Bieži uzdotie jautājumi

Sākumlapa > Bieži jautājumi > Pastāvīgie ierēdņi

Pastāvīgie ierēdņi

Kādas prasmes kandidātiem ir jāparāda testos?

Iestādes meklē kandidātus, kas ir talantīgi, motivēti, augstu kvalificēti savā jomā un kuriem piemīt šādas vispārīgas pamatprasmes:

vairāk

Kādi ES iestādēs ir administratora pienākumi?

Administratoru vispārīgais uzdevums ir palīdzēt lēmumu pieņēmējiem pildītattiecīgās iestādes vai struktūras misiju. AD 5 ir pakāpe, kurā augstskolu absolventi sāk savu administratora karjeru ES iestādēs. Administratori, kas pieņemti darbā šajā pakāpē, iestādēs kolēģu uzraudzībā var veikt trīs galvenos darba veidus: viņi formulē politiku, nodrošina praktisko īstenošanu un pārvalda resursus. Galvenie pienākumi dažādās iestādēs var būt atšķirīgi, un tie ir uzskaitīti paziņojumā par konkursu. Varat arī ielūkoties mūsu tīmekļa vietnē, kur ir noderīga informācija par pastāvīgajiem ierēdņiem.

vairāk

Kādus pienākumus ES iestādēs pilda asistenti?

Asistenti parasti ir izpildītāji un veic tehniskas funkcijas (administrācijā, finanšu pārvaldē, saziņas jomā, pētniecībā, politikas izstrādē, izpildē u.c.). Viņi kārto institūciju iekšējās lietas, galvenokārt budžeta un finanšu lietas, personāllietas, veic datu apstrādi un lietvedību, kā arī laborantu pienākumus zinātniskās laboratorijās.

vairāk

Ko nozīmē dažādās asistentu pakāpes?

• Asistenta karjerai ir pakāpes no AST 1 līdz AST 11. • Jaunus darbiniekus parasti pieņem ar pakāpi AST 1 vai AST 3. • Kandidātiem uz pakāpi AST 1 jābūt ieguvušiem vidējo izglītību, viņiem jābūt ar iepriekšēju darba pieredzi vai attiecīgu profesionālo kvalifikāciju. • Kandidātiem uz AST 3 pakāpi tiek prasīts, lai viņiem būtu pabeigta vidējā izglītība, attiecīga profesionālā kvalifikācija un/vai vairāku gadu darba pieredze attiecīgajā jomā.

vairāk

Kādi pienākumi ES iestādēs ir asistentam-sekretāram?

Sekretāri parasti nodarbojas ar biroja vadīšanu un administratīvas palīdzības sniegšanu. Viņiem uztic ļoti dažādus pienākumus, piemēram, sagatavot dokumentus, rīkot un koordinēt sanāksmes, kā arī daudzus citus darbus, kas saistīti ar palīdzēšanu kolēģu grupām, vadītājiem vai citiem ES iestāžu dienestiem.

vairāk

Ko nozīmē dažādās asistenta-sekretāra pakāpes?

• Asistenta-sekretāra karjerai ir pakāpes no AST/SC1 līdz AST/SC6. • Jaunus darbiniekus parasti pieņem ar pakāpi AST/SC 1. • Kandidātiem uz pakāpi AST/SC1 jābūt ieguvušiem vidējo izglītību, viņiem jābūt ar iepriekšēju darba pieredzi vai attiecīgu profesionālo kvalifikāciju. • AST/SC2 pakāpi piedāvā pieredzējušākiem kandidātiem (kuriem ir vismaz 4 gadu pieredze).

vairāk

Kas ir “atklāts konkurss”?

ES iestādes atklātos konkursos atlasa kandidātus, ar kuriem var noslēgt beztermiņa līgumus. Tajos ietilpst pārbaudījumi un uzdevumi, kuru mērķis ir novērtēt jūsu profesionālās spējas, kā arī atsevišķas vispārīgas prasmes. Tā kā pieteikumu iesniedzēju skaits ir ļoti liels, šī ir visgodīgākā un caurskatāmākā procedūra. Tas nozīmē, ka spontānie pieteikumi nevar tikt ņemti vērā.

vairāk

Kas ir “paziņojums par konkursu”?

Visus pastāvīgo darbinieku konkursus izsludina ar paziņojumu par konkursu, kurā tiek sniegtas sīkas ziņas par profilu, atbilstības kritērijiem un atlases procedūru.

vairāk

Cik ilgi turpinās atlases procedūras?

Parasti konkursa procedūra no paziņojuma publicēšanas dienas ilgst 5-9 mēnešus.

vairāk

Kas ir “atlases komisija”?

Katrā atlases procedūrā ir sava atlases komisija, kas atbild par kandidātu izraudzīšanu katrā posmā un izveido atlasi izturējušo kandidātu galīgo sarakstu. Katrā atlases komisijā ir ES iestāžu ierēdņi, kas komisijas darbā piedalās kā pastāvīgie locekļi (tos parasti ieceļ uz 2 līdz 4 gadiem, lai atlases procedūrās nodrošinātu konsekventu pieeju) un pagaidu locekļi (piedalās konkrētā atlases procedūrā kā savā jomā atzīti eksperti).

vairāk

Ko nozīmē dažādās administratora pakāpes?

Administratora karjerai ir pakāpes no AD 5 līdz AD 16.  Ar pakāpi AD 5 darbā pieņem iesācējus ar augstāko izglītību.  Atlasot darbiniekus, specializētāku uzdevumu veicējiem var piedāvāt arī pakāpi AD 6 vai AD 7. Tādā gadījumā vajadzīga vairāku gadu darba pieredze attiecīgajā jomā.  Pakāpes no AD 9 līdz AD 12 ir vidējā līmeņa vadītājiem. Lai cilvēku atlasītu un pieņemtu darbā ar kādu no šīm pakāpēm, ir vajadzīga iepriekšēja pieredze vadītāja amatā.

vairāk

Vai atradāt atbildi?