Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Urzędnicy zatrudnieni na stałe

Urzędnicy zatrudnieni na stałe

Jakimi umiejętnościami muszą się wykazać kandydaci podczas testów?

Instytucje poszukują utalentowanych, zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych w swojej dziedzinie kandydatów, którzy są w stanie wykazać, że posiadają następujące umiejętności o charakterze ogólnym:

więcej

Jakie są obowiązki urzędników mających stopień administratora w instytucjach UE?

Rola administratorów polega ogólnie na wspieraniu decydentów w realizacji zadań instytucji lub organu, dla której lub dla którego pracują. Grupa zaszeregowania AD 5 to poziom, na którym większość absolwentów uczelni wyższych rozpoczyna karierę jako administratorzy w instytucjach europejskich. Administratorzy zatrudnieni w tej grupie zaszeregowania mogą podjąć, pod nadzorem, trzy główne rodzaje pracy w instytucjach: opracowywanie strategii politycznych, zapewnianie ich realizacji oraz zarządzanie zasobami. Podstawowe zadania, które mogą się różnić w przypadku poszczególnych instytucji, są...

więcej

Jakie są obowiązki urzędników mających stopień asystenta w instytucjach UE?

Asystenci zazwyczaj wykonują zadania praktyczne i techniczne (administracja, finanse, komunikacja, wyszukiwanie informacji, pomoc przy opracowywaniu kierunków polityki i w jej wdrażaniu itp.). Pełnią oni ważną rolę w wewnętrznym zarządzaniu pracą instytucji, zwłaszcza na poziomie budżetu i finansów, kwestii kadrowych, informatyki, prowadzenia dokumentacji oraz prac laboratoryjnych.

więcej

Czym różnią się poszczególne grupy zaszeregowania w przypadku asystentów?

• Kategoria asystentów obejmuje grupy zaszeregowania od AST 1 do AST 11. • Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w stopniu AST 1 lub AST 3. • Kandydaci na AST 1 muszą mieć ukończoną szkołę średnią i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. • Kandydaci na stanowiska AST 3 muszą mieć ukończoną szkołę średnią, odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kilka lat doświadczenia w danej dziedzinie.

więcej

Jakie są obowiązki urzędników mających stopień asystenta/pracownika sekretariatu w instytucjach UE?

Asystenci/pracownicy sekretariatu zatrudniani są zazwyczaj w charakterze pomocy biurowej lub administracyjnej. Mogą wykonywać szereg różnych zadań, takich jak przygotowywanie dokumentów, organizowanie i koordynowanie spotkań oraz wspieranie zespołów, kierowników i innych jednostek administracyjnych w instytucjach UE.

więcej

Czym różnią się poszczególne grupy zaszeregowania w przypadku asystentów/pracowników sekretariatu?

• Kategoria asystentów/pracowników sekretariatu obejmuje grupy zaszeregowania od AST/SC1 do AST/SC6. • Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w stopniu AST/SC 1. • Kandydaci na AST/SC1 muszą mieć ukończoną szkołę średnią i doświadczenie w danej dziedzinie lub posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. • Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe (minimum 4 lata) zatrudniani są w grupie zaszeregowania AST/SC2.

więcej

Co to jest „otwarty konkurs”?

Nabór pracowników UE zatrudnianych na czas nieokreślony prowadzony jest w drodze konkursów otwartych. W ramach tych konkursów przeprowadzane są testy i oceny pozwalające określić umiejętności zawodowe i szereg najważniejszych kompetencji kandydata. Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów jest to najbardziej sprawiedliwa i najbardziej przejrzysta metoda selekcji. Oznacza to, że spontanicznie składane podania o pracę nie są rozpatrywane.

więcej

Co to jest „ogłoszenie o konkursie”?

Za każdym razem gdy organizowany jest konkurs na stanowiska urzędnicze, publikowane jest ogłoszenie o konkursie zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, oraz procedury naboru.

więcej

Jak długo trwa procedura naboru?

Z reguły cała procedura trwa od 5 do 9 miesięcy, licząc od daty publikacji ogłoszenia o konkursie.

więcej

Co to jest „komisja selekcyjna”?

W przypadku każdej procedury naboru na stanowiska urzędnicze powoływana jest komisja selekcyjna, która odpowiada za wybieranie kandydatów na każdym z etapów procesu i sporządzanie listy końcowej z nazwiskami kandydatów, którzy uzyskali wymagane wyniki. W skład każdej komisji selekcyjnej wchodzą urzędnicy instytucji UE. Komisja składa się z członków stałych (powoływanych zwykle na okres od 2 do 4 lat, aby zapewnić spójność procedur naboru) oraz członków tymczasowych (powołanych do celów konkretnej procedury selekcji z uwagi na swoją wiedzę specjalistyczną).

więcej

Czym różnią się poszczególne grupy zaszeregowania w przypadku administratorów?

Kategoria administratorów obejmuje grupy zaszeregowania od AD 5 do AD 16.  AD 5 to pierwszy stopień − do tej grupy trafiają nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych.  W przypadku stanowisk wymagających ściślejszej specjalizacji nabór pracowników prowadzi się również na stopnie AD 6 i AD 7. Kandydaci muszą się wykazać kilkuletnim doświadczeniem.  Grupy zaszeregowania od AD 9 do AD 12 obejmują stanowiska kierowników średniego szczebla. Kandydaci muszą się wykazać doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie