Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Selection/tests > Μελέτη περιπτώσεων

Μελέτη περιπτώσεων

Πώς διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση;

Πριν από τη διαδικασία επιλογής θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συμφωνούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού και εφαρμόζονται αυστηρά σε όλους τους υποψηφίους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση.

περισσότερα

Μπορώ να αλλάξω την ορισθείσα ημερομηνία/ώρα για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα, τη δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τη δοκιμασία μετάφρασης;

Όχι. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ορισθείσα ημερομηνία/ώρα για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα, τη δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τη δοκιμασία μετάφρασης.

περισσότερα

Ποιο πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιήσω στις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Για τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμασιών εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), οι υποψήφιοι δεν χρειάζονται πληκτρολόγιο. Για την περιπτωσιολογική μελέτη και τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα θα σας δοθεί εξ αρχής πληκτρολόγιο που αντιστοιχεί στη δεύτερη γλώσσα σας. Στην επιστολή πρόσκλησης θα σας ζητηθεί να ελέγξετε και - εφόσον είναι αναγκαίο - να αλλάξετε την επιλογή πληκτρολογίου.

περισσότερα

Τι πρέπει να κάνω αν στο εξεταστικό κέντρο αντιμετωπίσω κάποιο τεχνικό ή οργανωτικό πρόβλημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις μου στη δοκιμασία;

Αν ανακύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει: να το αναφέρετε στον επιτηρητή για να διευθετήσει το ζήτημα, και να ζητήσετε να καταγραφεί το περιστατικό, ΚΑΙ εντός 3 ημερών από τη δοκιμασία, να ενημερώσετε την EPSO γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου επικοινωνίας, περιγράφοντας συνοπτικά το πρόβλημα που ανέκυψε.

περισσότερα

Επιστρέφονται τα έξοδα ταξιδιού;

Η EPSO δεν συνεισφέρει σε έξοδα ταξιδιού που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή ή σε ενδιάμεσες/προκαταρκτικές δοκιμασίες (π.χ. δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, δοκιμασίες με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) και δοκιμασίες μετάφρασης). Οι υποψήφιοι που καλούνται σε περιπτωσιολογική μελέτη ή σε γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα και έχουν διεύθυνση κατοικίας σε χώρα εκτός της ΕΕ δικαιούνται να ζητήσουν συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού τους, εφόσον οι δοκιμασίες αυτές εντάσσονται στο κέντρο αξιολόγησης (διαβάστε τη σχετική προκήρυξη...

περισσότερα

Ποιες είναι οι οδηγίες για τη συμμετοχή σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής θα βρείτε πληροφορίες για τον αριθμό των ερωτήσεων, καθώς και για τη διάρκεια και τον τρόπο βαθμολόγησης των δοκιμασιών. Άφιξη στο εξεταστικό κέντρο: Θα βρείτε τη διεύθυνση του εξεταστικού σας κέντρου στον σύνδεσμο που περιέχει η επιβεβαίωση της κράτησής σας. Η εν λόγω επιβεβαίωση θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σας EPSO μόλις κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες. Πρέπει να φθάσετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το ραντεβού σας. Δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε θέση αν φθάσετε με καθυστέρηση ή αν...

περισσότερα

Ποιοι κανόνες ισχύουν στα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής δοκιμασιών με χρήση υπολογιστή;

Όποιος δεν τηρεί τους παρακάτω κανόνες συμπεριφοράς μπορεί να αποβάλλεται από την αίθουσα δοκιμασιών και να αποκλείεται από το υπόλοιπο μέρος της διαδικασίας επιλογής. Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες του εξεταστικού κέντρου της Prometric (που είναι διαθέσιμοι και στο εξεταστικό κέντρο την ημέρα των δοκιμασιών) καθώς και όλες τις οδηγίες που θα σας δώσει το προσωπικό του κέντρου. Καθ΄ όλη τη διάρκεια των δοκιμασιών γίνεται επιτήρηση και μαγνητοσκόπηση. Για να διασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον δοκιμασιών, οι επιτηρητές περιφέρονται τακτικά μέσα στην αίθουσα ενόσω οι υποψήφιοι εκτελούν τις...

περισσότερα

Πώς κάνω κράτηση για τις δοκιμασίες με τη χρήση υπολογιστή;

Θα ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κράτησης μέσω του λογαριασμού σας EPSO/μέσω του ιστότοπου της EPSO. Ένας σύνδεσμος προς το σύστημα κρατήσεων θα είναι ενεργοποιημένος στον λογαριασμό σας EPSO μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κράτησης. Θα μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία, ώρα, χώρα και εξεταστικό κέντρο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σημειώστε ότι δεν έχουν διαθεσιμότητα όλα τα κέντρα ανά πάσα στιγμή. Ο προγραμματισμός των ικανοτήτων που διαθέτουν τα διάφορα εξεταστικά κέντρα εξαρτάται από το ωράριο λειτουργίας κάθε κέντρου, τον αριθμό των διαθέσιμων...

περισσότερα

Τι συμβαίνει αφού κρατήσω ημερομηνία για τις δοκιμασίες;

Αμέσως μόλις κρατήσετε ημερομηνία θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης από την Prometric. Αν δεν το λάβετε, ελέγξτε το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και τα άχρηστα μηνύματά σας. Ο κωδικός εξέτασης που περιέχεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής και τη δοκιμασία e-tray αντιστοιχεί στη δεύτερη γλώσσα σας, δηλαδή τη γλώσσα των οδηγιών στο περιβάλλον των δοκιμασιών. Για την περιπτωσιολογική μελέτη, τη γραπτή δοκιμασία σε συγκεκριμένο τομέα και τις δοκιμασίες μετάφρασης, ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί επίσης σε συμπληρωματικές πληροφορίες για τη γλώσσα της δοκιμασίας και για...

περισσότερα

Πού να αποταθώ αν αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα κατά την κράτηση ημερομηνίας για τις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή;

Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα κατά την κράτηση ή την αλλαγή ημερομηνίας ή την ακύρωση της συμμετοχής σας σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή, επικοινωνήστε απευθείας με την Prometric: Με ηλεκτρονικό μήνυμα: epso_en@prometric.com Τηλεφωνικώς (δωρεάν κλήση): Αυστρία 0800 201 768 Βέλγιο 0800 80293 Βουλγαρία 00800 1104423 Κροατία

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι