ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Selection/tests > Работа по казус

Работа по казус

Как се гарантира равно третиране?

Преди подбора се приемат обективни критерии за оценяване в съответствие с обявлението за конкурса и се прилагат стриктно за всички кандидати, за да се гарантира равно третиране.

още

Мога ли да променя датата за тест по писмен превод, работа по казус, писмен тест в областта на конкурса или упражнение e-tray (организация на текущата работа)?

Не, не можете да променяте датата и часа на вашия тест по писмен превод, работа по казус, писмен тест в областта на конкурса или упражнение e-tray (организация на текущата работа).

още

Каква клавиатура ще използвам по време на провежданите на компютър тестове?

За тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (включително упражнението „e-tray“ („организация на текущата работа“) кандидатите нямат нужда от клавиатура. За работата по казус и писмения тест в областта на конкурса по подразбиране ще ви бъде предоставена клавиатура в зависимост от вашия втори език. В писмото покана ще бъдете помолени да проверите и, ако е необходимо, да промените избора си на клавиатура.

още

Какво да направя, ако в центъра за провеждане на тестове възникне технически или организационен проблем, който би могъл да се отрази на моя тест или резултати?

Ако възникне проблем, вие трябва да уведомите квестор, за да реши проблема, и да поискате инцидентът да бъде регистриран писмено, КАКТО И да уведомите писмено EPSO до 3 дни след теста чрез онлайн формуляра за контакти, като опишете накратко възникналия проблем.

още

Възстановяват ли се разходите за пътуване?

EPSO не възстановява разходите за пътуване във връзка с тестове, които се провеждат на компютър, или междинни/предварителни тестове (тестове с въпроси с избор между няколко отговора, упражнения e-tray и тестове по превод). Кандидатите, поканени на тест за работа по казус или писмен тест в областта, които пребивават в държава извън ЕС, имат право да поискат възстановяване на част от пътните разноски, ако тези тестове са част от тестовете в центъра за оценяване (моля, проверете съответното обявление за конкурс).

още

Какви са инструкциите за полагане на тестове на компютър?

За подробностите за броя на въпросите, продължителността на тестовете и изисквания минимум точки, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес за вашата процедура за подбор. Пристигане в тестовия център: Адресът на тестовия център ще намерите чрез връзката в потвърждението на резервацията. След като запазите дата за тестовете, потвърждението ще бъде изпратено до вашия EPSO профил. Трябва да сте там поне 30 минути преди запазения от вас час. Не можем да гарантираме, че ще има свободни места, ако закъснеете или изпуснете часа.Преди да се явите на съответния тест,...

още

Какви са правилата за поведение в центровете за провеждане на тестовете на компютър?

Лицата, които не спазват посочените по-долу правила на поведение, може да не бъдат допуснати до центъра за провеждане на тестовете или да бъдат изведени от него и отстранени от следващите етапи на процедурата за подбор. Трябва да спазвате правилника на тестовия център на Prometric (достъпен също и в центъра в деня на провеждане на тестовете) и да следвате всички инструкции на персонала. Всяка тестова сесия се наблюдава от квестор и се записва с видеокамера. За да гарантират сигурна изпитна среда, квесторите правят редовни обиколки в помещението за тестовете по време на тяхното провеждане....

още

Как да запазя дата за тестовете на компютър?

Ще бъдете уведомени за началната и крайната дата на периода за запазване на дата за тестовете чрез вашия EPSO профил. Връзката към системата за резервации на подизпълнителя ще бъде активна във вашия EPSO профил само по време на този период. Ще имате възможност да изберете дата, час, страна и тестов център в зависимост от наличните места. Моля, имайте предвид, че не във всички тестови центрове ще бъдат показани налични места. Капацитетът на различните центрове се определя в зависимост от работното им време, броя на наличните компютри и броя на кандидатите, които са избрали въпросния център. За...

още

Какво се случва, след като запазя дата за тестовете?

Веднага след като запазите дата, ще получите потвърждение по електронната поща от Prometric. Проверете папката с нежелана поща, ако не го получите. Кодът на изпита, посочен в електронното писмо, съдържащо потвърждение за тестовете с въпроси с избор между няколко отговора и упражнението e-tray, отговаря на вашия втори език, по-специално езика за инструкции по време на провеждането на теста. За работата по казус, писмения тест в областта на конкурса и изпитите по превод този код също отговаря на допълнителната информация относно езика на теста и клавиатурата.

още

С кого да се свържа, ако се сблъскам с технически проблеми, когато запазвам дата за моите тестове на компютър?

Ако се сблъскате с технически проблеми, когато запазвате, променяте или отменяте дата за вашите тестове на компютър, моля, свържете се директно с Prometric: По електронната поща: epso_en@prometric.com По телефона (безплатно): Австрия 0800 201 768 Белгия 0800 80293 България 00800 1104423 Хърватия 0800 222 354

още

Намерихте ли отговор?

Да Не