Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Selection/tests > Prov vid utvärderingscentrum

Prov vid utvärderingscentrum

Vilka kompetenser måste jag visa under proven?

EU-institutionerna söker begåvade och motiverade personer som är högt kvalificerade inom sina respektive områden och som kan visa att de har följande allmänna kompetenser:

mer

Hur garanteras lika behandling?

Före uttagningsprovet fastställs objektiva utvärderingskriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. De tillämpas rigoröst på alla sökande för att garantera att alla behandlas lika.

mer

Jag är gravid eller ammar och har frågor om mitt deltagande i urvalsproven. Vem ska jag kontakta?

Om du är gravid då du anmäler dig till ett uttagningsprov kan du ställa dina frågor och be om anpassningar av proven redan i din ansökan. Bifoga då ett läkarintyg som styrker din graviditet och anger beräknat förlossningsdatum. Om du blir gravid eller föder barn medan uttagningsförfarandet pågår bör du kontakta oss snarast möjligt och skicka in ett läkarintyg med beräknat eller faktiskt förlossningsdatum. Vi kommer att underrätta dig om möjliga alternativ efter att ha granskat ditt ärende.

mer

Jag har en funktionsnedsättning eller sjukdom som kräver anpassningar av urvalsproven. Hur ska jag göra?

Om du behöver anpassningar av urvalsproven på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom ska du helt enkelt följa förfarandet som beskrivs på vår sida om lika möjligheter för att skicka in en begäran om anpassningar. Där beskrivs också de olika anpassningar som vi erbjuder. För att få rimliga anpassningar av urvalsproven måste du ge oss ett intyg om din funktionsnedsättning eller sjukdom som ska vara utfärdat av en behörig nationell organisation och/eller en specialist.

mer

Var kan jag läsa mer om vad proven innehåller?

Förutom beskrivningen av proven i meddelandet om uttagningsprov har vi lagt ut exempelprov på vår sajt. Däremot ger vi inte ut några böcker, broschyrer eller annan information med tips om hur man förbereder sig eller om hur man klarar proven. Vissa EU-länder anordnar kurser inför EU-institutionernas allmänna uttagningsprov. Du kan läsa mer på sidan med exempelprov.

mer

Vad ska jag ha med mig till utvärderingscentrumet?

På provdagen ska du ta med dig följande till utvärderingscentrumet: Din kallelse. Ett nytaget id-foto. En id-handling (t.ex. ett giltigt id-kort eller pass). Ett USB-minne med skannade kopior av handlingarna ovan och en skannad kopia av din kompletta ansökan enligt kraven och förklaringarna i meddelandet om uttagningsprov och i kallelsen. Handlingar som styrker dina resekostnader (om tillämpligt).

mer

Vad händer under dagen på utvärderingscentrumet?

Proven på utvärderingscentrumet tar en hel dag (ibland två dagar). Dagen börjar vanligtvis runt kl. 8.30 (den exakta tiden framgår av kallelsen) och slutar runt kl. 18. Du får schemat för dagen när du kommer. Epsos personal är på plats för att ta emot dig och hjälpa dig under dagen. Inledningsvis måste du visa upp alla handlingar som efterfrågas i kallelsen. Kom i tid och utan sällskap. Anhöriga eller vänner får inte vänta i byggnaden eller kontakta dig under proven. Om du kommer för sent får du ingen extra tid och du kan uteslutas från urvalsförfarandet, framför allt om du missar ett helt...

mer

Vilka uppföranderegler gäller på utvärderingscentrumet?

Alla som bryter mot följande uppförandregler måste lämna utvärderingscentrumet och utesluts från resten av urvalsförfarandet: Du måste hela tiden följa personalens anvisningar. Mat och dryck får endast förtäras i uppehållsrummen. Du får bara använda den hjälp och utrustning som tillhandahålls på plats för att göra proven. Alla förbjudna föremål (t.ex. papper och penna, böcker, korrigeringsvätska, anteckningar, instruktioner, portföljer, väskor, räknare, datorer, surfplattor, mobiltelefoner, mp3-spelare och kameror) ska förvaras i angivna skåp och föremål som avger ljud måste stängas av....

mer

Who can I contact in case of a problem on the day of the Assessment Centre?

If you encounter difficulties on the day of your appointment, please contact: In Brussels: the Assessment Centre welcome desk, between 08h30 and 09h00 on +32 (0)2 297 73 37 or +32 (0)2 297 73 38 In Luxembourg:- the reception of the Assessment Centre building between 8h00 and 9h00 on: +352 4303 2019- the EPSO offices on: +352 4303 4968 or +352 4303 6116

mer

Vad händer efter utvärderingscentrumet?

Du får feedback från uttagningskommittén i form av ett kompetenspass tillsammans med ett brev med dina sammanlagda resultat när alla prov vid utvärderingscentrumet är över. Kompetenspasset innehåller en allmän beskrivning av kompetensramen en sammanställning av dina styrkor och svagheter en beskrivning per kompetens av de viktigste resultaten dina resultat för varje kompetens. Om du godkänns i uttagningsprovet får EU-institutionernas personalavdelningar tillgång till ditt kompetenspass. Godkända sökande får dessutom ytterligare information om rekryteringsprocessen.

mer

Hur kan jag förbereda mig inför utvärderingscentrumet?

Alla övningar är fiktiva men speglar på ett realistiskt sätt arbetsplatsen. Du måste vara insatt i EU-frågor och EU-institutionerna så att du snabbt kan sätta dig in i övningarna. Var dig själv och gör ditt bästa och försök att ha så roligt som möjligt. Var koncentrerad och motiverad hela dagen. Delta aktivt i övningarna. Läs eller lyssna noggrant på alla anvisningar och håll koll på hur mycket tid du har på dig. Se till att du förstår frågan innan du svarar.

mer

Var kan jag hitta mer information om proven?

Den kompletta listan över delproven i ett visst uttagningsförfarande finns i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan. Exempel på de olika delproven Förutom exempelproven ger Epso inte ut några böcker, broschyrer eller annan information med tips om hur man förbereder sig eller om hur man klarar proven. Vissa EU-länder anordnar kurser inför EU-institutionernas allmänna uttagningsprov. Du kan läsa mer på sidan med exempelprov.

mer

Vad är ett utvärderingscentrum?

Vid utvärderingscentrumet bedöms dina allmänna och/eller specifika kompetenser med hjälp av olika övningar, vars innehåll har validerats av uttagningskommittén. Du kan t.ex. få göra en ”case”-övning, en gruppövning, en muntlig framställning, en strukturerad intervju, en intervju på det aktuella området eller en inkorgsövning. I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om proven och vilka språk som används för proven. Läs mer om de allmänna kompetenserna. Minst två utbildade bedömare observerar och utvärderar dig under övningarna. Ditt slutresultat bygger på utvärderingen av varje enskild...

mer

Kan jag få ersättning för resekostnader?

Epso betalar inte ut några bidrag till utgifter för resor till datorbaserade prov, mellanprov eller inledande prov (dvs. prov med flervalsfrågor, inkorgsövning och översättningsprov). Sökande som kallas till ”case-övningen” eller ett skriftligt prov på området och som är bosatt i ett land utanför EU, kan däremot söka bidrag för sina resekostnader om proven ingår i de prov som görs på utvärderingscentrumet (läs mer i relevant meddelande om uttagningsprov).

mer

Hur söker jag bidrag till utgifter för resa och uppehälle?

Ta med dig följande till utvärderingcentrumet: De tre blanketterna nedan (ifyllda och undertecknade) En kopia av ditt id-kort (båda sidor vid behov) eller pass Resehandlingar Följande styrkande resehandlingar godtas: Flyg: boardingkort eller en kopia av biljetten (bara fakturan räcker inte). Tåg, buss och båt: kopia av biljetten (bara fakturan räcker inte). Bil: originalkvitto för drivmedel och/eller kvitto på motorvägsavgifter (kvittona får vara daterade högst två dagar innan du gör provet vid utvärderingscentrumet och gälla för en väg som leder till centrumet). Om du inte lämnar in...

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej