Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Uradniki za nedoločen čas

Uradniki za nedoločen čas

Katere kompetence mora kandidat pokazati pri testiranju?

Institucije iščejo nadarjene, motivirane in visoko kvalificirane kandidate z naslednjimi splošnimi kompetencami:

več

Kakšne so naloge upravnega uslužbenca v institucijah EU?

Upravni uslužbenci pomagajo nosilcem odločanja pri izvajanjunalog njihove institucije ali organa. Diplomanti začnejo svojo poklicno pot kot upravni uslužbenci v evropski instituciji v razredu AD 5. Upravni uslužbenci, ki se zaposlijo v tem razredu, lahko pod nadzorom opravljajo tri glavne vrste dela v institucijah: oblikovanje politik, operativno izvajanje in upravljanje z viri. Glavne naloge, ki se lahko razlikujejo med institucijami, so navedene v razpisu natečaja. Na našem spletišču so na voljo uporabne informacije o uradnikih za nedoločen čas.

več

Kakšne so naloge strokovno-tehničnega uslužbenca v institucijah EU?

Strokovno-tehnični uslužbenci (AST) imajo običajno izvršilne in tehnične naloge (upravne, finančne naloge in naloge na področju komuniciranja, raziskav, oblikovanja in izvajanja politike itd). Njihovo delo je pomembno za notranje upravljanje institucij, zlasti na področju proračuna, finančnih in kadrovskih zadev, računalništva in urejanja dokumentov ter znanstvenega in laboratorijskega dela.

več

Kaj pomenijo različni razredi strokovno-tehničnih uslužbencev?

• Poklicna pot strokovno-tehničnega uslužbenca zajema razrede od AST 1 do AST 11. • Začetna razreda za zaposlitev sta običajno AST 1 in AST 3. • Pogoj za zaposlitev v razredu AST 1 je zaključena srednješolska izobrazba in ustrezne delovne izkušnje ali poklicne kvalifikacije. • Pogoj za zaposlitev v razredu  AST 3 je zaključena srednješolska izobrazba, ustrezne poklicne kvalifikacije in/ali več let ustreznih delovnih izkušenj.

več

Kakšne so naloge strokovno-tehničnega uslužbenca – tajnika v institucijah EU?

Strokovno-tehnični uslužbenci – tajniki opravljajo pisarniško delo in druge podporne administrativne naloge. Sem sodijo najrazličnejše naloge, kot so organizacija in usklajevanje sestankov, priprava dokumentov ter številne podporne naloge za skupine, vodje in druge službe v institucijah EU.

več

Kaj pomenijo različni razredi strokovno-tehničnih uslužbencev – tajnikov?

• Poklicna pot strokovno-tehničnega uslužbenca zajema razrede od AST/SC1 do AST/SC6. • Začetni razred za zaposlitev je običajno AST/SC1. • Pogoj za zaposlitev v razredu AST/SC1 je zaključena srednješolska izobrazba in ustrezne delovne izkušnje ali poklicne kvalifikacije. • V razredu AST/SC2 se lahko zaposlijo kandidati z večletnimi izkušnjami (najmanj 4 leta).

več

Kaj je javni natečaj?

Institucije EU izberejo kandidate, s katerimi sklenejo pogodbe za nedoločen čas, z javnimi natečaji. S testi in drugimi preskusi ocenimo poklicne sposobnosti in nekatere ključne kompetence kandidatov. Zaradi velikega števila kandidatov je tak postopek najbolj pošten in pregleden. To tudi pomeni, da ne moremo upoštevati samoiniciativno poslanih prijav.

več

Kaj je obvestilo o natečaju?

Vsak natečaj za redno zaposlitev uradnikov se objavi z obvestilom o  natečaju ter vsebuje vse podatke o profilu, izpolnjevanju pogojev in izbirnem postopku.

več

Kako dolg je izbirni postopek?

Za dokončanje izbirnega postopka je običajno potrebno 5–9 mesecev od datuma objave obvestila o natečaju.

več

Kaj je izbirna komisija?

Za vsak razpisni postopek za izbiro redno zaposlenih uradnikov se imenuje posebna izbirna komisija, ki je odgovorna za izbor kandidatov v posameznem koraku in za pripravo končnega seznama najboljših kandidatov. V komisiji sodelujejo uradniki institucij EU, ki se delijo na stalne člane (imenujejo se za obdobje od 2 do 4 let, s čimer se zagotovi doslednost v različnih izbirnih postopkih) in začasne člane (imenujejo se za posamezen razpis na podlagi potrebnega posebnega strokovnega znanja).

več

Kaj pomenijo različni razredi upravnih uslužbencev?

Poklicna pot upravnega uslužbenca zajema razrede od AD 5 do AD 16.  AD 5 je začetni razred za zaposlitev z univerzitetno diplomo.  Izbirni postopek in zaposlitev za bolj specializirane profile sta možna za razreda AD 6 in AD 7. Zahteva se več let ustreznih delovnih izkušenj.  Od AD 9 do AD 12 so razredi za srednje vodstvene kadre. Za izbor in zaposlitev osebja v teh razredih so potrebne predhodne vodstvene izkušnje.

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne