Întrebări și răspunsuri

Acasă > Întrebări și răspunsuri > Funcționari titulari

Funcționari titulari

Ce competențe trebuie să demonstreze candidații în timpul testelor?

Instituțiile UE caută candidați talentați, motivați și cu înaltă calificare în domeniul lor, care pot face dovada următoarelor competențe:

mai mult

Care sunt sarcinile unui administrator în instituțiile UE?

Principalul rol al administratorilor este de a sprijini factorii de decizie în îndeplinireamisiunii instituției sau organismului lor. AD 5 este gradul în care sunt încadrați absolvenții de învățământ universitar la începutul carierei de administrator în cadrul instituțiilor europene. Administratorii care sunt recrutați în acest grad pot desfășura, sub supraveghere, trei tipuri principale de activități în cadrul instituțiilor: formulare de politici, intervenții operative și gestionarea resurselor. Principalele sarcini, care pot să difere de la o instituție la alta, sunt enumerate în anunțul de...

mai mult

Care sunt sarcinile unui asistent în instituțiile UE?

În general, asistenții îndeplinesc sarcini operaționale și tehnice (pe probleme administrative, financiare, de comunicare, de cercetare, de elaborare și implementare a politicilor etc.). Ei au un rol foarte important în gestionarea internă a instituțiilor, în special în domeniul bugetar și financiar, în domeniul resurselor umane, în sectorul informatic, al gestiunii documentelor, precum și în cadrul laboratoarelor științifice.

mai mult

Ce înseamnă diferitele grade de asistent?

• Cariera unui asistent acoperă gradele AST 1 - AST 11. • În general, asistenții sunt recrutați în gradul AST 1 sau AST3. • Candidații pentru posturile de AST 1 trebuie să fi absolvit ciclul secundar de învățământ și să aibă experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare. • Candidații pentru posturile de AST 3 trebuie să fi absolvit ciclul secundar de învățământ, să aibă calificări profesionale corespunzătoare și/sau mai mulți ani de experiență relevantă.

mai mult

Care sunt sarcinile unui asistent-secretar în instituțiile UE?

În general, asistenții-secretari au sarcini de birou și de sprijin administrativ. Ei pot prelua o gamă largă de atribuții, precum pregătirea dosarelor și organizarea și coordonarea reuniunilor, dar pot, de asemenea, să ofere sprijin echipelor, directorilor sau altor servicii din instituțiile UE.

mai mult

Ce înseamnă diferitele grade de asistent-secretar?

• Cariera unui asistent acoperă gradele AST/SC1 - AST/SC6. • De obicei, personalul nou este încadrat cu gradul AST/SC 1. • Candidații pentru posturile de AST/SC1 trebuie să fi absolvit ciclul secundar de învățământ și să aibă experiență anterioară relevantă sau o calificare profesională corespunzătoare. • Pentru gradul AST/SC2 sunt recrutați candidați cu mai multă experiență (minim 4 ani).

mai mult

Ce este un concurs general?

Candidații pentru posturile de funcționari titulari ai instituțiilor UE sunt selectați prin concursuri generale. Acestea includ teste și exerciții de evaluare menite să determine nivelul competențelor profesionale și al anumitor competențe de bază. Având în vedere numărul extrem de mare de persoane înscrise, avem nevoie de o procedură de selecție echitabilă și transparentă, cu reguli stricte de desfășurare. În consecință, nu se acceptă candidaturi spontane.

mai mult

Ce este un anunț de concurs?

Fiecare concurs organizat pentru posturi de funcționari titulari demarează cu un anunț de concurs în care sunt prezentate detaliile profilului, criteriile de eligibilitate și procedura de selecție.

mai mult

Cât durează procesul de selecție?

De obicei, procedura durează între 5 și 9 luni de la data publicării anunțului de concurs.

mai mult

Ce este o comisie de selecție?

Pentru fiecare procedură de selecție organizată pentru funcționari titulari este desemnată o comisie de selecție. Aceasta îi selectează pe candidați în fiecare etapă a procedurii și întocmește lista finală de laureați. Fiecare comisie de selecție este compusă din funcționari ai instituțiilor UE și include membri permanenți (numiți de obicei pe o perioadă de 2-4 ani, pentru a asigura coerența procedurilor de selecție) și membri temporari (care participă la anumite proceduri de selecție în calitate de experți în domeniul de concurs).

mai mult

Ce înseamnă diferitele grade de administrator?

Cariera unui administrator acoperă gradele AD 5 - AD 16.  AD 5 este gradul de intrare pentru absolvenții de studii universitare.  Pentru posturi de specialiști, candidații pot fi selecționați și recrutați în gradele AD 6 /AD 7. În acest caz, una din condițiile de recrutare va fi deținerea unei experiențe relevante de câțiva ani.  Gradele AD 9 / AD 12 corespund personalului de conducere de nivel mediu. Selecția și recrutarea candidaților pentru aceste grade necesită experiență anterioară într-un post de conducere.

mai mult

Ați găsit răspunsul?

Da Nu