Veelgestelde vragen

Startseite > Veelgestelde vragen > Ambtenaren in vaste dienst

Ambtenaren in vaste dienst

Welke vaardigheden moeten de kandidaten aan de dag leggen tijdens de tests?

De EU-instellingen zoeken getalenteerde en gemotiveerde kandidaten die hooggekwalificeerd zijn op hun vakgebied en over de volgende eigenschappen beschikken:

meer

Wat zijn de taken van een administrateur bij de EU-instellingen?

Algemeen gesproken moet een administrateur de besluitvormers helpen bij het vervullen van de opdracht van de instelling of orgaan. AD 5 is de aanvangsrang voor universitair afgestudeerden die als administrateur in dienst treden van de Europese instellingen. Administrateurs die in deze rang in dienst worden genomen, mogen voor de instellingen onder toezicht drie soorten werk verrichten: beleidsontwikkeling, operationele taken en resource management. De belangrijkste taken, die van instelling tot instelling verschillen, staan in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. U kunt ook eens...

meer

Wat zijn de taken van een assistent?

Een assistent doet meestal uitvoerend of technisch werk (op het gebied van administratie, financiën, communicatie, onderzoek, beleidsontwikkeling en –uitvoering, enz.). Als assistent kunt u een belangrijke rol spelen voor het intern functioneren van de EU-instellingen, vooral op het gebied van begroting en financiën, personeelszaken, informatica of documentbeheer.

meer

Wat is het verschil tussen de diverse assistentenrangen?

 Assistenten hebben een rang die loopt van AST 1 tot AST 11. • Bij meeste assistenten beginnen in AST 1 of AST 3. • Wie voor AST 1 solliciteert, moet beschikken over een diploma middelbaar onderwijs en relevante ervaring, of over een relevante beroepskwalificatie. • Kandidaten voor AST 3 moeten, behalve over een diploma middelbaar onderwijs, ook beschikken over een relevante beroepskwalificatie en/of meerdere jaren relevante ervaring.

meer

Wat zijn de taken van secretariaats- en kantoormedewerkers?

Secretariaats- en kantoormedewerkers worden in het algemeen ingezet voor ondersteunende taken op het gebied van kantoorbeheer en administratie. Dit omvat allerlei werkzaamheden zoals voorbereiding van dossiers, organisatie en coördinatie van vergaderingen en ondersteuning van teams, managers en diensten van EU-instellingen.

meer

Wat is het verschil tussen de diverse rangen van secretariaats- en kantoormedewerkers?

• Secretariaats- of kantoormedewerkers hebben een rang die loopt van AST/SC 1 tot AST/SC 6. • Een secretariaats- of kantoormedewerker begint meestal in rang AST/SC 1. • Kandidaten voor AST/SC 1 moeten beschikken over een diploma middelbaar onderwijs en relevante ervaring, of over een relevante beroepskwalificatie. • Kandidaten met veel ervaring (minimaal 4 jaar) kunnen beginnen in rang AST/SC 2.

meer

Wat is een algemeen vergelijkend onderzoek?

De EU-instellingen selecteren kandidaten voor een vaste baan via een algemeen vergelijkend onderzoek. Het gaat om een aantal tests en opdrachten waarmee hun vakkennis en basisvaardigheden worden getest. Gezien het meestal zeer hoge aantal deelnemers is dit de eerlijkste en meest transparante manier om te selecteren. Dit betekent dat spontane sollicitaties niet in behandeling worden genomen.

meer

Wat is een "aankondiging" van een vergelijkend onderzoek?

Vóór elk vergelijkend onderzoek voor ambtenaren in vaste dienst wordt een aankondiging gepubliceerd waarin het profiel, de toelatingseisen en de selectieprocedure worden beschreven.

meer

Hoe lang duurt de selectieprocedure?

In het algemeen neemt de hele procedure vanaf de aankondiging 5 tot 9 maanden in beslag.

meer

Wat is de "jury" eigenlijk?

Voor elke selectieprocedure wordt een jury benoemd. Die selecteert de kandidaten in de verschillende stadia van de procedure en stelt ook de uiteindelijke lijst van geslaagde kandidaten vast. Elke jury bestaat uit ambtenaren van de EU-instellingen. Er zijn permanente juryleden (meestal benoemd voor 2 tot 4 jaar, wat een zekere uniformiteit van de selectieprocedures garandeert) en tijdelijke juryleden (op grond van hun technische deskundigheid aangewezen voor een bepaalde selectieprocedure).

meer

Wat is het verschil tussen de diverse administrateursrangen?

Administrateurs hebben een rang die loopt van AD 5 tot AD 16.  AD 5 is het instapniveau voor universitair afgestudeerden.  Sommige specialisten mogen in rang AD 6 / AD 7 beginnen. Zij hebben daarvoor wel een paar jaar relevante ervaring nodig.  AD 9 – AD 12 is het niveau van het middle management. Om in een van die rangen te beginnen is managementervaring vereist.

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee