razred u kojem osobe sa sveučilišnom diplomom započinju karijeru kao administratori u europskim institucijama. Administratori zaposleni u ovom razredu obavljaju, pod nadzorom, sljedeće tri glavne vrste poslova u institucijama: oblikovanje politike, operativna provedba i upravljanje resursima. Glavne zadaće, koje se mogu razlikovati od institucije do institucije, navedene su u Obavijesti o natječaju. Na našem web-mjestu možete pronaći korisne informacije o stalno...

Više

Koje su zadaće asistenata u institucijama EU-a?

Asistenti se obično zapošljavaju na izvršnim i tehničkim poslovima (u području uprave, financija, komunikacija, istraživanja, razvoja i provedbe politika itd.). Imaju važnu ulogu u unutarnjem upravljanju institucijama, posebice kada je riječ o proračunskim i financijskim pitanjima, radu osoblja, računarstvu, upravljanju dokumentima i znanstveno-laboratorijskom radu.

Više

Što znače različiti razredi asistenata?

• Posao asistenta obuhvaća platne razrede AST 1 do AST 11. • Novo osoblje obično se zapošljava u razrede AST 1 ili AST 3. • Kandidati za razred AST 1 moraju imati završeno srednjoškolsko obrazovanje i odgovarajuće iskustvo ili odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju. • Kandidati za razred AST 3 moraju imati završeno srednjoškolsko obrazovanje, odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju i/ili višegodišnje iskustvo u odgovarajućem području.

Više

Koje su zadaće asistenata tajnika u institucijama EU-a?

Asistenti tajnici obično se zapošljavaju na poslovima uredskog poslovanja i poslovima administrativne podrške. Mogu obavljati širok raspon zadaća kao što su organizacija i koordinacija sastanaka i priprema dokumenata te mnoge druge zadaće u okviru pružanja administrativne podrške radnim timovima, načelnicima odjela ili drugim službama u institucijama EU-a.

Više

Što znače različiti razredi asistenata tajnika?

• Posao asistenta tajnika obuhvaća platne razrede AST/SC 1 do AST/SC 6. • Novo osoblje obično se zapošljava u razred AST/SC 1. • Kandidati za razred AST/SC 1 moraju imati završeno srednjoškolsko obrazovanje i odgovarajuće iskustvo ili odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju. • Razred AST/SC2 namijenjen je iskusnijim kandidatima (najmanje 4 godine iskustva).

Više

Što je „otvoreni natječaj”?

Kandidati za stalne poslove u institucijama EU-a odabiru se u okviru otvorenih natječaja. Oni se sastoje od testova i vježbi za procjenu sposobnosti kojima se mjere profesionalne vještine i druge ključne kompetencije. S obzirom na velik broj kandidata, to je najpravedniji i najtransparentniji postupak odabira, što znači da se spontane prijave ne razmatraju.

Više

Što je „obavijest o natječaju”?

Svaki natječaj za stalno zaposlenje objavljuje se obavješću o natječaju u kojoj se navode sve pojedinosti povezane s profilom, uvjeti prihvatljivosti i postupak odabira.

Više

Koliko traje postupak odabira?

Postupak odabira obično traje 5 do 9 mjeseci počevši od dana objave obavijesti o natječaju.

Više

Što je „povjerenstvo za odabir”?

U svakom postupku odabira stalno zaposlenog osoblja sudjeluje posebno povjerenstvo za odabir, koje je zaduženo za odabir kandidata u svakoj fazi postupka i sastavljanje konačnog popisa uspješnih kandidata. Svako povjerenstvo za odabir čine dužnosnici institucija EU-a, od kojih su dio stalni članovi (obično imenovani na razdoblje od 2 do 4 godine kako bi se u postupcima odabira osigurala dosljednost), dok su ostali privremeni članovi (imenovani za određeni postupak odabira kako bi mu pridonijeli svojim stručnim tehničkim znanjem).

Više

Što znače različiti razredi administratora?

Posao administratora obuhvaća platne razrede AD 5 do AD 16.  AD 5 početni je razred za kandidate sa sveučilišnom diplomom.  Odabir i zapošljavanje organiziraju se i za razrede AD 6 / AD 7 za stručnije poslove gdje je potrebno višegodišnje iskustvo u odgovarajućem području.  Razredima AD 9 / AD 12 obuhvaćeno je srednje rukovodeće osoblje. Odabir i zapošljavanje u tim razredima iziskuje prethodno rukovoditeljsko iskustvo.

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne