KKK

Home > KKK > Selection/tests > Juhtumianalüüs

Juhtumianalüüs

Kuidas tagatakse võrdne kohtlemine?

Kooskõlas konkursiteatega kehtestatakse enne valikumenetluse algust objektiivsed hindamiskriteeriumid, mida järgitakse võrdse kohtlemise tagamiseks rangelt kõikide kandidaatide puhul.

veel

Kas saan muuta juhtumianalüüsiks, valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks, e-dokumentide halduse (e-tray) katseks ja tõlketestideks broneeritud aega?

Juhtumianalüüsiks, valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks, e-dokumentide halduse (e-tray) katseks ja tõlketestideks broneeritud kuupäeva/kellaaega muuta ei saa.

veel

Millist klaviatuuri saan ma arvutipõhiste testide puhul kasutada?

Valikvastustega testide puhul (sealhulgas e-dokumentide halduse (e-tray) katsed), kandidaadid klaviatuuri ei vaja. Juhtumianalüüsi ja valdkonnapõhise kirjaliku katse puhul eraldatakse teile klaviatuur, mis vastab teie teisele keelele. Teile kirja teel saadetavas kutses palutakse teil kontrollida ja vajadusel muuta oma klaviatuuri valikut. Kui valite teile määratud klaviatuurist erineva klaviatuuri, ei pruugi kõik rõhumärkidega tähemärkide / erimärkide kiirklahvid toimida. Võite tutvuda kõige sagedamini kasutatavate erimärkidega, mida testimiskeskkond toetab ning mida saab trükkida, kasutades...

veel

Mida peaksin tegema, kui testimiskeskuses ilmneb tehniline või korralduslik probleem, mis võib mõjutada minu testi/tulemusi?

Kui ilmneb probleem, peaksite toimima järgmiselt: teatage sellest järelevaatajale ja taotlege, et ta probleemi kirjalikult registreeriks, NING saatke 3 päeva jooksul pärast testi EPSOle veebipõhise kontaktvormi kaudu lühikirjeldus ilmnenud probleemi kohta.

veel

Kas sõidukulud hüvitatakse?

EPSO ei hüvita sõidukulusid, mis kaasnevad teie osalemisega arvutipõhistel testidel või eel-/vahekatsetel (valikvastustega testid, e-dokumentide haldus (e-tray) ja tõlketestid). Juhtumianalüüsiks või valdkonnapõhiseks kirjalikuks katseks kohale kutsutud kandidaatidel, kelle elukoha aadress on väljaspool ELi asuvas riigis, on õigus taotleda sõidukulude katteks toetust, kui need testid on osa hindamiskeskuse etapist (lisateavet leiate asjaomasest konkursiteatest).

veel

Millised on arvutipõhiste testide tegemise juhised?

Küsimuste arvu, testide kestuse ja minimaalse nõutava punktisumma leiate oma valikumenetluse konkursiteatest või osalemiskutsest. Testimiskeskusesse saabumine Testimiskeskuse aadressi saate teada broneeringu kinnituses oleva lingi kaudu. Leiate selle teabe oma EPSO kasutajakontolt pärast testimisaja broneerimist. Peate kohal olema vähemalt 30 minutit enne testi algust. Vaba koha olemasolu ei ole võimalik tagada, kui te testimisele hilinete või kohale ei ilmu.Soovitame teil enne testima minemist lugeda järgmist korduma kippuvat küsimust: Millised on arvutipõhiste testide keskuses käitumise...

veel

Millised on arvutipõhiste testide keskuses käitumise üldeeskirjad?

Kõik alljärgnevaid käitumiseeskirju rikkuvad isikud võidakse testimiskeskusest välja juhatada ja konkursi edasistest etappidest kõrvale jätta. Peate järgima Prometricu testimiskeskuse eeskirju (millega saate tutvuda ka testi tegemise päeval testimiskeskuses) ja kõiki testimiskeskuse töötajate juhiseid. Testide tegemist jälgitakse ja ruumis toimuv salvestatakse videole. Kui kandidaadid teste sooritavad, teevad järelevaatajad turvalise testimiskeskkonna tagamiseks testimisruumis korrapäraseid ringkäike. Toit ja jook on lubatud ainult ooteruumis/-alal, kuid mitte testimisruumis. Testimiskeskuses...

veel

Kuidas broneerida arvutipõhiste testide tegemise kuupäev?

Teile teatatakse broneerimisperioodi algus- ja lõppkuupäevad teie EPSO konto/veebisaidi kaudu. Broneerimissüsteemi juurde viiv link on EPSO kontol aktiveeritud vaid broneerimisperioodi jooksul. Saate valida testide tegemise kuupäeva, kellaaja, riigi ja testimiskeskuse vastavalt sellele, kus on vabu kohti ja aegu. Pange palun tähele, et mitte kõik testimiskeskused ei ole kättesaadavad kõigil aegadel. Erinevate testimiskeskuste läbilaskevõime põhineb iga testimiskeskuse lahtiolekuaegadel, olemasolevate arvutite arvul ning nende kandidaatide arvul, kes on testimiskeskuseks valinud asjaomase...

veel

Mis saab pärast testi broneerimist?

Kohe pärast broneerimist saadab Prometric teile kinnitava e-kirja. Kui te kirja ei saa, kontrollige oma rämpspostifiltrit ja -kausta. Arvutipõhiseid valikvastustega teste ja e-dokumentide halduse katset kinnitavas e-kirjas märgitud eksamikood näitab, milline on teie teine keel, milles esitatakse testimiskeskkonna juhised. Juhtumianalüüsi, valdkonnapõhise kirjaliku katse ja tõlketestide puhul sisaldab see kood ka lisateavet testide ja klaviatuuri keele kohta. Broneeringu kinnitus laaditakse üles ka teie EPSO kasutajakontole 48 tunni jooksul pärast broneerimist. Printige see välja ja võtke koos...

veel

Kellega võtta ühendust, kui ilmnevad tehnilised probleemid arvutipõhiste testide broneerimisel?

Kui broneerimisel, broneeritud aja muutmisel või broneeringu tühistamisel esineb tehnilisi probleeme, võtke ühendust otse Prometricuga: e-posti vahendusel: epso_en@prometric.com telefoni teel (tasuta): Austria 0800 201 768 Belgia 0800 80293 Bulgaaria 00800 1104423 Horvaatia 0800 222 354

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei