Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Selection/tests > Testi v ocenjevalnem centru

Testi v ocenjevalnem centru

Katere kompetence mora kandidat pokazati pri testiranju?

Institucije iščejo nadarjene, motivirane in visoko kvalificirane kandidate z naslednjimi splošnimi kompetencami:

več

Kako zagotavljate enako obravnavanje?

Pred izbirnim postopkom so v skladu z razpisom natečaja sprejeti objektivni kriteriji ocenjevanja, ki se strogo uporabljajo za vse kandidate, kar zagotavlja enako obravnavanje vseh kandidatov.

več

Noseča sem oz. dojim otroka. Na koga se lahko obrnem z vprašanji o izbirnih testih?

Če ste v času prijave na natečaj noseči, lahko v prijavnici navedete kakršnokoli vprašanje oz. težavo ali zahtevek za prilagoditev testiranja. Priložiti morate zdravniško potrdilo o nosečnosti in navesti predvideni datum poroda. Če za nosečnost izveste ali rodite v času natečaja, nas čimprej obvestite in priložite zdravniško potrdilo s predvidenim ali dejanskim datumom poroda. Vaš zahtevek bomo preučili in vas obvestili o možnih prilagoditvah.

več

Zaradi svoje invalidnosti oz. bolezni potrebujem prilagoditev testnega okolja. Kaj moram storiti?

Če zaradi invalidnosti ali bolezni potrebujete prilagoditev testnega okolja, oddajte zahtevek za prilagoditev po postopku, ki je razložen na naši spletni strani o enakih možnostih. Na strani so navedene tudi možne prilagoditve. Opozarjamo, da morate zahtevku za razumno prilagoditev testnega okolja priložiti potrdilo o svoji invalidnosti oziroma bolezni, ki ga izda pristojni nacionalni organ in/ali zdravnik specialist.

več

Kje lahko najdem več informacij o vsebini testov?

Opis testov vsebuje razpis natečaja, na naši spletni strani objavljamo tudi vzorčne teste. Toda razen informacij na našem spletišču urad EPSO ne objavlja knjig/brošur/zloženk z vprašanji za pripravo kandidatov, nasveti za uspešno opravljanje testov itd. Nekatere države članice organizirajo tečaje za pripravo kandidatov z državljanstvom EU na razpise evropskih institucij. Več informacij boste našli na navedeni strani.

več

Katere dokumente moram prinesti s seboj v ocenjevalni center?

Na dan testiranja v ocenjevalnem centru morajo imeti kandidati pri sebi naslednje dokumente: vabilo novejšo osebno fotografijo osebni dokument (npr. veljavno osebno izkaznico ali potni list) ključ USB s skeniranimi izvodi zgoraj navedenih dokumentov in skeniranim izvodom svoje celotne prijavne dokumentacije, kot je zahtevano in razloženo v razpisu natečaja in vabilu dokumente v zvezi s potnimi stroški (po potrebi)

več

Kako poteka dan v ocenjevalnem centru?

Testi v ocenjevalnem centru potekajo ves dan (včasih dva dni) in se običajno začnejo ob 8:30 (natančnejša ura začetka je navedena v vabilu) ter se končajo približno ob 18:00. Ob prihodu boste prejeli celodnevni urnik. Pričakali vas bodo člani osebja EPSO, ki vas bodo spremljali čez dan. Ob prihodu morate pokazati dokumente, navedene v vabilu. Priti morate pravočasno in brez spremstva. Prijatelji in sorodniki vas ne bodo mogli počakati v poslopju ali vas kontaktirati med testiranjem. Če boste zamudili, ne boste imeli na voljo več časa, in lahko boste izključeni iz izbirnega postopka, zlasti če...

več

Kakšna pravila ravnanja veljajo v ocenjevalnem centru?

Kandidati, ki ne bodo spoštovali spodaj navedenih pravil ravnanja, bodo izključeni iz prostorov ocenjevalnega centra in natečajnega postopka. Vedno upoštevajte navodila osebja. Hrana in pijača sta dovoljeni samo v čakalnici. Teste morate izpolniti brez kakršnihkoli pripomočkov ali opreme, razen tistih, ki so na voljo v centru. Vse prepovedane predmete (npr. papir in pisalo, knjige, korekturno tekočino, zapiske, navodila, aktovke, torbe, računala, računalnike, prenosne računalnike, tablične računalnike, mobilne telefone, predvajalnike MP3, fotoaparate itd.) je treba pustiti v garderobnih...

več

Who can I contact in case of a problem on the day of the Assessment Centre?

If you encounter difficulties on the day of your appointment, please contact: In Brussels: the Assessment Centre welcome desk, between 08h30 and 09h00 on +32 (0)2 297 73 37 or +32 (0)2 297 73 38 In Luxembourg:- the reception of the Assessment Centre building between 8h00 and 9h00 on: +352 4303 2019- the EPSO offices on: +352 4303 4968 or +352 4303 6116

več

Kaj sledi testom v ocenjevalnem centru?

Ob koncu ocenjevalnega obdobja v ocenjevalnem centru vam bo natečajna komisija poslala spričevalo kompetenc s svojim komentarjem in vašimi končnimi rezultati. Spričevalo kompetenc vsebuje: splošen opis okvira kompetenc celovit pregled vaših močnih in šibkih področij glavne ugotovitve za vsako kompetenco vaše rezultate za vsako kompetenco Spričevala kompetenc uspešnih kandidatov bomo izročili kadrovskim službam institucij EU, ki zaposlujejo. Uspešni kandidati bodo obveščeni o postopku zaposlovanja.

več

Kako naj se pripravim za teste v ocenjevalnem centru?

Vse vaje potekajo v umetnem, vendar realističnem delovnem okolju. Poznati morate zadeve in institucije EU, da boste lahko hitro dojeli kontekst simuliranih nalog. Bodite sproščeni (čim boljšega počutja) in poskusite uživati v dnevu, kolikor se le da. Ostanite zbrani in motivirani ves dan. V interaktivnih vajah sodelujte aktivno. Skrbno preberite in/ali poslušajte navodila, vključno s časovnimi omejitvami. Preden odgovorite, preverite, ali razumete vprašanje.

več

Kje lahko najdem dodatne informacije o testih?

Razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa vsebuje celotni seznam testov za posamezni izbirni postopek. Nekaj primerov različnih testov objavljamo na naši spletni strani. Razen vzorčnih testov urad EPSO ne zagotavlja drugega pripravljalnega učnega gradiva ali navodil glede opravljanja testov. Nekatere države članice organizirajo tečaje za pripravo kandidatov z državljanstvom EU na razpise evropskih institucij. Več informacij boste našli na navedeni strani.

več

Kaj je ocenjevalni center?

V ocenjevalnem centru ocenimo vaše splošne in/ali posebne kompetence, in sicer z različnimi vajami, katerih vsebino potrdi natečajna komisija: študija primera, skupinska vaja, ustna predstavitev, strukturirani razgovor, e-simulacija nalog itd. Natančnejše informacije o testih in jeziku testov boste našli v razpisu natečaja. Več informacij o splošnih kompetencah. Pri vsaki vaji so navzoči usposobljeni ocenjevalci (najmanj 2), ki sistematično ocenjujejo kandidata. Končni rezultat in točke kandidata temeljijo na oceni vsake posamezne kompetence, testirane z vajami v ocenjevalnem centru. Zaradi...

več

Ali se potni stroški povrnejo?

EPSO ne prispeva k potnim stroškom, nastalim zaradi vaše udeležbe na računalniško podprtih testih ali vmesnih/predhodnih testih (tj. testih z vprašanji izbirnega tipa, e-simulaciji nalog in testih prevajanja). Kandidati, ki so povabljeni na opravljanje študije primera ali pisnega testa s področja natečaja, in katerih stalno prebivališče je v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za prispevek k povrnitvi potnih stroškov, če se ti testi opravljajo v ocenjevalnem centru (preverite v ustreznem razpisu natečaja).

več

Kako zaprosim za prispevek k potnim stroškom in/ali stroškom bivanja?

V ocenjevalni center na dan ocenjevanja s seboj prinesite: spodnje tri obrazce (izpolnjene in podpisane) kopijo osebne izkaznice (obeh strani) ali potnega lista potovalne dokumente Kot dokazila veljajo samo naslednji dokumenti:

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne